Dátum

31 januára, 2019

Štipendiá Matematika 1 a 2

V zmysle dohody s Nadáciou VÚB môžu úspešní absolventi predmetov Matematika 1 a Matematika 2 (1. ročník, bakalárske štúdium) získať štipendium pre najlepšieho poslucháča/poslucháčku predmetu v akademickom roku 2018/19. Jedná sa o štipendium typu „best in the class“ s finančnou odmenou za každý predmet: 1000€ pre najlepšieho študenta alebo študentku, 300€ pre ďalších piatich študentov...