Dátum

22 septembra, 2021

A Cipher Based on Prefix Codes

V septembrovom čísle časopisu Sensors (Vol. 21., Iss.18.) vyšiel článok s názvom A Cipher Based on Prefix Codes. Autori článku, prof. Otokar Grošek a Ing. Viliam Hromada z ÚIM FEI STU a prof. Peter Horák z University of Washington, U.S.A, sa v ňom zaoberajú prefixovými kódmi a ich využitím v kryptografii. Prefixový kód, skrátene P-kód,...