Kategória

Uncategorized @sk

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutoční na našom ústave obhajoba dizertačnej práce Ing. Igora Kazlova s názvom ,,Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami”. Obhajoba sa bude prebiehať v miestnosti C 502 od 13:00.   Oznámenie ⇒ TU Autoreferát ⇒ TU

Hľadáme VÚB ambasádora pre Aplikovanú informatiku

FEI STU: Výberové konanie: VÚB ambasádor pre Aplikovanú informatiku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na...

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2018/2019 AKTUALIZOVANÝ ROZPIS!!!

Obhajoby sa uskutočnia v dňoch: (aktualizované 1.7.2019) 02.07.2019  – Rozpis ⇒ TU 03.07.2019  – Rozpis ⇒ TU   Pokyny pre študentov: Začiatok je o 9:00 h, s výnimkou komisie pod vedením Dr. rer. nat. Martina Drozdu 2.7.2019 , ktorá  začína o 10:00 hod. Pre každého študenta je vyhradených 20 minút, na prezentáciu práce má študent...

Prijímacie pohovory na inžinierske štúdium

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2019/2020 Bližšie informácie nájdete na http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502 Prijímacie konanie prebieha podľa http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3462 podmienok stanovených na fakultnej úrovni. V rámci prijímacieho konania uchádzač odpovedá na otázky zo všeobecnej informatiky a zvolenej špecializácie na prvom mieste podľa zverejneného okruhu otázok (uchádzači dostanú otázky poštou). Na základe výsledkov prijímacieho konania budú...

Skorší termín štátnej skúšky bakalárského štúdia – ak. r. 2018/2019

Skorší termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia AI sa bude konať dňa 11. 06. 2019 od 9:00 hod. v miestnosti C 517. Rozpis komisie a plán skoršieho termínu štátnej skúšky bakalárskeho štúdia ⇒ TU

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2018/2019

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 10. až 12. 06. 2019 od 8.30. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU Skúšanie prebieha v blokoch podľa rozpisu. Žiadame študentov, aby sa dostavili najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom bloku (t.j. 8:30, 10:50, 13:20), v ktorom budú mať skúšku. Štátna skúška je verejná, môžete samozrejme prísť...

Docent Polakovič oslávil 50tku

Celý kolektív Ústavu informatiky a matematiky praje k životnému jubileu svojho kolegu veľa zdravia, štastia, pracovných aj súkromných úspechov a ďalšie spokojné roky na našom pracovisku.

Prednáška profesora Pykacza

V stredu 15.5.2019 sa na našom ústave uskutočnila prednáška profesora Jarosława Pykacza z Gdanskej univerzity. V rámci svojho dvojmesačného výskumného pobytu u nás predniesol príspevok s názvom ,,Bergen equilibrium – the forgotten notion of game theory,,.  Na zaujímavú prednášku prišli okrem zamestnancov našej fakulty aj kolegovia zo Stavebnej fakulty STU. Prof. Pykacz, ako dlhoročný spolupracovník Oddelenia matematiky ÚIM, navštevuje naše...

Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2018

Profesor Otokar Grošek bol ocenený za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“. Foto: CVTI SR a SAV http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973

Berge equilibrium – the forgotten notion of game theory

Jarosław Pykacz (Institute of Mathematics, University of Gdańsk, Poland) Guest researcher at our institute (April – May, 2019) 15.5.2019, 9:30, A419 Talk summary: The idea of a solution concept of a game that nowadays is called Berge equilibrium (BE) was launched by French mathematician Claude Berge in his book published in 1957, i. e. seven...
1 8 9 10 11