AODV

Zdroje : examples/wireless/wifi-simple-adhoc-grid.cc

 1. Nastavte MxN bezdrôtovú adhoc sieť v mriežke. Použite examples/wireless/wifi-simple-adhoc-grid.cc ako základ.
 2. Nastavte mobilitu každého uzla vrámci rozsahu svojho pôvodného miesta +/-5m (prípadne cmdLineArgument)
 3. NaInštalujte OLSR smerovací protokol. Pozrite si nastavenia/atribúty
 4. Nastavte 3 UDP aplikáčné toky z jedného rohu do druhého diagonálne(2), a jeden stredom mriežky pozdĺžne.
 5. Nastavte ns-3 flow monitor pre každý tok.
 6. Naplánujte každý tok v rôznom čase cez argumenty (aby sa prelínali)
 7. Zistite priepustnosť a oneskorenie každého toku
 8. Zopakujte experiment s nastavením RTS/CTS. Zaznamenajte rozdiely
 9. Zopakujte experiment s obmenou riadenia spojenia. Zaznamenajte rozdiely
 10. Ak koncový uzol prijme UDP segment jeho rýchlosť sa zvýši
 11. Ak uzol zahodí rámec zväčší svoje pole/rozsah pohybu.
 12. Ak zdroj … zrýchli svoje posielanie

MobilityModel->SetAtribute(„Bounds“,RectangleValue(…))

EnergyModels…

tbc