RNDr. Elena Pastuchová, PhD.

Position:Odborný asistent
Department:MAT
E-mail:elena.pastuchova@stuba.sk
Ext.:303
Miestnosť:A-424

O mne

1973 -1978: vysokoškolské štúdium v odbore Matematika a Fyzika na Prírodovedeckej fakulte UK ukončené štátnymi záverečnými skúškami z matematiky a fyziky a obhajobou diplomovej práce s názvom: Porovnanie ohybových javov pri použití klasických zdrojov a lasera
od 1989: odborný asistent na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1990: titul RNDr.
1994-2004: spolupráca s Katedrou elektroenergetiky , spoluriešiteľstvo na vedeckých projektoch 1335/95, 1/4231/97 a 1/7605/2000
2004: titul PhD., obhajoba dizertačnej práce: Výpočet tvoriacich kriviek reflektorového svietidla.
2005-2011: spolupráca s Katedrou vodného hospodárstva krajiny, spoluriešiteľstvo na vedeckých projektoch 1/0103/10 a APVV-0469-10
2015 : spolupráca s Katedrou mikroelektroniky , spoluriešiteľstvo na vedeckom projekte 1/0716/15