doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.

Pozícia:Docent
Oddelenie:MAT
E-mail:lubomir.marko@stuba.sk
Klapka:115
Miestnosť:A-411

O mne

.