Aktuality

Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020 – dodatočný termín – časový program

Dodatočná štátna skúška inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky sa uskutoční v pondelok 29.júna 2020. Začiatok komisie je o 9:00. Kompletný časový program Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna skúška Ing. Podrobnosti k štátnym skúškam nájdete...
Read More

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020

Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 1.-3.7.2020. Začiatok každej komisie je o 9:00. Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS, prípadne aj v kompletnom časovom programe. Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné,...
Read More

Matematika v 1. ročníku – Patrik Zero

Ďalšie video od Patrika Zero, tentokrát o matematike, ktorá sa učí v 1. ročníku na bakalárskom štúdiu Aplikovanej informatiky. Ďakujeme Patrikovi za ďalšie skvelé video.
Read More

Štátne skúšky inžinierskeho stupňa v akademickom roku 2019/2020

 Štátne skúšky inžinierskeho študijného programu Aplikovaná informatika na Ústave informatiky a matematiky prebehnú v dňoch 8.-10.6.2020. Začiatok každej komisie je o 9:00. Rozdelenie do jednotlivých komisií si študenti nájdu v AIS alebo TU. Ako bude prebiehať štátna skúška a aké technické vybavenie je k tomu potrebné, nájdete v predmete Štátna...
Read More

Ako si (ne)vybrať bakalársku prácu

Milá študentka, milý študent, na konci 2. ročníka bakalárskeho štúdia Ťa čaká dôležité rozhodnutie. Musíš sa rozhodnúť pre tému svojej bakalárskej práce, na ktorej budeš  v ďalšom ročníku pracovať. V hlave Ti teraz víri mnoho otázok (Ale ako sa rozhodnúť? Ktorá téma je vhodná pre mňa? Zvládol by som tú...
Read More

Programovanie v 1. ročníku – čo sa naučíš

Ak si sa ešte nerozhodol či nerozhodla, kde budeš študovať informatiku, tak Ti možno pri rozhodovaní pomôže toto video. A ak si sa už rozhodol alebo rozhodla, a nie je to aplikovaná informatika na FEI STU, tak aspoň zistíš, čo ti ušlo. Ďakujeme Patrikovi, že pripravil toto skvelé video.
Read More

Inovačná záhrada so Slovenskou sporiteľňou

Slovenská sporiteľňa a Ústav informatiky a matematiky založili kreatívny priestor s názvom Inovačná záhrada.  Ambíciou projektu je efektívna spolupráca partnerov z akademickej a firemnej oblasti s cieľom excelentného výskumu a následnej inovácie IT produktov a služieb pomocou zapojenia talentovaných študentov. Inovačná záhrada umožní študentom identifikovať výzvy a problémy v oblasti...
Read More

Výber domény

Milá študentka, milý študent druhého ročníka bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky (API)! Zatiaľ Ti v AISe svieti nápis „FEI B-API den“. Ten musíš teraz rozšíriť o niekoľko písmeniek , ktoré označia tvoje nové smerovanie, a až potom môžeš doštudovať svoje bakalárske štúdium a začať si písať pred menom skratku Bc. Jednoduchšie...
Read More

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Vieš, že výška vlny sa dá modelovať pomocou Rayleigovho rozdelenia? Návrh počítačových hier je jednou z najzaujímavejších oblastí informatiky, ktorá sa ale nezaobíde bez znalosti fyzikálneho modelovania. Game engine musí byť nielen rýchly, ale aj vierohodný tak, aby sa vlna správala ako vlna. A preto pripravujeme nový výberový predmet Fyzikálne...
Read More