Aktuality

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2021/22

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2021/2022 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podať do 30. apríla 2021. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Asembler (Mikropočítače a ich...
Read More

Pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Virtuálna a zmiešaná realita. Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s novými oblasťami virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality a ich využitím v aplikáciách informačno-komunikačných technológií. Dôraz je kladený na syntézu základných audiovizuálnych komponentov, ako sú obraz, zvuk, text, video, 3D model...
Read More

Pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu

V spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky pripravujeme nový predmet Úvod do herného dizajnu. Na tomto predmete sa študenti oboznámia s históriou tvorby hier, herným dizajnom, profesiami v hernom priemysle a nástrojmi pre herných dizajnérov. Študenti si z predmetu odnesú komplexné informácie o tvorbe počítačových hier, a to nielen z pohľadu...
Read More

Ephemeral Keys Authenticated with Merkle Trees and Their Use in IoT Applications

V marcovom čísle časopisu Sensors (Vol. 21., Iss.6.) vyšiel článok s názvom Ephemeral Keys Authenticated with Merkle Trees and Their Use in IoT Applications. Autor článku, prof. Pavol Zajac, sa v ňom zaoberá Efemérnymi kľúčami: Moderné šifrovacie algoritmy odolné voči kvantovým útokom sú vyvíjané v rámci súťaže NIST. Viaceré z...
Read More

Hľadáme práve Teba! Research, science & fun…

Vždy je čo zlepšovať. Bratia Wrightovci sa od opravy bicyklov vypracovali až ku konštruktérom lietadla a navždy tak zmenili históriu ľudstva. Čo dokážeš zlepšiť Ty? Prejav svoj talent u nás. Hľadáme motivovaných študentov, ktorí budú v rámci doktorandského štúdia rozvíjať nasledovné témy: Algebraická kryptoanalýza (školiteľ prof. Pavol Zajac) Algoritmické obchodovanie...
Read More

Virtuálny deň otvorených dverí 2021

Vážení záujemcovia o štúdium aplikovanej informatiky! 1. apríla sa uskutoční na FEI STU druhé kolo Virtuálneho dňa otvorených dverí! V rámci druhého kola budú predstavené študijné programy: Elektroenergetika Aplikovaná informatika Jadrové a fyzikálne inžinierstvo Telekomunikácie Diskusia o študijných programoch s ich zástupcami sa uskutoční od 16:00. Jej priamy prenos si...
Read More

Vizualizácia dopravy v Pekingu

Aj takto môže vyzerať vizualizácia dopravy v mega-aglomerácii, akou je mesto Peking. Vizualizácia zobrazuje dátovú množinu Geolife od Microsoft Research Asia. Táto dátová množina bola využitá v nedávno publikovanom článku Analysis and Experimental Evaluation of the Needleman-Wunsch Algorithm for Trajectory Comparison, ktorý využíva Needleman-Wunsch algoritmus na porovnávanie trajektórií a ich...
Read More

Ženy v informatike (2) – Grace M. Hopper

Jednou z najinšpiratívnejších žien vo svete počítačov a technológií je bezpochyby Grace Murray Hopperová. A hoci už zomrela pre takmer tridsiatimi rokmi, jej meno je do dnešných dní synonymom pre úspech ženy v mužskom svete. Grace Hopperová sa narodila v New Yorku 9.decembra 1906. Študovala matematiku na Vassar College, súkromnej...
Read More

Týždeň v Butterfly effect

Andrej Urbanek opisal ako prebiehal pracovný týžden v BE: Pondelky sme mali prednáškové a po prednáškach sme mali tímové stretnutie. Náš tím sa rozhodol pre jednotýždňové šprinty. Na mítingu sme zosumarizovali prácu, ktorú sme urobili uplynulý týždeň a rozdelili si prácu na ten nasledujúci. Tieto šprinty sme plánovali v Jire....
Read More

Ženy v informatike (1)

Dnešný medzinárodný deň žien je skvelou príležitosťou si pripomenúť, aké dôležité sú ženy v informatike. Predstavme si tri ženy, Frances Allen, Barbaru Liskov a Shafriru Goldwasser, ktoré vyhrali Turingovú cenu. Túto prestížnu cenu prezývajú aj Nobelova cena za informatiku. Prvou držiteľkou tejto ceny sa v roku 2006 stala Frances Elizabeth...
Read More