Aktuality

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2020/2021 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podať do 30. apríla 2020. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Asembler (Mikropočítače a ich...
Read More

Výučba aplikovanej informatiky pokračuje online

Pre pandémiu koronavírusu bola prezenčná výučba aplikovanej informatiky na ÚIM prerušená a nahradená online výučbou. Takáto výučba prináša nové výzvy, zvýšené nároky na hardvérovú podporu, ako aj na používanie rôznych softvérových riešení. Na online výučbu využívame najmä nasledujúce nástroje: GSuite od Google, najmä Google Meet pre video-konferencie, Google Formuláre pre...
Read More

Prvý mesiac v Butterfly effect

Naši študenti Ivan Kováč a Matej Krč opísali prvé štyri týždne v Butterfly effect (BE). MK: Myslím si, že škola a BE sú odlišné systémy. BE učí všetkých účastníkov hlavne spolupracovať, spolu sa rozhodovať a každé rozhodnutie skutočne zvážiť z pohľadu firmy aj z pohľadu zákazníkov. BE určite pomôže každému...
Read More

Prvé dojmy z Butterfly effect

Spýtali sme sa našich študentov, Vanesy Andicsovej, Jana Alexyho a Jozefa Kučeráka, aké sú ich prvé dojmy z programu Butterfly effect (BE). 1. Otázka: Aké sú vaše prvé dojmy z BE? JK: Moje prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Milo ma prekvapilo, že nás do tímov zaradili podľa osobnostných vlastností, vďaka čomu sme v tíme...
Read More

Aplikovaná informatika a historické vedy

O tom, že Aplikovaná informatika je praktická aj pre historické vedy sa mohli presvedčiť účastníci konferencie, ktorá sa v decembri uskutočnila na Stanford Libraries v Kalifornii. Druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Fantastic Futures 2019 bol zameraný na inovácie pre knižnice, archívy a múzeá, ktoré pre tieto inštitúcie prináša Aplikovaná...
Read More

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020

V stredu 22. apríla 2020 sa bude konať študentská vedecká a odborná činnosť, ŠVOČ 2020. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka do 5.4.2020. Viac informácií o ŠVOČ nájdete na stránke fakulty – TU
Read More

Naši študenti v programe Butterfly effect

Študenti aplikovanej informatiky sa zúčastňujú programu Butterfly effect, ktorého aktuálne kolo práve štartuje. Heslo programu je „Nauč sa tvoriť svetové appky a hry od nápadu po vydanie“ . Dúfame, že naši piati študenti budú úspešní a účasť na tomto programe zlepší ich vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu mobilných aplikácií...
Read More

Pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách

V spolupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) pripravujeme nový predmet Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách. V snahe zaujať hráča a vtiahnuť ho do hry je okrem realisticky vytvorenej vizualizácie nevyhnutné čo najviac pripodobniť správanie sa virtuálnych telies reálnym telesám. Pre tento účel sa v hrách využívajú fyzikálne modely...
Read More

Pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov

V spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV pripravujeme nový predmet Základy programovania kvantových počítačov. Cieľ predmetu je získanie základov programovania kvantových počítačov prístupnou formou, ako aj získanie programátorských zručností pre implementáciu základných kvantových algoritmov. Študent po ukončení predmetu bude ovládať základné postupy pri programovaní kvantových počítačov, ktoré mu umožnia pochopiť jednoduché...
Read More

Náhradný termín prezentácií BP1

Náhradný termín pre študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého termínu, bude v pondelok 3.2.2020 v miestnosti C 502 o 9.00. Žiadame študentov, aby sa dostavili  o 8.45 a pripravili si svoje prezentácie. Podmienky prezentácií ostávajú rovnaké ako na riadnom termíne.  
Read More