Aktuality

Top 10 kníh v informatike (na oddych)

Milé študentky, milí študenti, pretože letné prázdniny majú len 2 mesiace, určite oceníte aj knižky, ktoré sú napísané jednoduchším, populárno-náučným spôsobom. Tento zoznam dopĺňa predchádzajúci zoznam zameraný hlavne na hlbšie štúdium daných oblastí. Pekné leto! Lance Fortnow, The Golden Ticket: P, NP, and the Search for the Impossible, Princeton University...
Read More

Top 10 kníh v informatike

Milé študentky, milí študenti, počas letných prázdnin budete mať viac času čítať knižky, a tak sme pre vás pripravili „ultimate“ zoznam top informatických kníh. Pekné leto! Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, Modern Operating Systems, 4th Edition,...
Read More

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2021/2022

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 22.06. 2022 od 8:30 a v dňoch 28. 06 až 01. 07. 2022. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok na deň 22. 06.  ⇒ TU. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok na dni 28. 06. až 01.07. ⇒ TU. Časy sú orientačné. Študenti sa...
Read More

Cloud Forensics: Designing cloud forensic-enabled systems (prednáška)

Kde a kedy: C602, 21.6.2022 (utorok), 13:00 Prednášajúci: Dr. Stavros Simou, Privacy Engineering and Social Informatics (PrivaSI) Lab, University of the Aegean, Greece Abstrakt: Cloud forensics earn more and more ground as the number of incidents in cloud environments raise on a daily basis. Software engineers seek solutions from the...
Read More

2000 € za najlepšiu DP na Slovensku a Česku – súťaž IT SPY 2022

Je medzi nami nový Steve Jobs? 13. ročník súťaže IT SPY hľadá mladých talentovaných informatikov z ČR a SR   Súťaž IT SPY hľadá odpovede na kybernetické útoky, digitalizáciu spoločností, zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a ďalšie oblasti, v ktorých počítače zohrávajú významnú úlohu. Súťaž o najlepšie diplomové práce mladých informatikov...
Read More

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2021/2022

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 06. až 09. 06. 2022 od 8.30. Rozpis komisií a plán štátnych skúšok ⇒ TU. Časy sú orientačné. Študenti sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky (okrem ospravedlnených prípadov). Štátna skúška je verejná. Orientačný priebeh štátnej skúšky: Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu...
Read More

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2022/23

Vieš len programovať, alebo rozumieš aj programovacie jazyky? Aby si porozumel rozdiel medzi programovaním a programovacím jazykom, pripravili sme nový predmet Funkcionálne programovanie, ktorý ti vysvetlí základy programovacieho jazyka Haskell, ako napísať komplexný kód bez použitia for alebo while cyklov, ako aj rozdiel medzi základnými paradigmami ako imperatívne a deklaratívne...
Read More

Job offer

If you are a Ukrainian scientist working in mathematics or computer science, and you are currently in Slovakia (or you plan to move here soon), please get in touch with us. We might be able to offer you an academic job at our institute.
Read More

Digital League

Ďalšia skvelá príležitosť pre našich študentov aplikovanej informatiky. Radoslava Kridlová, Terézia Gurbaľová, Viktor Bojda a Samuel Gibala dostali príležitosť sa zúčastniť vzdelávacieho programu Digital League, kde pod dohľadom profesionálnych mentorov majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a nadobudnúť praktické skúsenosti. Aké sú očakávania našich študentov, ako sa im páči vzdelávací...
Read More