Výskum

Oblasti
Projekty
Publikácie
VVČ
Dizertačné práce BIS

Informatika

prof. Dr. rer. nat. Martin Drozda: Mobilné výpočty (Mobile computing)

  • Návrh mobilných aplikácií, sociálne siete, ad hoc bezdrôtové siete, senzorové siete, biologicky inšpirované systémy.

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.: Kryptológia

  • Návrh a kryptoanalýza šifrátorov, latinské štvorce, konečné polia, analýza zložitosti, teória čísel, markovské procesy, historické šifry.

doc. Ing. Daniela Chudá, PhD.: Informačná bezpečnosť, ochrana súkromia, biometria

  • Autentifikácia používateľov prostredníctvom behaviorálnej biometrie, detekcia sieťových anomálií, strojové učenie

prof. Dr. Miloš Oravec: Umelá inteligencia

  • Strojové učenie a neurónové siete, biometria, analýza a predikcia dát, spracovanie signálov, medicínska kybernetika.

doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.: Informačná bezpečnosť, ochrana súkromia, kryptografia

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.: Kryptoanalýza

  • Prúdové šifry, hašovacie funkcie, kvázigrupy.

prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.: Kryptografia

  • Návrh a kryptoanalýza šifier, post-kvantová kryptografia, historické šifry.

Matematika

RNDr. Karla Čipková, PhD.: Algebraické štruktúry

  • Teória kódovania, konečné polia, jazykové aspekty klasických šifier.

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.: Štatistická analýza a vyhodnocovanie dát

doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.: Kvantová logika a kvantová pravdepodobnosť (zovšeobecnená teória pravdepodobnosti), kontextualita a stochastická kauzalita

  • Spracovanie dát pomocou zhlukovej analýzy.

doc. RNDr. Marcel Polakovič, PhD.: Aplikácie metód funkcionálnej analýzy a topológie na
vyšetrovanie kvantových štruktúr

doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.: Obyčajné diferenciálne rovnice

  • Okrajové úlohy, existencia riešenia, zovšeobecnené okrajové podmienky.

 

Aktuálne riešené projekty

Číslo projektu: VEGA 2/0054/24

Názov projektu: Digitalizácia, analýza, spracovanie a lúštenie historických šifrovaných dokumentov

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eugen Antal, PhD.

Vedúci projektu zo SAV: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Spoluriešitelia z ÚIM : prof. Ing. Pavol Zajac, PhD., prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Ing. Pavol Marák, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Stanislav Marochok

Doba riešenia: 2024– 2027

 

Číslo projektu: VEGA 1/0105/23

Názov projektu: Postkvantová kryptografia odolná voči postranným kanálom

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.

Spoluriešitelia z ÚIM : Ing. Viliam Hromada, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Ondrej Gallo, PhD., Ing, Roderik Ploszek, Ing. Peter Švec

Doba riešenia: 2023– 2026

 

Číslo projektu: NATO SPS Project G5985

Názov projektu: Secure Communication via Classical and Quantum Technologies

Zahraniční partneri:  University of Malta, Malta, Universidad Rey Juan Carlos, Španielsko, Florida Atlantic University, USA

Vedúci projektu za krajiny z NATO: Prof. Rainer Steinwandt (University of Alabama, Huntsville)

Vedúci projektu za partnerskú krajinu: Dr. Visa Valivaara (VTT, Finland)

Spoluvedúci projektu: Prof. Maria-Isabel Gonzales Vasco (Universidad Carlos III de Madrid), prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (FEI STU),  Dr. Djeylan Aktas (FU SAV)

Riešitelia z ÚIM: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Ing. Viliam Hromada, PhD., Mgr. Tomáš Fabšič PhD., Ing. Ondrej Gallo PhD.

Trvanie projektu: 2023-2026

 

Číslo projektu: APVV-19-0220

Názov projektu: Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

Spoluriešitelia z ÚIM: doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD., Ing. Štefan Balogh, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., RNDr. Igor Kossaczký, CSc., Ing. Roderik Ploszek, Ing. Peter Švec

Doba riešenia: 2020–2024

 

Ukončené projekty

 

Číslo projektu: VEGA 2/0072/20

Názov projektu: Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eugen Antal, PhD.

Vedúci projektu zo SAV: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Spoluriešitelia z ÚIM : prof. Ing. Pavol Zajac, PhD., prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., Ing. Pavol Marák, PhD. (od 2021), Ing. Stanislav Marochok (od 9.2022)

Doba riešenia: 2020– 2023

 

Názov projektu: Secure Communication in the Quantum Era

Číslo projektu: NATO SPS Project G5448

Zahraniční partneri:  University of Malta, Malta, Universidad Rey Juan Carlos, Španielsko, Florida Atlantic University, USA

Vedúci projektu za krajiny z NATO: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Vedúci projektu za partnerskú krajinu: Dr. Christian Colombo (University of Malta)

Spoluvedúci projektu: Dr. Maria-Isabel Gonzales Vasco (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Prof. Rainer Steinwandt (Florida Atlantic University)

Riešitelia z ÚIM: doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD., prof. Ing. Pavol Zajac, PhD., Ing. Viliam Hromada, PhD., Mgr. Tomáš Fabšič PhD., Ing. Ondrej Gallo PhD., Ing. Peter Špaček

Riešitelia z University of Malta: Gordon Pace

Riešitelia z Universidad Rey Juan Carlos: Manuel Arrayás, Angel L. Pérez del Pozo, Jose Luis Trueba

Riešitelia z Florida Atlantic University: Shi Bai, Shaun Miller, Edoardo Persichetti

Trvanie projektu: 2018-2021

 

Číslo projektu: VEGA 1/0159/17

Názov projektu: Bezpečná postkvantová kryptografia

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: Ing. Viliam Hromada, PhD.

Spoluriešitelia z ÚIM : prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Alexander Hambalík, PhD., Ing. Eugen Antal, PhD., Ing. Ondrej Gallo, PhD., Ing. Štefan Balogh, PhD., Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., Ing. Michala Gulášová-Slugeňová, Ing. Peter Špaček, doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD., RNDr. Karla Čipková, PhD., Mgr. Jozef Kollár, PhD.

Doba riešenia: 2017– 2020

 

Číslo projektu: VEGA 1/0867/17

Názov projektu: MLbiomedia- Pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych systémov

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

Spoluriešitelia z ÚIM : Ing. Dominik Sopiak, PhD., Ing. Zuzana Bukovčiková, Ing. Vojtěch Jirka, Ing. Ľuboš Omelina, PhD., MUDr. Veronika Kurilová

Doba riešenia: 2017 – 2020

 

Názov projektu: Kryptografia prináša bezpečnost a slobodu (Cryptography brings security and freedom

Číslo projektu: SK06-IV-01-001

Zahraničný partner: Selmenovo centrum, Institutt for Informatikk, Universotetet i Bergen, Nórsko

Vedúci projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Vedúci za nórsku stranu: Tor Helleseth

Riešitelia z ÚIM: doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., doc. Ing. Pavol Zajac, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Eugen Antal, Ing. Juraj Varga, Ing. Viliam Hromada, PhD., Ing. Pavol Marák, Mgr. Tomáš Fabšič

Riešitelia z Nórska: Igor Semaev, Lilya Budaghyan, Seyed M. M. H. Zadeh, Oleksandr Kholosha, Håvard Raddum

Trvanie projektu: 2014-2017

 

Číslo projektu: VEGA 1/0529/13

Názov projektu: Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky

Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

Spoluriešitelia z ÚIM: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., Ing. Marek Sýs, PhD.

Doba riešenia: 2013 – 2016

 

Číslo projektu: NATO:  SfP 984520

Názov projektu: Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography

Riaditeľ projektu: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Spoluriešitelia zo SR na ÚIM: doc. Ing. Pavol Zajac, PhD., Ing. Marek Repka, Ing. Ondrej Gallo, PhD., Ing. Juraj Varga, Ing. Eugen Antal, Ing. Viliam Hromada, PhD., Mgr. Tomáš Fabšič, doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD.

Doba riešenia: 2012-2016

Názov projektu: SECOSYS – Security and privacy in mobile computing ecosystems

Číslo projektu: DAAD

Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Martin Drozda

Riešitelia z ÚIM: doc. Ing. Pavol Zajac, PhD., Ing. Štefan Balogh, PhD., Ing. Juraj Varga, Ing. Stanislav Marček, Ing. Maroš Čavojský

Trvanie projektu: 2015-2016

 

Číslo projektu: VEGA 1/0173/13
Názov projektu: Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach

Vedúci projektu:   doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.

Spoluriešitelia z ÚIM: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Alexander Hambalík, PhD., Ing. Eugen Antal, Ing. Viliam Hromada, PhD., Ing. Pavol Marák, Ing. Juraj Varga, Ing. Štefan Balogh, Mgr. Tomáš Fabšič

Doba riešenia: 01.2013-12.2015

 

Číslo projektu: VEGA 1/0426/12
Názov projektu: Dynamické kontaktné úlohy

Vedúci projektu:   prof. RNDr. Igor Bock, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

Spoluriešitelia z ÚIM: RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD., Mgr. Dávid Pancza, PhD., doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD., doc, RNDr. Boris Rudolf, PhD., Mgr. Michal Zákopčan, PhD., Mgr. Viktória Žilková, Mgr. Tomáš Žilka

Doba riešenia: 01.2012-21.12.2015

 

Číslo projektu: OPVV – ITMS kód: 26240220039

Názov projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov

Spoluriešitelia  z ÚIM: prof. RNDr.Otokar Grošek, PhD., doc. RNDr, Karol Nemoga, PhD., doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD., Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., Ing. Viliam Hromada, PhD., Ing. Alexander Hambalík, PhD., prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, Ing. Štefan Balogh, PhD., Ing. Ondrej Gallo, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD., doc, RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Doba riešenia: 02/2014-10/2015

 

Číslo projektu:  2014et018/ Grantový Program nadácie Tatra banky E-Talent 2015

Názov projektu: PinSpace: priestor naokolo je tvoj poznámkový blok

Zodpovedný riesiteľ: Dr. Rer. Nat. Martin Drozda

 

Číslo projektu: VEGA 1/0297/11

Názov projektu: Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórii pravdepodobnosti

Vedúci projektu: prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD., OM ÚIM FEI STU

Spoluriešitelia z ÚIM: doc. RNDr.Vladimír Olejček, PhD., RNDr. Ivica Marinová, PhD., doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Riešitelia z iných pracovísk: doc. RNDr. Kalina Martin, PhD., KMa DG SvF STU, – zástupca vedúceho projektu, doc. RNDr. Vladimír Janiš, PhD., KM FDV UMB, doc. RNDr. Gejza Jenča, PhD., KMa DG SvF STU, RNDr. Pavol Kráľ, PhD., KM FDV UMB, RNDr. Mária Bohdalová, PhD., FMFI UK, RNDr. Ľubica Valášková, PhD., KMa DG SvF STU, OM ÚIM FEI STU, Ing. Dušan Janál, KMaDG SvF STU

Doba riešenia: 01.2011 – 31.12.2014

 

Projekt: ERASMUS Educational Project – Bilateral Agreement for the academic year 2012/14

Názov projektu: SOCRATES programme – HIGHER EDUCATION

Spolupráca: Slovenská technická univerzita a  Université de Strasbourg, France, Institute de Mathématiques

Vedúci projektu: Prof. Vilmos Komornik, Štrasburg, Francúzsko

Riešiteľ z ÚIM: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.

 

Číslo projektu: 7. rámcový program FP7-ICT-2011-7-287848

Názov projektu: HBB-NEXT Next-Generation Hybrid Broadcast Broadband

Koordinátor: Rundfunk Berlin-Brandenburg, Germany

Koordinátor za STU: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.

Riešitelia z ÚIM: doc. Dr. Ing. Miloš Oravec, Ing. Matej Féder, Ing. Ľuboš Omelina

Doba riešenia: 2011–2013

 

Projekt: SK-FR-0011-09

Názov projektu: Cryptographic Algorithms and Primitives with Increased Resistance Against Side Channel Attacks

Koordinátor: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Nemoga, PhD.,  Ing. Repka, Mgr. Sýs, Ing. Zajac, PhD.

 

Projekt: VEGA 1/0214/10 

Názov projektu: Návrh metód analýzy a klasifikácie pre biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí a prevádzku komunikačných sietí

Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

Riešitelia z ÚIM: Ing. Ján Mazanec, Ing. Filip Pilka, Ing. Ľuboš Omelina, Ing. Milan Zelina, Ing. Matej Féder

 

Projekt: VEGA 1/0244/09

Názov projektu: Riešenie aktuálnych kryptologických problémov

Vedúci projektu : prof. RNDr.Otokar Grošek, PhD.

Riešitelia z ÚIM: Ing. Vojvoda, PhD., Ing. Zajac, PhD., Ing. Jókay, Mgr. Mikuš, Mgr. Sýs, PhD., Ing. Novák, Ing. Adamko, doc. RNDr.Ladislav Satko, PhD.

 

2023

ANTAL, Eugen – MARÁK, Pavol – ZAJAC, Pavol – LENGYELOVÁ TÜNDE – DUCHOŇOVÁ DIANA. Encrypted documents and cipher keys from the 18th and 19th century in the archives of aristocratic families in Slovakia. In HistoCrypt 2023 : 6th International conference on historical cryptology. Munich, Germany. June 20-22, 2023. Linköping : University Electronic Press, 2023, S. 1-12. ISBN 978-91-8075-134-6.  link

BISTÁK, Tomáš – ŠVEC, Peter – KĽUKA, Ján – ŠIMKO, Alexander – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin. Improving DL-Learner on a Malware Detection Use Case. In DL 2023 : 36th International Workshop on Description Logics. Rhodes, Greece. September 2-4, 2023. Aachen : CEUR-WS, 2023, [13] s. ISSN 1613-0073 (2022: 0.202 – SJR). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85176450251. link

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin. Search by pattern in GPS trajectories. In Mobile Computing, Applications, and Services : 13th EAI International conference, MobilCASE 2022. Messina, Italy. November 17-18, 2022. Cham : Springer, 2023, S. 117-132. ISBN 978-3-031-31890-0. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-031-31891-7_9. link

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin. Search by pattern in GPS trajectories. In Mobile Computing, Applications, and Services : 13th EAI International conference, MobilCASE 2022. Messina, Italy. November 17-18, 2022. Cham : Springer, 2023, S. 117-132. ISBN 978-3-031-31890-0. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-031-31891-7_9 ; SCOPUS: 2-s2.0-85161403148.

KLIMO, Marek – ANTAL, Eugen. Edukačná pomôcka pre výučbu vybraných klasických šifier. In ŠVOČ 2023 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác. 26. apríl 2023. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023, S. 43-48. ISBN 978-80-227-5307-4.

KLIMO, Marek – ANTAL, Eugen – KVAŠŠAY, Miroslav. Education Tools for Teaching Classical Ciphers : Chinese and Japanes ciphers. In Information and Digital Technologies 2023 : International Conference. Žilina, Slovakia. June 20-22, 2023. Danvers : IEEE, 2023, S. 227-232. ISSN 2575-677X. ISBN 979-8-3503-0586-9. V databáze: IEEE: 10194444 ; DOI: 10.1109/IDT59031.2023.10194444 ; SCOPUS: 2-s2.0-85171166755. link

MINAROVSKÝ, Peter. Honeypot its palce in IOT/SCADA/OT neteworks. In ELITECH´23 [elektronický zdroj] : 25th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovakia. May 31, 2023. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023, [5] s. ISBN 978-80-227-5298-5.

RICHTEROVÁ, Simona – ANTAL, Eugen. Možnosti sledovania tela vo VR. In ŠVOČ 2023 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác. 26. apríl 2023. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023, S. 32-37. ISBN 978-80-227-5307-4.

ŠEBEŇA, Marián – KAČUR, Juraj. Prediction of Solar Energy from Sky Images and Meteorological Data Using Neural Networks. In Proceedings ELMAR-2023 [65th International Symposium. Zadar, Croatia. September 11-13, 2023 /]. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2023, S. 189-192. ISSN 2835-3781. ISBN 979-8-3503-2511-9. V databáze: IEEE: 10253929 ; DOI: 10.1109/ELMAR59410.2023.10253929 ; SCOPUS: 2-s2.0-85175403767.

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. The first Czechoslovak cipher machine. In Cryptologia. Vol. 47, Iss. 3 (2023), s. 239-260. ISSN 0161-1194 (2021: 0.680 – IF, Q4 – JCR Best Q). V databáze: WOS: 000735407200001 ; CC: 000735407200001 ; DOI: 10.1080/01611194.2021.1998809.  link

ANTAL, Eugen – MARÁK, Pavol. Automated transcription of historical encrypted manuscripts. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 82, No. 2 (2023), s. 65-86. ISSN 1210-3195 (2021: 0.230 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.2478/tmmp-2022-0019 ; SCOPUS: 2-s2.0-8514888043. link

ANTAL, Eugen. The origin of military cryptanalysis in Czechoslovakia. In Cryptologia. Vol., Iss. (), online 21.2.2023 [26] s. ISSN 0161-1194 (2021: 0.680 – IF, Q4 – JCR Best Q). V databáze: DOI: 10.1080/01611194.2022.2158448 ; WOS: 000936898700001.  link

HORÁK, Peter – HROMADA, Viliam – GROŠEK, Otokar. On the maximum size of a prefix code. In IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 69, Iss. 5 (2023), s. 2855-2859. ISSN 0018-9448 (2021: 2.978 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.731 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1109/TIT.2023.3236688 ; SCOPUS: 2-s2.0-85147303325 ; IEEE: 10016621. link

KOVAČ, Ivan – MARÁK, Pavol. Finger vein recognition: utilization of adaptive gabor filters in the enhancement stage combined with SIFT/SURF-based feature extraction. In Signal, Image and Video Processing. Vol. 17, iss. 3 (2023), s. 635-641. ISSN 1863-1711 (2021: 1.583 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.518 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 0.1007/s11760-022-02270-8 ; WOS: 000809544700001 ; CC: 000809544700001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85131751908. link

KURILOVÁ, Veronika – RAJCSÁNYI, Szabolcs – RÁBEKOVÁ, Zuzana – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – MAJTÁNOVÁ, Nora. Detecting glaucoma from fundus images using ensemble learning. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 74, No. 4 (2023), s. 328-335. ISSN 1335-3632 (2022: 0.800 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.218 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 001059202100010 ; SCOPUS: 2-s2.0-85171341274 ; DOI: 10.2478/jee-2023-0040. link

MAROCHOK, Stanislav – ZAJAC, Pavol. Algorithm for generating s-boxes with prescribed differential properties. In Algorithms. Vol. 16, iss. 3 (2023), Art. no. 157 [15] s. ISSN 1999-4893 (2021: 0.515 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/a16030157 ; WOS: 000952857900001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85151097513. link

PRÁŠILOVÁ, S. – OLEÁROVÁ, O. – STAŠOVÁ, Oľga – KALINA, Martin – KLIMAS, J. Potentially inappropriate medications in hospitalised elderly patients assessed by using different tools—a monocentre retrospective analysis. In International Journal of Clinical Pharmacy : ESCP Spring Workshop 2023. Antwerp, Belgium. April 20–21, 2023. Vol. 45, iss. 3 (2023), Art. no. PP 36, s. 798-799. ISSN 2210-7703 (2022: 2.400 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.492 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 001004647600023. link

ZAJAC, Pavol. Algebraic cryptanalysis with MRHS equations. In Cryptography. Vol. 7, iss. 2 (2023), Art.no. 19 [12] s. ISSN 2410-387X (2021: 0.494 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/cryptography7020019. link

KALICKÁ, Jana – SÓNAK BALLOVÁ, Dominika [Ballová, Dominika,]. Statistical analysis of groundwater level regime in Slovakia. In Book of abstracts of the 20th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop, ASMDA 2023 : 06-09 June 2023, Heraklion, Crete, Greece. 1. vyd. Heraklion : Hellenic Mediterranean University, 2023, S. 51. link

PRÁŠILOVÁ, Silvia – OLEÁROVÁ, Anna – STAŠOVÁ, Oľga – KALINA, Martin – KLIMAS, Ján. Farmakoterapia starších hospitalizovaných pacientov. In 31. Kongres nemocničnej farmácie : Ako sme pripravení na nové výzvy ? Zborník abstraktov. Bratislava, Slovakia. October 13-14, 2023. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2023, S. 41-42. ISBN 978-80-974013-9-9.

ŠVEC, Peter – BISTÁK, Tomáš – HOMOLA, Martin – BALOGH, Štefan – KĽUKA, Ján – ŠIMKO, Alexander. Towards Explainable Malware Detection with Structured Machine Learning. In XLoKR 2023 : 4th Workshop on Explainable Logic-Based Knowledge Representation. Rhodes, Greece. September 2-8, 2023. Dresden : CPEC – TRR 248, 2023, [7] s. link

ZAJAC, Pavol. Improving differential properties of S-boxes with local changes of DDT. In BFA 2023 : 8th International Workshop on Boolean Functions and their Applications (BFA 2023). Book of Abstracts. Voss, Norway. September 3-8, 2023. Bergen : University of Bergen, 2023, S. 99-102.

2022

BALOGH, Štefan (zost.) – HOMOLA, Martin (zost.) – MOJŽIŠ, Ján (zost.). Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022. 25 s. ISBN 978-80-974468-0-2.

NEMOGA, Karol (ed.) – PLOSZEK, Roderik (ed.) – ZAJAC, Pavol (ed.). CECC 2022 : 22nd Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovakia. June 26 – 29, 2022. Bratislava : SAS, 2022. 112 s. ISBN 978-80-968374-6-5.

ANTAL, Eugen – MARÁK, Pavol. Historical handeritten document processing using modern methods. In CECC 2022 : 22nd Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovakia. June 26 – 29, 2022. Bratislava : SAS, 2022, S. 19-21. ISBN 978-80-968374-6-5.

ANTAL, Eugen – MÍRKA, Jakub. Wrong design of cipher keys : Analysis of historical cipher keys from the hessisches staatsarchiv marburgused in the thirty years’ war. In HistoCrypt 2022 : 5th International conference on historical cryptology. Amsterdam, Netherland. June 20-22, 2022. Linköping : University Electronic Press, 2022, S. 1-11. ISBN 978-91-7929-397-0. link

BALOGH, Štefan – MOJŽIŠ, Ján – KRAMMER, Peter. Evaluation of system features used for malware detection. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2021, Volume 3 : 6th Future Technologies Conference 2021, 28-29 October 2021, Vancouver, Canada, virtual online. 1. vyd. Cham : Springer, 2022, S. 46-59. ISSN 2367-3370. ISBN 978-3-030-89911-0. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-89912-7_4. link

BALOGH, Štefan – ŠVEC, Peter – ŠIMKO, Alexander. Expected results of conceptual learning. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [2] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin. Gap analysis of cohave, geolife and T-drive datasets. In DIVAI 2022 : 14th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Štúrovo, Slovakia. May 2-4, 2022. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2022, S. 356-364. ISSN 2464-7470. ISBN 978-80-7676-410-1.

HRIŇÁKOVÁ, Katarína. Grafy s maximálnym Wienerovým indexom v rôznych triedach grafov. In 52. konferencia slovenských matematikov : zborník abstraktov. 28. apríl – 1. máj 2022, Dolný Kubín. 1. vyd. Žilina : EDIS, 2022, S. 30. ISBN 978-80-554-1869-8.

JANIKOVSKÝ, Filip – KUČERÁK, Jozef – VOJVODA, Milan – HROMADA, Viliam – JÓKAY, Matúš. Experimental evaluation of SAT attack on logic locking. In CECC 2022 : 22nd Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovakia. June 26 – 29, 2022. Bratislava : SAS, 2022, S. 46-49. ISBN 978-80-968374-6-5.

JUHÁS, Gabriel – JUHÁSOVÁ, Ana – KOVÁČIK, Tomáš. Deadlocks and livelocks in resource constrained workflow nets. In ATAED 2022 : Workshop on Algorithms and Theories for the Analysis of Event Data. Bergen, Norway. June 19-24, 2022. s. 76-100. ISSN 1613-0073 (2020: 0.177 – SJR). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85134324939. link

JUHÁS, Gabriel – MOLNÁR, Ľudovít – JUHÁSOVÁ, Ana – ONDRIŠOVÁ, Miriam – MLADONICZKY, Milan – KOVÁČIK, Tomáš. Low-code platforms and languages: the future of software development. In ICETA 2022 : 20th Anniversary of IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Information and communication technologies in learning.Starý Smokovec, Slovakia. October 20-21, 2022. Danvers : IEEE, 2022, S. 274-281. ISBN 979-8-3503-2033-6. V databáze: DOI: 10.1109/ICETA57911.2022.9974697 ; IEEE: 9974697. link

KALINA, Martin – STAŠOVÁ, Oľga. Discussion on idempotent associative monotone binary operations on posets. In Uncertainty Modelling 2022 [elektronický zdroj] : book of abstracts. 1. vyd. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2022, S. 14. ISBN 978-80-89829-09-5.

MOLNÁR, Ľudovít – JUHÁS, Gabriel – ONDRIŠOVÁ, Miriam – JUHÁSOVÁ, Ana – KOVÁČIK, Tomáš – MLADONICZKY, Milan. ICT literacies in the context of some anniversaries. In ICETA 2022 : 20th Anniversary of IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Information and communication technologies in learning.Starý Smokovec, Slovakia. October 20-21, 2022. Danvers : IEEE, 2022, S. 430-435. ISBN 979-8-3503-2033-6. V databáze: DOI: 10.1109/ICETA57911.2022.9974867 ; IEEE: 9974867. link

NEHÉZ, Martin. A note on speed up of the finite-difference method parallelization. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy : Konference MITAV 2022, 16. – 17. 06. 2022, Brno, ČR. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany, 2022, [7] s. ISBN 978-80-7582-456-1.

NEHÉZ, Martin. Minimization of parallel phases performed in the numerical computation of a certain type of PDE. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2022 : post-conference proceedings of extended versions of selected papers MITAV 2022. 1. vyd. Brno : University of Defence, 2022, S. 62-69. ISBN 978-80-7582-185-0.

PLOSZEK, Roderik. Inductive logic programming and description logics. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [1] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

SMIČÍK, Miloslav – ZAJAC, Pavol. MRHS cryptanalysis of ascon. In CECC 2022 : 22nd Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovakia. June 26 – 29, 2022. Bratislava : SAS, 2022, S. 87-89. ISBN 978-80-968374-6-5.

ŠELIGA, Adam – HRIŇÁKOVÁ, Katarína.  . In Uncertainty Modelling 2022 [elektronický zdroj] : book of abstracts. 1. vyd. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2022, S. 22. ISBN 978-80-89829-09-5.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin – KĽUKA, Ján. Ontological representation of the EMBER dataset. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Smolenice, Slovakia. June 27-29, 2022. 1. vyd. Bratislava : SRDA, 2022, [2] s. ISBN 978-80-974468-0-2.

ANTALOVÁ, Annamária – ANTAL, Eugen – SOKOLOVÁ, Lenka. Možnosti využitia virtuálnej reality u jednotlivcov s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. In Prohuman. č. 15. február (2022), onlinAJAN, Slavomír – ORAVEC, Miloš. Structure and base analysis of receptive field neural networks in a character recognition task. In Sensors. Vol. 2e [7] s. ISSN 1338-1415. link

ČUŘÍK, Peter – PLOSZEK, Roderik – ZAJAC, Pavol. Practical use of secret sharing for enhancing privacy in clouds. In Electronics. Vol. 11, iss. 17 (2022), Art. no. 2758 [18] s. ISSN 2079-9292 (2021: 2.690 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.590 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/electronics11172758 ; WOS: 000852844100001 ; CC: 000852844100001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85137821297. link

GOGA, Jozef – VARGIC, Radoslav – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KAJAN, Slavomír – ORAVEC, Miloš. Structure and base analysis of receptive field neural networks in a character recognition task. In Sensors. Vol. 22, no. 24 (2022), Art. no. 9743 [21] s. ISSN 1424-8220 (2021: 3.847 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.803 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s22249743 ; SCOPUS: 2-s2.0-85144485792 ; WOS: 000904373700001 ; CC: 000904373700001. link

HROMADA, Viliam – GROŠEK, Otokar. A note on the maximum size of a prefix code. In IEEE Access. Vol. 10, (2022), s. 125955-125962. ISSN 2169-3536 (2021: 3.476 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.927 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3222354 ; SCOPUS: 2-s2.0-85142793553 ; WOS: 000894947000001 ; CC: 000894947000001. link

HROMADA, Viliam – LEŠČINSKÁ, Daniela. Using GeMSS128 in a ring signature scheme. In Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol. 100, (2022), s. 567-582. ISSN 0033-3883 (2021: 0.698 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.475 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.5486/PMD.2022.Suppl.2. link

KAČUR, Juraj – PUTERKA, Boris – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. Frequency, time, representation and modeling aspects for major speech and audio processing applications. In Sensors. Vol. 22, iss. 16 (2022), Art. no. 6304 [26] s. ISSN 1424-8220 (2021: 3.847 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.803 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s22166304 ; SCOPUS: 2-s2.0-85136733062 ; WOS: 000845515800001 ; CC: 000845515800001. link

ŠELIGA, Adam – HRIŇÁKOVÁ, Katarína – SELIGOVA, Ivana. Positively homogeneous and super-/sub-additive aggregation functions. In Fuzzy Sets and Systems. No. 451 (2022), s. 385-397. ISSN 0165-0114 (2021: 4.462 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.338 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85130340870 ; DOI: 10.1016/j.fss.2022.04.015. link

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin – KĽUKA, Ján. Knowledge-based dataset fot training PE malware detection models : Technical report. In arXiv.org. no: 2301.00153: 31.12. (2022), [13] s. ISSN 2331-8422. link

ZAJAC, Pavol. On solving sparse MRHS equations with bit-flipping. In Publicationes Mathematicae Debrecen. Vol. 100, (2022), s. 683-700. ISSN 0033-3883 (2021: 0.698 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.475 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.5486/PMD.2022.Suppl.8. link

ANTALOVÁ, Annamária – SOKOLOVÁ, Lenka – ČERNICKAJA, Karin – ANTAL, Eugen. The use of virtual reality in training professionals to understand ADHD and develop their competences. In EHPS 2022 : 36th Annual Conference of the European Health Psychology Society, abstracts. Bratislava, Slovakia. August 23-27, 2022. Galway : European Health Psychology Society, 2022, S. 212.

ŽILINSKÝ, Tomáš – HALAMOVÁ, Júlia – ANTAL, Eugen. Reducing self-criticism using a two-chair dialogue in virtual reality: A pilot study with non-clinical adult population. In Days of applied psychology 2022 : Current challenges in psychological science. Book of abstracts. 18th International Conference. Niš, Serbia. September 23-24, 2022. Niš : Univerzitet u Nišu, 2022, S. 81-82. ISBN 978-86-7379-605-5.

 

2021

BALOGH, Štefan – GALLO, Ondrej – PLOSZEK, Roderik – ŠPAČEK, Peter – ZAJAC, Pavol. IoT security challenges: Cloud and blockchain, postquantum cryptography, and evolutionary techniques. In Electronics. Vol. 10, iss. 21 (2021), Art. no. 2647 [22] s. ISSN 2079-9292 (2020: 2.397 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.360 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/electronics10212647 ; WOS: 000718523800001 ; CC: 000718523800001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85118176860. link

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin – BALOGH, Zoltán. Analysis and experimental evaluation of the Needleman-Wunsch algorithm for trajectory comparison. In Expert Systems with Applications. Vol. 165, (2021), Art. no. 114068 [12] s. ISSN 0957-4174 (2020: 6.954 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.368 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85094176214 ; CC: 000602816000005 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2020.114068. link

GROŠEK, Otokar – HROMADA, Viliam – HORÁK, Peter. A cipher based on prefix codes. In Sensors. Vol. 21, Iss. 18 (2021), Art. no. 6236 [14] s. ISSN 1424-8220 (2020: 3.576 – IF, Q1 – JCR Best Q, 0.636 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s21186236. link

KAČUR, Juraj – PUTERKA, Boris – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. On the speech properties and feature extraction methods in speech emotion recognition. In Sensors. Vol. 21, iss. 5 (2021), Art. no. 1888 [27] s. ISSN 1424-8220 (2020: 3.576 – IF, Q1 – JCR Best Q, 0.636 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85102031118 ; WOS: 000628669900001 ; CC: 000628669900001 ; DOI: 10.3390/s21051888. link

KURILOVÁ, Veronika – GOGA, Jozef – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KAJAN, Slavomír. Support vector machine and deep-learning object detection for localisation of hard exudates. In Scientific Reports. Vol. 11, Iss. 1 (2021), Art. no. 16045 [9] s. ISSN 2045-2322 (2020: 4.379 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.240 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000684558900002 ; WOS: 000684558900002 ; SCOPUS: 2-s2.0-85112647450 ; DOI: 10.1038/s41598-021-95519-0. link

OMELINA, Ľuboš – GOGA, Jozef – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – JANSEN, Bart. A survey of iris datasets. In Image and Vision Computing. Vol. 108, (2021), Art. no. 104109 [20] s. ISSN 0262-8856 (2020: 2.818 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.570 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85101330816 ; WOS: 000639853600011 ; CC: 000639853600011 ; DOI: 10.1016/j.imavis.2021.104109. link

THURZO, Andrej – SVOBODOVÁ KOSNÁČOVÁ, Helena – KURILOVÁ, Veronika – KOSMEĽ, Silvester – BEŇUŠ, Radoslav – MORAVANSKÝ, Norbert – KOVÁČ, Peter – MIKUŠ KURACINOVÁ, Kristína – PALKOVIČ, Michal – VARGA, Ivan. Use of advanced artificial intelligence in forensic medicine, forensic anthropology and clinical anatomy. In Healthcare. Vol. 9, Iss. 11 (2021), Art. no. 1545 [25] s. ISSN 2227-9032. V databáze: DOI: 10.3390/healthcare9111545 ; CC: 000726671500001 ; WOS: CCC:000726671500001. link

THURZO, Andrej – KURILOVÁ, Veronika – VARGA, Ivan. Artificial intelligence in orthodontic smart application for treatment coaching and its impact on clinical performance of patients monitored with AI-TeleHealth system. In Healthcare. Vol. 9, Iss. 12 (2021), Art.no. 1695 [23] s. ISSN 2227-9032. V databáze: DOI: 10.3390/healthcare9121695. link

ZAJAC, Pavol. Ephemeral keys authenticated with merkle trees and their use in IoT applications. In Sensors. Vol. 21, iss. 6 (2021), Art. no. 2036 [17] s. ISSN 1424-8220 (2020: 3.576 – IF, Q1 – JCR Best Q, 0.636 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/s21062036 ; CC: 000652714500001 ; WOS: 000652714500001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85102358756. link

JUHÁS, Gabriel – KOVÁČIK, Tomáš – KOVÁŘ, Jakub – KRANEC, Martin. Petriflow and proces-driven programmig. In Petri Net Newsletter. Vol. 87, (2021), s. 29-36. ISSN 0391-1804. link

VELLA, Mark – COLOMBO, Christian – ABELA, Robert – ŠPAČEK, Peter. RV-TEE: secure cryptographic protocol execution based on runtime verification. In Journal of Computer Virology and Hacking Techniques. Vol. 17, No. 3 (2021), s. 229-248. ISSN 2263-8733. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85109348525 ; WOS: 000669772300001 ; DOI: 10.1007/s11416-021-00391-1. link

BEDNÁRIKOVÁ, Alena – ZAJAC, Pavol. A new representation of S-boxes for algebraic differential cryptanalysis. In RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti, Vol 25, No. 546. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021, S. 33-49. ISSN 1845-4100. V databáze: DOI: 10.21857/yvjrdcl0ey. link

PLOSZEK, Roderik – ŠVEC, Peter – DEBNÁR, Patrik. Analysis of encryption schemes in modern ransomware. In RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti, Vol 25, No. 546. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021, S. 1-13. ISSN 1845-4100. V databáze: DOI: 10.21857/mnlqgc58gy. link

ŠPAČEK, Peter – SOBOTA, Pavol. Musipher: Hiding information in music composition. In RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Matematičke znanosti, Vol 25, No. 546. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021, S. 161-179. ISSN 1845-4100. V databáze: DOI: 10.21857/yvjrdcl04y. link

ABELA, Robert – COLOMBO, Christian – MALO, Peter – SÝS, Peter – FABŠIČ, Tomáš – GALLO, Ondrej – HROMADA, Viliam – VELLA, Mark. Secure implementation of a quantum-future GAKE protocol. In ZHOU, Jianying.Security and Trust Management : 17th International Workshop, STM 2021. Darmstadt, Germany. October 8, 2021. Cham : Springer, 2021, S. 103-121. ISBN 978-3-030-91858-3. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-91859-0_6 ; SCOPUS: 2-s2.0-85121907279. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. HCPortal modules for teaching and promoting cryptology. In HistoCrypt 2021 : 4th International conference on historical cryptology. Amsterdam, Netherland. September 20, 2021. Linköping : University Electronic Press, 2021, S. 1-11. ISBN 978-91-7929-026-9. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol – MÍRKA, Jakub. Solving a mystery from the thirty years’ war : Karel Rabenhaupt ze Suché’s encrypted letter to landgravine Amalie Elisabeth. In HistoCrypt 2021 : 4th International conference on historical cryptology. Amsterdam, Netherland. September 20, 2021. Linköping : University Electronic Press, 2021, S. 12-24. ISBN 978-91-7929-026-9. link

BALOGH, Štefan. Knowledge and datasets as a resource for improving artificial intelligence. In Data Science and Intelligent Systems : Proceedings of 5th Computational Methods in Systems and Software 2021, Vol. 2. Zlin, Czech Republic. September, 2021. Cham : Springer, 2021, S. 828-837. ISBN 978-3-030-90320-6. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-90321-3_68. link

JUHÁS, Gabriel – KOVÁČIK, Tomáš – KOVÁŘ, Jakub – KRANEC, Martin. Collecting structured logs of instances as process nets in Petriflow language. In PNSE 2021 : International workshop on petri nets and software engineering. Paris, France. June 25, 2021. Aachen : CEUR-WS, 2021, S. 105-122. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85111049698 ; DOI. link

JUHÁS, Gabriel – KOVÁČIK, Tomáš – KOVÁŘ, Jakub – KRANEC, Martin – PETROVIČ, Ľuboš. Netgrif application engine. In BPM 2021 : 19th International Conference on Business Process Management. Rome, Italy. September 6-10, 2021. Aachen : CEUR-WS, 2021, S. 166-170. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85117220534.

JUHÁS, Gabriel – KOVÁČIK, Tomáš – KOVÁŘ, Jakub – KRANEC, Martin – PETROVIČ, Ľuboš. Petriflow language and netgrif application builder. In BPM 2021 : 19th International Conference on Business Process Management. Rome, Italy. September 6-10, 2021. Aachen : CEUR-WS, 2021, S.  171-175. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85117179764.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan – HOMOLA, Martin. Experimental evaluation of description logic concept learning algorithms for static malware detection. In ICISSP 2021 : 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy. February 11-13, 2021. Setúbal : SciTePress – Science and Technology Publications, 2021, S. 792-799. ISSN 2184-4356. ISBN 978-989-758-491-6. V databáze: SCOPUS. link

ANDICSOVÁ, Vanesa – BUKOVČIKOVÁ, Zuzana – SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš. Automatic recognition of Native advertisements for the Slovak language. In IWSSIP 2021 : 28th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. June 2-4, 2021. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2021, [12] s. ISBN 978-80-227-5112-4.

KURILOVÁ, Veronika – HUBA, Martin – GOGA, Jozef – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – MAJTÁNOVÁ, Nora. Two machine-learning approaches for short-term COVID-19 hospitalization forecasting in Slovakia. In ITAT 2021 : 21st Conference Information Technologies – Applications and Theory. Heľpa, Slovakia. September 24-28, 2021. Aachen : CEUR-WS, 2021, S. 275-284. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85116667967. link

PRUŽINSKÝ, Dominik – SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš. Simultaneous localization and mapping in 3D space. In IWSSIP 2021 : 28th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. June 2-4, 2021. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2021, S. 213-222. ISBN 978-80-227-5112-4.

ANTAL, Eugen. Počítačové lúštenie klasických šifier: Programovacie úlohy v jazyku Java. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2021. 101 s. ISBN 978-80-227-5077-6. link

GONO, Tomáš – ANTAL, Eugen. Identifikácia a separácia častí nomenklatúrových kľúčov. In Mikulášská kryptobesídka 2020/21 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. September 2, 2021. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2021, S. 98-99.

ANTAL, Eugen. Cryptanalysis of a special polybius-like cipher. In CECC 2021 : Book of abstracts : 21th Central European conference on cryptology. Debrecen, Hungary. June 23-25, 2021. Debrecen : University of Debrecen, 2021, S. 13-14.

HROMADA, Viliam. Using GeMSS in multivariate Rng signature scheme. In CECC 2021 : Book of abstracts : 21th Central European conference on cryptology. Debrecen, Hungary. June 23-25, 2021. Debrecen : University of Debrecen, 2021, S. 59-60.

JANČI, Daniel – HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Searching for row complete latin squares (a new benchmark for SAT solvers). In CECC 2021 : Book of abstracts : 21th Central European conference on cryptology. Debrecen, Hungary. June 23-25, 2021. Debrecen : University of Debrecen, 2021, S. 20-21.

ŠPAČEK, Peter. Benchmarking post-quantum KEMs for group key establishment in TEE. In CECC 2021 : Book of abstracts : 21th Central European conference on cryptology. Debrecen, Hungary. June 23-25, 2021. Debrecen : University of Debrecen, 2021, S. 65-66.

ZAJAC, Pavol. On the feasibility of algebraic cryptanalysis by bit flipping. In CECC 2021 : Book of abstracts : 21th Central European conference on cryptology. Debrecen, Hungary. June 23-25, 2021. Debrecen : University of Debrecen, 2021, S. 67-68.

BALOGH, Štefan – KOSSACZKÝ, Igor. Intelligent data and their use to improve attack detection. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Bratislava, Slovakia. September 18, 2021. 1. vyd. Bratislava : [s.n.], 2021, [2] s. ISBN 978-80-970145-2.

PLOSZEK, Roderik – JÓKAY, Matúš. A look into security policy mining. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Bratislava, Slovakia. September 18, 2021. 1. vyd. Bratislava : [s.n.], 2021, [2] s. ISBN 978-80-970145-2.

ŠVEC, Peter – BALOGH, Štefan. Description logics concept learning in malware detection. In Application of Knowledge Methods in Information Security : Bratislava, Slovakia. September 18, 2021. 1. vyd. Bratislava : [s.n.], 2021, [1] s. ISBN 978-80-970145-2.

KURILOVÁ, Veronika. Nové metódy diagnostiky v oftalmológii : dátum obhajoby 26.8.2021. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021. 138 s. Dostupné na internete: <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18ACEF074C4C32C34CEAC162A1B7&seo=CRZP-detail-kniha>.

2020

MARKOŠOVÁ, Mária – RUDOLF, Boris – NÁTHER, Peter – BEŇUŠKOVÁ, Ľubica. Network models for changing degree distributions of functional brain networks. In Neural network world. Vol. 30, No. 5 (2020), s. 309-332. ISSN 1210-0552 (2020: 1.518 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.276 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000606815700003 ; WOS: 000606815700003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85102359821 ; DOI: 10.14311/NNW.2020.30.021. link

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – PYKACZ, Jaroslaw – VALÁŠKOVÁ, Ľubica – ČIPKOVÁ, Karla. On extension of joint distribution functions on quantum logics. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 59, No. 1 (2020), s. 274-291. ISSN 0020-7748 (2019: 1.347 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.317 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000501160300001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85076209965 ; DOI: 10.1007/s10773-019-04322-1. link

ZAJAC, Pavol – JÓKAY, Matúš. Cryptographic properties of small bijective S-boxes with respect to modular addition. In Cryptography and Communications. Vol. 12, Iss. 5 (2020), s. 947-963. ISSN 1936-2447 (2019: 1.291 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.816 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000547241900001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85087841805 ; DOI: 10.1007/s12095-020-00447-x. link

ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar – ZAJAC, Pavol. Prehľad šifier používaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny : 1.časť – vojenské šifry. In Vojenská história. č. 2 (2020), s. 42-55. ISSN 1335-3314. link

ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar – ZAJAC, Pavol. Prehľad šifier používaných na Slovensku počas druhej svetovej vojny: 2. časť – diplomatické šifry. In Vojenská história. č. 3 (2020), s. 95-108. ISSN 1335-3314. link

JURSA, Andrej – MARKOŠOVÁ, Mária – RUDOLF, Boris. About clique number estimates and exact enumeration in scale-free networks. In Journal of Complex Networks. Vol. 8, Iss. 2 (2020), Art. no. cnaa011 [32] s. ISSN 2051-1310 (2019: 0.793 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000557598500003 ; DOI: 10.1093/comnet/cnaa011. link

KOVAČ, Ivan – MARÁK, Pavol. OpenFinger: towards a combination of discriminative power of fingerprints and finger vein patterns in multimodal biometric system. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 77, No. 3 (2020), s. 109-138. ISSN 1210-3195 (2019: 0.214 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.2478/tmmp-2020-0012. link

POLAKOVIČ, Marcel. Some properties of D-weak operator topology. In Mathematica Slovaca. Vol. 70, No. 1 (2020), s. 753-758. ISSN 0139-9918 (2019: 0.654 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.397 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000536293100021 ; SCOPUS: 2-s2.0-85086240299 ; DOI: 10.1515/ms-2017-0388. link

COLOMBO, Christian – VASCO, Maria Isabel Gonzalez – STEINWANDT, Rainer – ZAJAC, Pavol. Secure Communication in the Quantum Era: (Group) Key Establishment. In Advanced Technologies for Security Applications : Proceedings of the NATO Science for Peace and Security ‚Cluster Workshop on Advenced Technologies‘. Leuven, Belgium. September 17-18, 2019. 1. ed. Dordrecht : Springer, 2020, S. 65-74. ISBN 978-94-024-2023-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85087560245 ; DOI: 10.1007/978-94-024-2021-0_7. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. HCPortal overview. In HistoCrypt 2020 : 3rd International conference on historical cryptology. Budapest, Hungary. June 15-17, 2020. Linköping : University Electronic Press, 2020, S. 18-20. ISBN 978-91-7929-827-2. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol – GROŠEK, Otokar. Diplomatic ciphers used by Slovak attaché during the WW2. In HistoCrypt 2020 : 3rd International conference on historical cryptology. Budapest, Hungary. June 15-17, 2020. Linköping : University Electronic Press, 2020, S. 21-30. ISBN 978-91-7929-827-2. link

MOJŽIŠ, Ján – BALOGH, Štefan. Breaking Microsoft Azure Information Protection Viewer using memory dump. In Software Engineering Perspectives in Intelligent Systems : Proceedings of 4th Computational Methods in Systems and Software 2020, Vol.1. Czech Republic. October 14-17, 2020. 1. ed. Cham : Springer, 2020, S. 913-920. ISBN 978-3-030-63321-9. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098211582 ; DOI: 10.1007/978-3-030-63322-6_78. link

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – ČERŇANOVÁ, Viera – VALÁŠKOVÁ, Ľubica. Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics : selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. Cham : Springer Nature, 2020, [10] s. ISBN 978-3-030-18057-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85065395074. link

PLOSZEK, Roderik. Using self-organizing maps for security module configuration. In ELITECH´20 [elektronický zdroj] : 22nd Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 27, 2020. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, [6] s. ISBN 978-80-227-5001-1.

ŠVEC, Peter. Generating adversarial malware examples using various build options. In ELITECH´20 [elektronický zdroj] : 22nd Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 27, 2020. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, [5] s. ISBN 978-80-227-5001-1.

DROZDA, Martin. Krátky úvod do jazyka C++. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020. 99 s. ISBN 978-80-227-4994-7.

KOLLÁR, Jozef – POLAKOVIČ, Marcel. Diskrétna matematika pre študentov aplikovanej informatiky FEI STU. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 257 s. ISBN 978-80-227-5048-6.

ŠPAČEK, Peter – SOBOTA, Pavol. Musipher: Hiding information in music composition. In CECC 2020 : Book of abstracts : 20th Central European conference on cryptology. Zagreb, Croatia. June 24-26, 2020. Zagreb : University of Zagreb, 2020, S. 46-47.

ŠVEC, Peter – PLOSZEK, Roderik. A review of encryption schemes used in modern ransomware. In CECC 2020 : Book of abstracts : 20th Central European conference on cryptology. Zagreb, Croatia. June 24-26, 2020. Zagreb : University of Zagreb, 2020, S. 50-51.

ZAJAC, Pavol – BEDNÁRIKOVÁ, Alena. Experimental algebraic differential cryptanalysis of SPN. In CECC 2020 : Book of abstracts : 20th Central European conference on cryptology. Zagreb, Croatia. June 24-26, 2020. Zagreb : University of Zagreb, 2020, S. 54-55

2019

GROŠEK, Otokar – ANTAL, Eugen – FABŠIČ, Tomáš. Remarks on breaking the Vigenere autokey cipher. In Cryptologia. Vol. 43, Iss. 6 (2019), s. 486-496. ISSN 0161-1194 (2018: 0.417 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.109 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000469567400001 ; DOI: 10.1080/01611194.2019.1596997. link

ZAJAC, Pavol. Hybrid encryption from McEliece cryptosystem with pseudo-random error vector. In Fundamenta Informaticae : 17th Central European Conference on Cryptology. Warsaw, Poland. July 4-6, 2017. Vol. 169, (2019), s. 345-360. ISSN 0169-2968 (2018: 1.204 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.355 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000489902500006 ; SCOPUS: 2-s2.0-85073715984 ; DOI: 10.3233/FI-2019-1851. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational methods. In Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 19, No. 1 (2019), s. 25-31. ISSN 1335-8243. link

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – VALÁŠKOVÁ, Ľubica – ČERŇANOVÁ, Viera. Probability measures and logical connectives on quantum logics. In Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems. Vol. 13, No. 3 (2019), s. 64-73. ISSN 1897-8649 (2018: 0.134 – SJR, Q4 – SJR Best Q). link

ZAJAC, Pavol – ŠPAČEK, Peter. A new type of signature scheme derived from a MRHS representation of a symmetric cipher. In Infocommunications journal. Vol. 11, No. 4 (2019), s. 23-30. ISSN 2061-2079 (2018: 0.129 – SJR, Q4 – SJR Best Q). link

ANTAL, Eugen – JAVORKA, Peter – HLIBOKÝ, Tomáš. Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics. In Tatra Mountains Mathematical Publications : Number theory, algebra and cryptology ’18. Vol. 73, (2019), s. 39-60. ISSN 1210-3195 (2017: 0.363 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072302081. link

ZAJAC, Pavol – ŠPAČEK, Peter. Preventing potential backdoors in bike algorithm. In Tatra Mountains Mathematical Publications : Number theory, algebra and cryptology ’18. Vol. 73, (2019), s. 179-193. ISSN 1210-3195 (2017: 0.363 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85072285502 ; DOI: 10.2478/tmmp-2019-0013. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol – GROŠEK, Otokar. Cryptology in the Slovak state during WWII. In HistoCrypt 2019 : 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019, S. 23-30. ISBN 978-91-7685-087-9. link

BALOGH, Štefan – MOJŽIŠ, Ján. New direction for malware detection using system features. In IDAACS 2019 : 10th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Vol. 2. Metz, France. September 18-21, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 176-183. ISBN 978-1-7281-4068-1. V databáze: IEEE: 8924358 ; SCOPUS: 2-s2.0-85077060167. link

BOCK, Igor – KEČKEMÉTYOVÁ, Mária. An optimal design of an elastic plate in a dynamic contact with a rigid obstacle. In PAMM. Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics : 90th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM). Wien, Austria. February 18-22, 2019. Vol. 19, Iss. 1 (2019), Art. no. 201900183 [2] s. ISSN 1617-7061. V databáze: DOI: 10.1002/pamm.201900183. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of voltage potential inside nonhomogeneous media using variational approach. In CAIP´2019 : 14° Congreso interamericano de computación aplicado a la industria de procesos. Lima, Perú. 21 al 24 de Octubre del 2019. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019, S. 857-867. ISBN 978-612-48025-3-9.

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin. Comparison of user trajectories with the Needleman-Wunsch algorithm. In Mobile Computing, Applications, and Services : 10th EAI International conference, MobiCASE 2019. Hangzhou, China. June 14-15, 2019. Cham : Springer, 2019, S. 141-154. ISBN 978-3-030-28467-1. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-28468-8_11. link

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Príprava študentov, odborníkov pre oblasť biometrie. In Trendy ve vzdělávání. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 28-37. ISSN 1805-8949. V databáze: DOI: 10.5507/tvv.2019.010. link

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – ČERŇANOVÁ, Viera – VALÁŠKOVÁ, Ľubica. Probability measures and projections on quantum logics. In Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham : Springer, 2019, [10] s. ISBN 978-3-030-18057-7. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85065395074. link

VIZVÁRY, Ladislav – SOPIAK, DominikORAVEC, MilošBUKOVČIKOVÁ, Zuzana. Image quality detection using the siamese convolutional neural network. In Proceedings ELMAR-2019 : 61st International symposium. Zadar, Croatia. September 23-25, 2019. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2019, S. 109-112. ISSN 1334-2630. ISBN 978-1-7281-2182-6

BUKOVČIKOVÁ, Zuzana – ORAVEC, Miloš. Gender classification based on descriptors from deep facial recognition model. In ELITECH´19 [elektronický zdroj] : 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-4915-2.

HAMBALÍK, Alexander. Ciele kyberútokov sa rozširujú na menej chránené zariadenia sietí. In Aktuálne výzvy kybernetickej bezpečnosti (v podmienkach bezpečnostných zložiek) : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko. 4.6.2019. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019, S. 11-20. ISBN 978-80-8054-820-9.

JUHÁSOVÁ, Ana – JUHÁS, Gabriel – MOLNÁR, Ľudovít – ONDRIŠOVÁ, Miriam – MAŽÁRI, Juraj – MLADONICZKY, Milan. IT induced innovations: Digital transformation and process automation. In ICETA 2019 : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 322-329. ISBN 978-1-7281-4967-7.

ONDRIŠOVÁ, Miriam – MOLNÁR, Ľudovít – JUHÁS, Gabriel – JUHÁSOVÁ, Ana – MAŽÁRI, Juraj – MLADONICZKY, Milan. Story of artificial intelligence: research and publications behind. In ICETA 2019 : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019. Danvers : IEEE, 2019, S. 581-586. ISBN 978-1-7281-4967-7.

PLOSZEK, Roderik. Upgrading complex single-threaded application to support concurrency. In ELITECH´19 [elektronický zdroj] : 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, CD-ROM, [8] s. ISBN 978-80-227-4915-2.

DROZDA, Martin. Zbierka príkladov v jazyku C++ [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2019. CD-ROM, 96 s. ISBN 978-80-227-4968-8.

MATYÁŠ, Václav – ZAJAC, Pavol – HAJNÝ, Jan – SÝS, Marek. Special issue on cryptology – Guest editorial. In Infocommunications journal. Vol. 11, No. 4 (2019), s. 1. ISSN 2061-2079 (2018: 0.129 – SJR, Q4 – SJR Best Q).

ANTAL, Eugen – SOJÁK, Peter. Solving historical ciphers using evolutionary programming. In Central European Conference on Cryptology 2019 : Telč, Czech Republic. June 12-14, 2019. Brno : Masaryk University, 2019, S. 65-66.

FIRČA, Michal – ANTAL, Eugen. Porovnanie metód identifikácie samohlások v texte a ich využitie pri lúštení klasických šifier. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 35-36.

MACHOVEC, Jakub – ANTAL, Eugen. Lúštenie šifrovanej korešpondencie Marie Antoinette. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 31-32.

PERNICKÝ, Ľubor – ZAJAC, Pavol. Integrácia postkvantovej kryptografie do Android aplikácie. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 37-38.

ŠPAČEK, Peter. Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates. In Central European Conference on Cryptology 2019 : Telč, Czech Republic. June 12-14, 2019. Brno : Masaryk University, 2019, S. 37-38.

ŠVEC, Peter – JÓKAY, Matúš. Video steganography based on synchronization timestamps. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 33-34.

ZAJAC, Pavol. Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption. In Central European Conference on Cryptology 2019 : Telč, Czech Republic. June 12-14, 2019. Brno : Masaryk University, 2019, S. 39-42.

ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar. O šifrách, ktoré sa používali počas „Slovenského štátu“. In Mikulášská kryptobesídka 2019 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 5.-6.12.2019. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2019, S. 29.

JÓKAY, Matúš – ŠPAČEK, Peter – ZAJAC, Pavol. Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition. In BFA 2019 : The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019. Bergen : University of Bergen, 2019, S. 13. link

JUHÁS, Gabriel – MAŽÁRI, Juraj – MLADONICZKY, Milan – JUHÁSOVÁ, Ana. Implementation semantics of Petriflow models. In Algorithms and Tools for Petri nets : Proceedings of the Workshop AWPN 2019. Hagen, German. October 10-11, 2019. Hagen : FernUniversität in Hagen, 2019, S. 45-46.

MAŽÁRI, Juraj – JUHÁS, Gabriel – MLADONICZKY, Milan. Execution of event chains in a Petriflow model. In Algorithms and Tools for Petri nets : Proceedings of the Workshop AWPN 2019. Hagen, German. October 10-11, 2019. Hagen : FernUniversität in Hagen, 2019, S. 30-31.

MLADONICZKY, Milan – JUHÁS, Gabriel – MAŽÁRI, Juraj. Cluster inter-process communication in Petriflow language. In Algorithms and Tools for Petri nets : Proceedings of the Workshop AWPN 2019. Hagen, German. October 10-11, 2019. Hagen : FernUniversität in Hagen, 2019, S. 10-11.

ŠPAČEK, Peter – COLOMBO, Christian – VELLA, Mark. Using TEE and RV in PQ-TLS communication. In CSAW ’19 : Computer science annual workshop. Msida, Malta. November 6-8, 2019. Msida : University of Malta, 2019, S. 14.

ČAVOJSKÝ, Maroš. Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa : dátum obhajoby 1.7.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2019. 128 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130769>.

KAZLOV, Igor. Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami : dátum obhajoby 26.8.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2019. 72 s., CD-ROM. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114835>.

ANTAL, Eugen (ed.) – SCHMEH, Klaus (ed.). HistoCrypt 2019 : 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019. 132 s. Linköping Electronic Conference Proceedings No. 158. ISBN 978-91-7685-087-9.

GROŠEK, Otokar (ed.) – NEMOGA, Karol (ed.) – PAŠTÉKA, Milan (ed.) – ZAJAC, Pavol (ed.). Tatra Mountains Mathematical Publications : Number theory, algebra and cryptology ’18. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2019. 193 s. Dostupné na internete: <https://www.mat.savba.sk/ojs/index.php/TATRA/issue/view/37>. ISSN 1210-3195.

2018

BOCK, Igor. Dynamic contact of a thermoelastic Mindlin-Timoshenko beam with a rigid obstacle. In Mathematics and Mechanics of Solids. Vol. 23, Iss. 3 (2018), s. 411-419. ISSN 1081-2865 (2017: 2.545 – IF, 1 – JCR Best Q, 0.768 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000429895300010. link

BRAČIČ, Janko – DIOGO, Cristina – ZAJAC, Michal. Reflexive sets of operators. In Banach Journal of Mathematical Analysis. Vol. 12, No. 3 (2018), s. 751-771. ISSN 1735-8787 (2017: 0.625 – IF, 3 – JCR Best Q, 0.628 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000437870200012. link

FABŠIČ, Tomáš – GROŠEK, Otokar – NEMOGA, Karol – ZAJAC, Pavol. On generating invertible circulant binary matrices with a prescribed number of ones. In Cryptography and Communications. Vol. 10, Iss. 1 (2018), s. 159-175., Springer, ISSN 1936-2447, (2017: 1.213 – IF, 2 – JCR Best Q, 0.446 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85041074817 ; CC: 000428746900011. link

QI, Feng – ČERŇANOVÁ, Viera – SHI, Xiao-Ting – GUO, Bai-Ni. Some properties of central Delannoy numbers. In Journal of Computational and Applied Mathematics. Vol. 328, (2018), s. 101-115. ISSN 0377-0427 (2017: 1.632 – IF, 1 – JCR Best Q, 0.938 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000412619100007 ; SCOPUS: 2-s2.0-85028836678. link

ZAJAC, Pavol. Using local reduction for the experimental evaluation of the cipher security. In Computing and Informatics. Vol. 37, No. 2 (2018), s. 349-366. ISSN 1335-9150 (2017: 0.410 – IF, 4 – JCR Best Q, 0.198 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000437824300005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85049180794. link

MAŽÁRI, Juraj – MLADONICZKY, Milan – JUHÁS, Gabriel – GAŽO, Tomáš – MAKÁŇ, Martin. Petriflow + Netgrif = Petri net driven application development. In Petri Net Newsletter. Vol. 86, (2018), s. 3-16. ISSN 0391-1804.

HROMADA, Viliam – PETHŐ, Tibor. Phase-shift fault analysis of Grain v1. In International Journal of Electronics and Telecommunications. Vol. 64, No. 2 (2018), s. 131-136. ISSN 0867-6747 (2017: 0.216 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000435922400004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85048792769. link

LODERER, Marek – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. Comparative study of local binary pattern derivatives for low size feature vector representation in face recognition. In Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 15, no. 4 (2018), s. 199-216. ISSN 1785-8860 (2017: 0.909 – IF, 3 – JCR Best Q, 0.255 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000442389300011 ; SCOPUS: 2-s2.0-85052659546. link

RADDUM, Havard – ZAJAC, Pavol. MRHS solver based on linear algebra and exhaustive search. In Journal of Mathematical Cryptology. Vol. 12, No. 3 (2018), s. 143-157. ISSN 1862-2976 (2017: 0.293 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000443309500003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85050078561. link

BOCK, Igor – KEČKEMÉTYOVÁ, Mária. An optimal control problem for a viscoelastic plate in a dynamic contact with an obstacle. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 71, (2018), s. 27-37. ISSN 1210-3195 (2017: 0.363 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85061426826. link

GROŠEK, Otokar – FABŠIČ, Tomáš. Computing multiplicative inverses in finite fields by long division. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 69, No. 5 (2018), s. 400-402. ISSN 1335-3632 (2017: 0.508 – IF, 4 – JCR Best Q, 0.205 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000453413200012 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059569379. link

JUHÁS, Gabriel – MOLNÁR, Ľudovít – JUHÁSOVÁ, Ana – ONDRIŠOVÁ, Miriam – MLADONICZKY, Milan – MAŽÁRI, Juraj. Continual improvement process in scientific publishing. In ICETA 2018 : 16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec, Slovensko. November 15-16, 2018. Danvers : IEEE, 2018, S. 245-250. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: IEEE: 8572053 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060296024. link

MOLNÁR, Ľudovít – JUHÁS, Gabriel – ONDRIŠOVÁ, Miriam – JUHÁSOVÁ, Ana – MAŽÁRI, Juraj – MLADONICZKY, Milan. Scaling and structuring of digital literacy. In ICETA 2018 : 16th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec, Slovensko. November 15-16, 2018. Danvers : IEEE, 2018, S. 389-394. ISBN 978-1-5386-7912-8. V databáze: IEEE: 8572088 ; WOS: 000457680400059 ; SCOPUS: 2-s2.0-85060284857. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. ManuLab system demonstration. In HistoCrypt 2018 : 1st International conference on historical cryptology. Uppsala, Sweden. June 18-20, 2018. Linköping : University Electronic Press, 2018, S. 125-128. ISBN 978-91-7685-252-1.

BREZOVSKÝ, Matúš – SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš. Action recognition by 3D convolutional network. In Proceedings ELMAR-2018 : 60th International symposium. Zadar, Croatia. September 16-19, 2018. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2018, S. 71-74. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-244-0. V databáze: IEEE: 8534657 ; WOS: 000454262700017 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058713157.

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of voltage potential inside 3D anisotropic media using variational methods. In Compendio de ciencia aplicada 2018 : IV Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica. Yucatán, Mexico. Noviembre 20-23 de 2018. Coyoacán : Ciudad Universitaria, 2018, S. 34-41. ISBN 978-607-30-1322-2.

ČAVOJSKÝ, Maroš – UHLÁR, Marek – IVANIŠ, Marián – MOLNÁR, Martin – DROZDA, Martin. User trajectory extraction based on WiFi scanning. In W-FiCloud 2018 : 6th International conference on future internet of things and cloud workshops. Barcelona, Spain. August 6-8, 2018. Piscataway : IEEE, 2018, S. 115-120. ISBN 978-1-5386-7810-7. V databáze: IEEE: 8488184 ; SCOPUS: 2-s2.0-85056535248. link

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz. In Agria Média 2017 : ICI 15 : 12. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállitás. Eger, Hungary. Október 11-13, 2017. Eger : Líceum Kiadó, 2018, S. 200-206. ISBN 978-615-5621-86-4. link

MOJŽIŠ, Ján – BALOGH, Štefan – ÁSVÁNYI, Michal – BUDINSKÁ, Ivana. Collaborative learning supported with MediaWiki platform in technical university environment. In Teaching and Learning in a Digital World : 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2017), Vol. 1. Budapest, Hungary. September 27-29, 2017. Cham : Springer, 2018, S. 660-665. ISBN 978-3-319-73209-1. link

PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KAJAN, Slavomír – MARKO, Martin – ORAVEC, Miloš – KURILOVÁ, Veronika. Bright lesions detection on retinal images by convolutional neural network. In Proceedings ELMAR-2018 : 60th International symposium. Zadar, Croatia. September 16-19, 2018. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2018, S. 79-82. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-244-0. V databáze: IEEE: 8534658 ; WOS: 000454262700019 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058688453.

SOPIAK, Dominik – BUKOVČIKOVÁ, Zuzana – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. The analysis of quality indicators on face recognition in video frames. In Proceedings ELMAR-2018 : 60th International symposium. Zadar, Croatia. September 16-19, 2018. 1. ed. Zagreb : University of Zagreb, 2018, S. 155-158. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-244-0. V databáze: IEEE: 8534652 ; WOS: 000454262700036 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058684934. link

ANTAL, Eugen – JAVORKA, Peter – HLIBOKÝ, Tomáš. Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics. In CECC 2018 : Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, S. 24-26. ISBN 978-80-968374-5-8.

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of voltage potential inside two dimensional nonhomogeneous media using variational methods. In Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018 : 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, S. 166-170. ISBN 978-80-89402-98-4.

FABŠIČ, Tomáš – HROMADA, Viliam – ZAJAC, Pavol. Reaction attacks on cryptosystems using QC-LDPC codes. In CECC 2018 : Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, S. 62-63. ISBN 978-80-968374-5-8.

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Tailored-made attack for JPEG algorithm. In ELITECH´18 [elektronický zdroj] : 20th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 23, 2018. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-4794-3.

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. JPEG compatibility steganalysis. In CECC 2018 : Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, S. 53-55. ISBN 978-80-968374-5-8.

KUCHÁRIK, Michal – BALOGH, Zoltán – DROZDA, Martin. Petri net model of student choices in a LMS moodle e-course. In DIVAI 2018 : 12th International scientific conference on distance learning in applied informatics. Štúrovo, Slovakia. May 2-4, 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, S. 303-311. ISSN 2464-7470. ISBN 978-80-7598-059-5. V databáze: WOS: 000459255700027. link

MAŽÁRI, Juraj – JUHÁS, Gabriel – MLADONICZKY, Milan. Process mining: From event sourcing to event structures. In ELITECH´18 [elektronický zdroj] : 20th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 23, 2018. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, [5] p. ISBN 978-80-227-4794-3.

MLADONICZKY, Milan – JUHÁS, Gabriel – MAŽÁRI, Juraj. Inter-process synchronization of instances in Petriflow language. In ELITECH´18 [elektronický zdroj] : 20th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 23, 2018. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, [5] p. ISBN 978-80-227-4794-3.

PLOSZEK, Roderik. Linux security modules overview. In ELITECH´18 [elektronický zdroj] : 20th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 23, 2018. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, [7] s. ISBN 978-80-227-4794-3.

ŠPAČEK, Peter – ZAJAC, Pavol. MQ schemes in NIST PostQuantum competition. In ELITECH´18 [elektronický zdroj] : 20th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 23, 2018. 1. ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018, CD-ROM, [4] p. ISBN 978-80-227-4794-3.

ZAJAC, Pavol. Potential for backdoors in BIKE key generation. In CECC 2018 : Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018, S. 58-59. ISBN 978-80-968374-5-8.

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Skúsenosti z tvorby výkonného softvérového systému na využitie v daktyloskopii a biometrii v školských podmienkach. In Trendy ve vzdělávání : Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. 16. Mezinárodní vědecko-odborní konference. Slatinice u Olomouce, Česká Republika. 16.-18. 5.2018. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, S. 66. ISBN 978-80-244-5318-7.

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – VALÁŠKOVÁ, Ľubica – ČERŇANOVÁ, Viera. Probability measures and projections on quantum logics. In Contemporary Computational Science [elektronický zdroj] : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). Kraków, Poland. 2-5 July 2018. Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2018, online, s. 78. ISBN 978-83-66016-22-4.

ZAJAC, Pavol. Post-kvantová kryptografia. In 50. konferencia slovenských matematikov : zborník abstraktov. Jasná pod Chopkom, SR, 22. – 25. 11. 2018. 1. vyd. Žilina : EDIS, 2018, S. 51. ISBN 978-80-554-1500-0.

GROŠEK, Otokar. O histórii ruských šifier od Cyrila a Metoda po 2. sv. v. In Mikulášská kryptobesídka 2018 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 29.-30.11.2018. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2018, S. 27-28.

HLIBOKÝ, Tomáš – ANTAL, Eugen. Meta-heuristiky a ohodnocovanie textu pri lúštení transpozičných šifier. In Mikulášská kryptobesídka 2018 : sborník příspěvků. Praha, Česká republika. 29.-30.11.2018. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2018, S. 29-30.

MAŽÁRI, Juraj – JUHÁS, Gabriel – MLADONICZKY, Milan. Petriflow in actions: Events call actions call events. In Algorithms and Tools for Petri nets : Workshop AWPN 2018. Augsburg, Germany. October 11-12, 2018. Augsburg : Universität Augsburg, 2018, S. 21-26.

MLADONICZKY, Milan – JUHÁS, Gabriel – MAŽÁRI, Juraj. Process communication in petriflow: A case study. In Algorithms and Tools for Petri nets : Workshop AWPN 2018. Augsburg, Germany. October 11-12, 2018. Augsburg : Universität Augsburg, 2018, S. 27-32.

FABŠIČ, Tomáš. A reaction attack on LEDApkc. In CBC 2018 : The Sixth Code-Based Cryptography Workshop. Abstracts. Davie, Florida, USA. April 5-6, 2018. Florida : Atlantic University, 2018, [1] s.

SOPIAK, Dominik. Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho : dátum obhajoby 17.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2018. 130 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130768>.

VARGA, Juraj. Odhaľovanie malvéru v OS Android : dát. obhajoby 18.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2018. 145 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130766>.

NEMOGA, Karol (ed.) – ZAJAC, Pavol (ed.) – ŠPAČEK, Peter (ed.). CECC 2018 : Central European conference on cryptology. Smolenice, Slovakia. June 6-8, 2018. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-80-968374-5-8.

ANTAL, Eugen – MÍRKA, Jakub. Selected encrypted messages found in Slovak and Czech archives. In HistoCrypt 2018 : 1st International conference on historical cryptology. Uppsala, Sweden. June 18-20, 2018. Linköping : University Electronic Press, 2018, online. ISBN 978-91-7685-252-1. Dostupné na internete: <https://www2.lingfil.uu.se/histocrypt2018/Antal_HCC18.pdf>.

2017

BRENKUŠ, Juraj – STOPJAKOVÁ, Viera – ČERŇANOVÁ, Viera – ARBET, Daniel – NAGY, Lukáš – SEDLÁK, Vladimír. A novel method towards time-efficient fault analysis of analog and mixed-signal circuits. In Journal of Circuits Systems and Computers. Vol. 26, No. 8 (2017), Art. no. 1740005 [20] s. ISSN 0218-1266 (2017: 0.595 – IF, 4 – JCR Best Q, 0.172 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000399226200006 ; SCOPUS: 2-s2.0-85017368725. link

ZAJAC, Pavol. Upper bounds on the complexity of algebraic cryptanalysis of ciphers with a low multiplicative complexity. In Designs, Codes and Cryptography. Vol. 82, Iss. 1 (2017), s. 43-56., Springer, ISSN 0925-1022 (2017: 1.114 – IF, 2 – JCR Best Q, 0.549 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000392310500004. link

ANTAL, Eugen – GROŠEK, Otokar – HORÁK, Peter. On a mnemonic construction of permutations. In Journal of Mathematical Cryptology. Vol. 11, Iss. 1 (2017), s. 45-53. ISSN 1862-2976 (2017: 0.293 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014641684& ; WOS: 000410408900004. link

ROKICKI, Markus – DROZDA, Martin. Evaluating trade-offs in energy-efficient error detection. In International Journal of Communication Systems : Energy Efficient Networking. Vol. 30, Iss. 7 (2017), Art. no. e3028 [18] s. ISSN 1074-5351 (2017: 1.717 – IF, 3 – JCR Best Q, 0.326 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000405964000007 ; SCOPUS: 2-s2.0-84939181523. link

ANTAL, Eugen – ELIÁŠ, Martin. Evolutionary Computation in cryptanalysis of classical ciphers. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 70, (2017), s. 179-197. ISSN 1210-3195 (2017: 0.363 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85045022153. link

VARGA, Juraj – ŠVANDA, Dominik – VARCHOLA, Marek – ZAJAC, Pavol. Authentication based on gestures with smartphone in hand. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 68, No. 4 (2017), s. 256-266. ISSN 1335-3632 (2017: 0.508 – IF, 4 – JCR Best Q, 0.205 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000410953500002. link

ZAJAC, Pavol. Connecting the complexity of MQ- and code-based cryptosystems. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 70, (2017), s. 163-177. ISSN 1210-3195 (2017: 0.363 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85044999328. link

JUHÁS, Gabriel – MOLNÁR, Ľudovít – ONDRISOVÁ, Miriam – JUHÁSOVÁ, Ana. Data, information and technology services for research and management of science. In ICETA 2017 : 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. October 26-27, 2017. Danvers : IEEE, 2017, S. 189-194. ISBN 978-1-5386-3296-3. V databáze: IEEE ; SCOPUS: 2-s2.0-85040774660. link

ANDONOVA, Monika – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KAJAN, Slavomír – ORAVEC, Miloš – KURILOVÁ, Veronika. Diabetic retinopathy screening based on CNN. In Proceedings ELMAR-2017 : 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, S. 51-54. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-230-3. V databáze: IEEE ; WOS: 000426893100012 ; SCOPUS: 2-s2.0-85041553056. link

BOCK, Igor. Regularized optimal design problem for a viscoelastic plate vibrating against a rigid obstacle. In CSMO 2015 : 27th IFIP TC conference on system modeling and optimization. Sophia Antipolis, France. June 29-July 3, 2015. Cham : Springer, 2017, S. 127-136. ISBN 978-3-319-55794-6. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85018681863. link

BRILLA, Igor. Numerical determination of voltage potential inside three dimensional orthotropic media using variational methods. In CAIP´2017 : 13° Congreso interamericano de computación aplicado a la industria de procesos. Ciudad de México, México. 25 al 28 de Septiembre de 2017. Ciudad de México : ITAM, 2017, S. 136-143. ISBN 978-607-8242-11-5. link

BUKOVČIKOVÁ, Zuzana – SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Face verification using convolutional neural networks with Siamese architecture. In Proceedings ELMAR-2017 : 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, S. 205-208. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-230-3. V databáze: IEEE ; SCOPUS: 2-s2.0-85041514847 ; WOS: 000426893100048. link

FABŠIČ, Tomáš – HROMADA, Viliam – STANKOVSKI, Paul – ZAJAC, Pavol – GUO, Qian – JOHANSSON, Thomas. A reaction attack on the QC-LDPC McEliece cryptosystem. In: Lange T., Takagi T. (eds) Post-Quantum Cryptography. PQCrypto 2017. Lecture Notes in Computer Science LNCS, vol 10346, Springer, Cham, 2017, S. 51-68. ISBN 978-3-319-59878-9. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85021776403. link

GERÁT, Jozef – SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Vehicle speed detection from camera stream using image processing methods. In Proceedings ELMAR-2017 : 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, S. 201-204. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-230-3. V databáze: IEEE ; WOS: 000426893100046 ; SCOPUS: 2-s2.0-85041521346. link

MAŽÁRI, Juraj – JUHÁS, Gabriel – MLADONICZKY, Milan – GAŽO, Tomáš – MAKÁŇ, Martin. Netgrif workflow management system based on Petriflow language. In Algorithms and Tools for Petri nets : Workshop AWPN 2017. Kgs. Lyngby, Denmark. October 19-20, 2017. Kgs. Lyngby : DTU Compute, 2017, S. 39-44. ISSN 1601-2321.

MLADONICZKY, Milan – JUHÁS, Gabriel – MAŽÁRI, Juraj – GAŽO, Tomáš – MAKÁŇ, Martin. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields. In Algorithms and Tools for Petri nets : Workshop AWPN 2017. Kgs. Lyngby, Denmark. October 19-20, 2017. Kgs. Lyngby : DTU Compute, 2017, S. 45-50. ISSN 1601-2321.

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Steganalysis. In ELITECH´17 [elektronický zdroj] : 19th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 24, 2017. 1. ed. Bratislava : Spektrum STU, 2017, CD-ROM, [4] p. ISBN 978-80-227-4686-1.

MARKOŠOVÁ, Mária – RUDOLF, Boris – ČAJÁGI, Martin – NÁTHER, Peter. Analytically solvable models of the scale free growing network with hierarchy. In Aplimat 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, CD-ROM, S. 1014-1023. ISBN 978-80-227-4650-2.

BOHDALOVÁ, Mária – KALINA, Martin – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. Modelovanie kauzality II. In PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. – 8. októbra 2017. 1. vyd. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017, S. 7. ISBN 978-80-89829-04-0.

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – ČERŇANOVÁ, Viera – VALÁŠKOVÁ, Ľubica. Modelovanie logických spojok. In PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. – 8. októbra 2017. 1. vyd. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017, S. 18. ISBN 978-80-89829-04-0.

ELIÁŠ, Martin – ANTAL, Eugen. Lúštenie historických šifier na GRIDe pomocou GA a PGA. In Mikulášská kryptobesídka 2017 : sborník příspěvků. Praha, ČR, 31. 11. – 1. 12. 2017. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2017, S. 65-66.

ŠPAČEK, Peter. OpenSSL engine for McEliece cipher. In Mikulášská kryptobesídka 2017 : sborník příspěvků. Praha, ČR, 31. 11. – 1. 12. 2017. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2017, S. 59-60.

HAMBALÍK, Alexander. Virtuális laboratórium biometria témájú oktatáshoz és kutatáshoz. In Agria Média 2017, ICI 15 : 12. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállitás. Eger, Hungary. Október 11-13, 2017. Eger : Eszterházy Károly Egyetem, 2017, S. 44-45.

HROMADA, Viliam – PETHŐ, Tibor. Desynchronization fault analysis of Grain v1. In CECC 2017 : Book of abstracts : 17th Central European conference on cryptology. Warsaw, Poland. June 28-30, 2017. Warsaw : University of Technology, 2017, S. 39-40.

ZAJAC, Pavol. Hybrid encryption from McEliece cryptosystem. In CECC 2017 : Book of abstracts : 17th Central European conference on cryptology. Warsaw, Poland. June 28-30, 2017. Warsaw : University of Technology, 2017, S. 16-17.

ANTAL, Eugen. Moderná kryptoanalýza klasických šifier : dát. obhaj. 26.4.2017, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2017. 133 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130771>.

FABŠIČ, Tomáš. Contributions to the Analysis of the QC-LDPC McEliece Cryptosystem : dát. obhaj. 23.11.2017, č. ved. odboru 9-2-9. 2017. 119 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130770>.

KALINA, Martin (ed.) – MINÁROVÁ, Mária (ed.) – NÁNÁSIOVÁ, Oľga (ed.). PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. – 8. októbra 2017. 1. vyd. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017. 25 s. ISBN 978-80-89829-04-0.

FABŠIČ, Tomáš – GALLO, Ondrej – HROMADA, Viliam. Demonstration of acoustic cryptanalysis. In CryptArchi 2017 [elektronický zdroj] : 15th International workshop on cryptographic architectures embedded in logic devices. Smolenice, Slovakia. June 18-21, 2017. Saint-Étienne : Laboratoire Hubert Curien, 2017, online, S. 11.

2016

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – KOHNOVÁ, Silvia. Štatistika a pravdepodobnosť : Základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016. 199 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-4527-7.

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří – ŠILHAVÝ, Miroslav. On the solutions of a dynamic contact problem for a thermoelastic von Kármán plate. In Nonlinear Analysis : Real World Applications. Vol. 32, (2016), s. 111-135. ISSN 1468-1218 (2016: 1.659 – IF, 1 – JCR Best Q, 1.391 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84966376452 ; CC: 000380079900008. link

OMELINA, Ľuboš – JANSEN, Bart – BONNECHÉRE, Bruno – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – VAN SINT, Jan Serge. Interaction Detection with Depth Sensing and Body Tracking Cameras in Physical Rehabilitation. In Methods of Information in Medicine. Vol. 55, Iss. 1 (2016), s. 70-78. ISSN 0026-1270 (2016: 1.772 – IF, 3 – JCR Best Q, 0.688 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: CC: 000367827600010. link

BOHDALOVÁ, Mária – KALINA, Martin – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. Granger causality from a different viewpoint. In Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 27, č. 2 (2016), s. 23-28. ISSN 1210-8022.

JUHÁSOVÁ, Ana – JUHÁS, Gabriel. Detection of livelocks and deadlocks in resource constrained workflow nets. In Petri Net Newsletter. Vol. 85, (2016), s. 25-44. ISSN 0391-1804.

HORÁK, Peter – HROMADA, Viliam. On a tiling paradox. In Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing. Vol. 96, (2016), s. 65-102. ISSN 0835-3026 (2016: 0.182 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84971441778. link

QI, Feng – ČERŇANOVÁ, Viera. Some discussions on a kind of improper integrals. In International Journal of Analysis and Applications. Vol. 11, No. 2 (2016), s. 101-109. ISSN 2291-8639. V databáze: WOS: 000388621300004. link

FABŠIČ, Tomáš – GALLO, Ondrej – HROMADA, Viliam. Simple power analysis attack on the QC-LDPC McEliece cryptosystem. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 67, (2016), s. 85-92. ISSN 1210-3195 (2016: 0.367 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014730719. link

GROŠEK, Otokar – HROMADA, Viliam. Rotation-equivalence classes of binary vectors. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 67, (2016), s. 93-98. ISSN 1210-3195 (2016: 0.367 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014720656. link

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Steganalysis of stegostorage library. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 67, (2016), s. 99-116. ISSN 1210-3195 (2016: 0.367 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014672247. link

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Fingerprint recognition system using artificial neural network as feature extractor: Design and performance evaluation. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 67, (2016), s. 117-134. ISSN 1210-3195 (2016: 0.367 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014658032.  link

REPKA, Marek. Note on modular reduction in extended finite fields and polynomial rings for simple hardware. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 67, No. 1 (2016), 56-60. ISSN 1335-3632 (2016: 0.483 – IF, 4 – JCR Best Q, 0.311 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84962109402. link

ZAJAC, Pavol. MRHS equation systems that can be solved in polynomial time. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 67, (2016), s. 205-219. ISSN 1210-3195 (2016: 0.367 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85014710164. link

ANTAL, Eugen. Nature-inspired heuristic methods in classical cipher cryptanalysis. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 25-33. ISBN 978-80-227-4541-3.

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of voltage potential inside 2D anisotropic media using variational methods. In Aplicaciones de las ciencias 2016 : Tercer congreso multidisciplinario de ciencias aplicadas en Latinoamérica (COMCAPLA 2016). La Habana, Cuba. 6-9 diciembre, 2016. Azcapotzalco : Universidad Autónoma Metropolitana, 2016, S. 360-366. ISBN 978-607-28-0912-3.

ČAVOJSKÝ, Maroš – DROZDA, Martin. Energy efficient trajectory recording of mobile devices using WiFi scanning. In UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP-SmartWorld 2016 [elektronický zdroj] : Conferences and workshops. Toulouse, France. July 18-21, 2016. Piscataway : IEEE, 2016, USB, S. 1079-1085. ISBN 978-1-5090-2770-5. V databáze: IEEE ; SCOPUS: 2-s2.0-8501317401. link

FABŠIČ, Tomáš – GALLO, Ondrej. Acoustic cryptanalysis. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 34-38. ISBN 978-80-227-4541-3.

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Possibilities of software recognition of small irregular patterns in biometrics for purposes of fingerprint analysis. In XXIXth DIDMATTECH 2016: : New methods and technologies in education and practice, 1. part. International Scientific and Professional Conference, Budapest 25-26 August 2016. 1. vyd. Budapešť : Tribun EU, 2016, S. 41-54. ISBN 978-963-284-799-3. link

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Design and implementation of software support for biometrics laboratory courses. In Trendy ve vzdělávání. Roč. 9, č. 1 : Konference s medzinárodní účastí. Olomouc, Česká republika. 16-17.6.2016 (2016), online s. 75-83. ISSN 1805-8949. link

JUHÁS, Gabriel – LORENZ, Robert. Synthesis of bounded petri nets from prime event structures with cutting context. In ATEAED’2016 : Workshop on algorithms and theories for the analysis of event data. Torun, Poland. June 20-21, 2016. Vol. 1592 ATEAED’2016, (2016), s. 58-77. ISSN 1613-0073 (2016: 0.177 – SJR). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84977515573. link

KAJAN, Michal – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – KURILOVÁ, Veronika. Determination of bright lesions in fundus images. In Proceedings ELMAR-2016 : 58th International symposium. Zadar, Croatia. 12-14 September, 2016. Zagreb : University of Zagreb, 2016, S. 77-80. ISSN 1334-2630. ISBN 978-953-184-221-1. V databáze: WOS: 000390949200018 ; SCOPUS: 2-s2.0-84996618729. link

LO, Mei-Chen – HSU, C.Y. – DROZDA, Martin. Entrepreneur’s priority traits on creative and innovative behavior in technology era – case of innovative new start-up businesses. In IEEM 2015 : IEEE International conference on industrial engineering and engineering management. Singapore. December 6-9, 2015. Danvers : IEEE, 2016, S. 455-459. ISBN 978-1-4673-8066-9. V databáze: IEEE ; WOS: 000380434300093 ; SCOPUS: 2-s2.0-84962004094. link

LO, Mei-Chen – HSU, C.Y. – DROZDA, Martin. Building priority strategies of brand equity measurement with AHP – case of mobile companies in Taiwan. In IEEM 2015 : IEEE International conference on industrial engineering and engineering management. Singapore. December 6-9, 2015. Danvers : IEEE, 2016, S. 514-518. ISBN 978-1-4673-8066-9. V databáze: IEEE ; WOS: 000380434300105 ; SCOPUS: 2-s2.0-84962026504. link

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. A two-stage fingerprint feature extraction system for low quality fingerprint images. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 46-51. ISBN 978-80-227-4541-3.

MARČEK, Stanislav – DROZDA, Martin. Predicting system failures on mobile devices. In Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 381 MedCT 2015, Vol. 2 : Mediterranean conference on information & communication technologies. Saidia, Morocco. May 7-9, 2015. Berlin : Springer, (2016), s. 499-508, ISBN 978-3-319-30296-6. ISSN 1876-1100 (2016: 0.128 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84964010249 ; WOS: 000385280000051. link

OMELINA, Ľuboš – JANSEN, Bart – BIĽANSKÁ, Alexandra – ORAVEC, Miloš. Stability of iris patterns in different parts of the visible spectrum. In ECCWS 2016 : 15th European conference on cyber warfare and security. Munich, Germany. July 7-8, 2016. Kidmore End : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, S. 379-383. ISBN 978-1-910810-93-4. V databáze: WOS: 000391677000046 ; SCOPUS: 2-s2.0-84979256674. link

OREM, Martin – ZAJAC, Pavol. Secure implementation of McEliece cryptosystem. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 52-56. ISBN 978-80-227-4541-3.

SOPIAK, Dominik – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – BUKOVČIKOVÁ, Zuzana – DITTINGEROVÁ, Monika – BIĽANSKÁ, Alexandra – NOVOTNÁ, Mária – GONTKOVIČ, Jozef. Generating face images based on 3D morphable model. In ICNC-FSKD 2016 : 12th International conference on natural computation, fuzzy systems and knowledge discovery. Changsha, China. August 13-15, 2016. Piscataway : IEEE, 2016, S. 58-62. ISBN 978-1-5090-4093-3. V databáze: IEEE ; SCOPUS: 2-s2.0-84997751445 ; WOS: 000386658300011. link

VARGA, Juraj. Overview of android security mechanisms. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 59-64. ISBN 978-80-227-4541-3.

ZAJAC, Pavol. Some notes on MRHS equations over GF(2) with two left-hand sides. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 65-70. ISBN 978-80-227-4541-3.

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical solution of boundary inverse problems of electrical conductivity for 3D anisotropic media. In Power engineering 2016. Energy-Ecology-Economy 2016 : 13th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. May 31 – June 2, 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 172-177. ISBN 978-80-89402-86-1.

JUHÁSOVÁ, Ana – KAZLOV, Igor – JUHÁS, Gabriel – MOLNÁR, Ľudovít. How to model curricula and learnflows by Petri nets – a survey. In ICETA 2016 : 14th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 24 – 25, 2016. Danvers : IEEE, 2016, S. 147-152. ISBN 978-1-5090-4701-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000392471800023 ; SCOPUS: 2-s2.0-85011283184. link

LESAY, Boris – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – KURILOVÁ, Veronika. Optic disc localization in fundus images. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 125-128. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389830400025 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978872988. link

ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – SOPIAK, Dominik – JIRKA, Vojtěch – LODERER, Marek – LEHOTA, Ľuboš – VODIČKA, Marek – FAČKOVEC, Matej – MIHALIK, Matej – TOMÍK, Martin – GERÁT, Jozef. Mobile ear recognition application. In IWSSIP 2016 : 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava / IEEE, 2016, S. 121-124. ISBN 978-1-4673-9555-7. V databáze: IEEE ; WOS: 000389830400024 ; SCOPUS: 2-s2.0-84978880145.

FABŠIČ, Tomáš – GALLO, Ondrej – HROMADA, Viliam. Simple power analysis of McEliece cryptosystem on STM32F4 and Altera cyclone. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 57-58. ISBN 978-80-227-4541-3.

ŠRÁMKA, Michal. Practice-oriented computation of privacy risks in social networks from the user’s perspective. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 1. ISBN 978-80-227-4541-3.

BOHDALOVÁ, Mária – KALINA, Martin – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. QL-copulas, s-maps and conditioning on orthomodular lattices. In FSTA 2016 : abstracts. Thirteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. Liptovský Ján, SR, 24. – 29. 1. 2016. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2016, S. 24. ISBN 978-80-8040-526-7.

MATYÁŠ, Václav – ŘÍHA, Zdeněk – ZAJAC, Pavol. Special issue on applied cryptography – Guest editorial. In Infocommunications journal. Vol. 8, Iss. 1 (2016), s. 1. ISSN 2061-2079 (2016: 0.143 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000382864400001.

GULÁŠOVÁ, Michala. Steganalysis of StegoStorage. In Mikulášská kryptobesídka 2016 : sborník příspěvků. Praha, ČR, 1. – 2. 12. 2016. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2016, S. 37-38. ISBN 978-80-904257-8-1.

SOVIČ, Tomáš – ANTAL, Eugen. Comparison of selected rotor ciphers. In Mikulášská kryptobesídka 2016 : sborník příspěvků. Praha, ČR, 1. – 2. 12. 2016. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2016, S. 41-42. ISBN 978-80-904257-8-1.

ANTAL, Eugen. Modern cryptanalysis of classical ciphers. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 29-33.

BOLEDOVIČ, Andrej – VARGA, Juraj. Practical implementation of McEliece cryptosystem on android. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 15-18.

GROŠEK, Otokar – HROMADA, Viliam. On generation of error vectors. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 97-100.

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Steganalysis of stegostorage library. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 25-27.

HROMADA, Viliam – JÓKAY, Matúš – PROCHÁZKA, Matej – VOJVODA, Milan. Some weaknesses in one 3-quasigroup based encryption scheme. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 35-38.

ZAJAC, Pavol. On families of MRHS equations that can be solved in polynomial time. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 – 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 84-85.

BOCK, Igor. Dynamic contact of a thermoelastic Mindlin-Timoshenko beam with a rigid obstacle. In ETAMM 2016 : Book of Abstracts. Emerging trends in applied mathematics and mechanics. Perpignan, France. May 30 – June 3, 2016. Perpignan : University of Perpignan Via Domitia, 2016, S. 35.

KOLLÁR, Jozef. Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy : dát. obhaj. 21.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2016. 144 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73053>.

MARČEK, Stanislav. Využitie kaskádovej klasifikácie pre detekciu chýb, systémových zlyhaní a sieťových prienikov. 2016. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112041>.

OMELINA, Ľuboš. Vizuálne rozpoznávanie a identifikácia jednotlivca : dát. obhaj. 14.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2016. 167 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140735>.

GROŠEK, Otokar (ed.) – HELLESETH, Tor (ed.) – KHOLOSHA, A. (ed.) – NEMOGA, Karol (ed.) – SEMAEV, Igor (ed.) – ZAJAC, Pavol (ed.). Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 – 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016. 79 s. ISBN 978-80-227-4541-3.

2015

JUHÁS, Gabriel. Modelling of concurrent systems [elektronický zdroj /]. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2015. CD-ROM, 90 s. ISBN 978-80-227-4524-6.

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – KALINA, Martin. Calculus for Non-Compatible Observables, Construction Through Conditional States. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 54, No. 2 (2015), s. 506-518. ISSN 0020-7748 (2015: 3 – JCR Best Q). V databáze: WOS: 000349014200015 ; CC ; SCOPUS ; DOI: 10.1007/s10773-014-2243-1. link

PYKACZ, Jaroslaw – VALÁŠKOVÁ, Ľubica – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. Bell-Type Inequalities for Bivariate Maps on Orthomodular Lattices. In Foundations of Physics. Vol. 45, no. 8 (2015), s. 900-913. ISSN 0015-9018 (2015: 3 – JCR Best Q). V databáze: CC: 000361128800004 ; SCOPUS ; DOI: 10.1007/s10701-015-9906-5. link

JUHÁS, Gabriel – KAZLOV, Igor. Process discovery = Reconstruction of behavior from logs + Model synthesis from behavior. In Petri Net Newsletter. Vol. 84, (2015), s. 13-25. ISSN 0391-1804.

REPKA, Marek – VARCHOLA, Michal. Correlation Power Analysis using Measured and Simulated Power Traces based on Hamming Distance Power Model – Attacking 16-bit Integer Multiplier in FPGA. In International Journal of Computer Network and Information Security. Vol. 7, No. 6 (2015), s. 10-16. ISSN 2074-9104. link

ZAJAC, Pavol. Impossible differential attacks on 4-round DES-like ciphers. In International Journal of Computers and Communications. Vol. 9, (2015), s. 56-61. ISSN 2074-1294. link

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. Key Space and Period of Fialka M-125 Cipher Machine. In Cryptologia. Vol. 39, No. 2 (2015), s. 126-144. ISSN 0161-1194 (2015: 4 – JCR Best Q). V databáze: WOS: 000353113100003 ; SCOPUS: 2-s2.0-84928597832. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical solution of boundary inverse problems for plane orthotropic elastic solids. In International Journal of Mechanics. Vol. 9, (2015), s. 323-328. ISSN 1998-4448 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84948992627. link

HROMADA, Viliam – VARGA, Juraj. Phase-shift fault analysis of Trivium. In Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica. Vol. 52, No. 2 (2015), s. 205-220. ISSN 0081-6906 (2015: 4 – JCR Best Q). V databáze: WOS: 000357757000005. link

ZAJAC, Pavol. Constructing S-boxes with low multiplicative complexity. In Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica. Vol. 52, No. 2 (2015), s. 135-153. ISSN 0081-6906 (2015: 4 – JCR Best Q). V databáze: WOS: 000357757000001. link

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. A vibrating thermoelastic plate in a contact with an obstacle. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 63, (2015), s. 39-52. ISSN 1210-3195 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84943514301. link

BOCK, Igor – KEČKEMÉTYOVÁ, Mária. Regularized optimal control problem for a beam vibrating against an elastic foundation. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 63, (2015), s. 53-71. ISSN 1210-3195 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84943525985. link

BRUNOVSKÝ, Pavol – ZÁKOPČAN, Michal. Equilibria and stable paths in infinite horizon nonlinear control problems: The linear-quadratic approximation. In Acta Mathematica Universitatis Comenianae. Vol. 84, No. 1 (2015), s. 79-96. ISSN 0862-9544 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84922573862. link

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Steganalysis of stegostorage system. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 64, (2015), s. 205-215. ISSN 1210-3195 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84959310003. link

HROMADA, Viliam – ÖLLÖS, Ladislav – ZAJAC, Pavol. Using sat solvers in large scale distributed algebraic attacks against low entropy keys. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 64, (2015), s. 187-203. ISSN 1210-3195 (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84959571422. link

PASTUCHOVÁ, Elena – ZÁKOPČAN, Michal. Comparison of algorithms for fitting a gaussian function used in testing smart sensors. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 66, No. 3 (2015), s. 178-181. ISSN 1335-3632 (2015: 0.407 – IF, 4 – JCR Best Q). link

REPKA, Marek – VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš. Improving CPA attack against DSA and ECDSA. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 66, No. 3 (2015), s. 159-163. ISSN 1335-3632 (2015: 0.407 – IF, 4 – JCR Best Q). V databáze: SCOPUS. link

ŠRÁMKA, Michal. Evaluating Privacy Risks in Social Networks from the User’s Perspective. In Studies in Computational Intelligence. Vol. 567 : Advanced Research in Data Privacy, (2015), s. 251-267. ISSN 1860-949X (2015). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84927127806. link

VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš – REPKA, Marek. Robust FPGA based True Random Number Generator utilizing Oscillatory Metastability in Transition Effect Ring Oscillators. In Advances in Circuits, Systems, Signal Processing and Telecommunications [elektronický zdroj] : Proceedings : WSEAS, 2015, CD ROM, S. 90-96. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-271-2. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical determination of elastic coefficients for orthotropic plates. In CAIP´2015 [elektronický zdroj] : 12° Congreso interamericano de computación aplicado a la industria de procesos. Cartagena de Indias, Colombia. 14 al 17 de Septiembre de 2015. Bogotá : Universidad Libre, 2015, CD-ROM, [6] s. ISBN 978-958-8791-82-1.

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Image content software analysis. In Trendy ve vzdělávání. Roč. 8, č. 1 (2015), s. 71-80. ISSN 1805-8949.

JANÍČEK, František – CERMAN, Anton – PERNÝ, Milan – BRILLA, Igor – MARKO, Ľubomír – MOTYČÁK, Štefan. Applications of superconducting quantum interference devices. In EPE 2015 : 16th International scientific conference on electric power engineering. Kouty nad Desnou, Czech Republic. May 20-22, 2015. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, 2015, S. 429-432. ISBN 978-1-4673-6787-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84943311844. link

KURILOVÁ, Veronika – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – RAKÁR, Radoslav – MARČEK, Igor. Retinal blood vessels extraction using morphological operations. In IWSSIP 2015 : 22nd International conference on systems, signals and image Processing. London, United Kingdom. 10 – 12 September 2015. London : City University London, 2015, S. 265-268. ISBN 978-1-4673-8352-3. link

LEHOTA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš. Comparison of network traffic classification using single statistical feature versus classification using two features. In IN-TECH 2015 : Proceedings of the International conference on innovative technologies. Dubrovnik, Croatia. 09.-11.09.2015. Rijeka : Engineering University of Rijeka, 2015, S. 186-189. ISSN 1849-0662.

LODERER, Marek – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – MAZANEC, Ján. Face parts importance in face and expression recognition. In IWSSIP 2015 : 22nd International conference on systems, signals and image Processing. London, United Kingdom. 10 – 12 September 2015. London : City University London, 2015, S. 188-191. ISBN 978-1-4673-8352-3. link

ORAVEC, Miloš – SOPIAK, Dominik – JIRKA, Vojtěch – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – BUDIAK, Mark. Clustering algorithms for face recognition based on client-server architecture. In IWSSIP 2015 : 22nd International conference on systems, signals and image Processing. London, United Kingdom. 10 – 12 September 2015. London : City University London, 2015, S. 241-244. ISBN 978-1-4673-8352-3. link

SÝS, Marek – ŘÍHA, Zdeněk – VASHEK, Matyáš. NIST statistical test suite – result interpretation and optimization. In Mikulášská kryptobesídka 2015 : sborník příspěvků. Praha, ČR, 3. – 4. 12. 2015. 1. vyd. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2015, S. 14-17. ISBN 978-80-904257-7-4.

VARGA, Juraj – GULÁŠOVÁ, Michala – OREM, Martin – DOBROČKA, Pavol – NOVOTNÝ, Daniel – BOLEDOVIČ, Andrej. Mitigating possible threats from overprivileged android applications. In IN-TECH 2015 : Proceedings of the International conference on innovative technologies. Dubrovnik, Croatia. 09.-11.09.2015. Rijeka : Engineering University of Rijeka, 2015, S. 42-45. ISSN 1849-0662.

VARCHOLA, Michal – DRUTAROVSKÝ, Miloš – ZAJAC, Pavol – REPKA, Marek. Side Channel Attack on Multiprecision Multiplier Used in Protected ECDSA Implementation. In ReConFig 2015 : 2015 International conference on ReConFigurable computing and FPGAs. Mayan Riviera, Mexico, December 7-9, 2015. Danvers : IEEE, 2015, on-line, [6] s. ISBN 978-1-4673-9406-2. V databáze: IEEE. link

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří – ŠILHAVÝ, Miroslav. On an acceleration term in a dynamic contact of plates with a rigid obstacle. In 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015, S. 7-11. ISBN 978-80-227-4411-9.

BOCK, Igor. Dynamic contact of beams with rigid obstacles. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. – 16. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-4463-8.

JUHÁS, Gabriel – KISELICOVÁ, Renáta – MOLNÁR, Ľ. Postdraduate development: an intriguing journey from a graduate to the IT professional. In ICETA 2015 : 13th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. Starý Smokovec, Slovakia. November 26 – 27, 2015. Danvers : IEEE, 2015, S. 177-182. ISBN 978-1-4673-8534-3.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – BOCK, Igor. Regularized optimal control problem for an anisotropic plate vibrating against an elastic foundation. In 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015, S. 18-23. ISBN 978-80-227-4411-9.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – BOCK, Igor. An optimal design problem for a Mindlin-Timoshenko beam vibrating against an elastic foundation. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. – 16. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-227-4463-8.

MARKO, Ľubomír. Thickness optimization of a dynamic axisymmetric circular plate on an elastic foundation. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. – 16. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-227-4463-8.

ORAVEC, Miloš – SOPIAK, Dominik – JIRKA, Vojtěch. Face recognition on mobile devices based on client-server architecture. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 15-18. ISBN 978-80-227-4346-4.

PANCZA, Dávid – BOCK, Igor. Dynamic contact of Mindlin-Timoshenko beam with a rigid obstacle. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. – 16. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, CD-ROM, [7] s. ISBN 978-80-227-4463-8.

POLAKOVIČ, Marcel. D-weak operator topology and some its properties. In 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015, S. 46-47. ISBN 978-80-227-4411-9.

POSOLDOVÁ, Alexandra – LIEW, Alan – RYBÁROVÁ, Renáta. Content based rating prediction recommendation system for HBB TV. In Redžúr 2015 [elektronický zdroj] : 9th International workshop on multimedia and signal processing. Smolenice, Slovakia. April 22-23, 2015. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, CD ROM, S. 79-82. ISBN 978-80-227-4346-4.

RUDOLF, Boris. On the landesman-lazer condition for three point boundary value problem at resonance. In 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015, S. 48-50. ISBN 978-80-227-4411-9.

ZAJAC, Michal. Examples of morphisms of operator effect algebras. In 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015, S. 57-58. ISBN 978-80-227-4411-9.

ČIPKOVÁ, Karla – SATKO, Ladislav. Základy kódovania. 2. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 204 s.

HAMBALÍK, Alexander. Viselhetö rendszerek az oktatásban. In Agria Media 2014 : XI. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállitás. Eger, Hungary. October 8-10, 2014. Eger : Eszterházy Károly Föiskola, 2015, S. 540-547. ISBN 978-615-5612-15-4.

FABŠIČ, Tomáš – GROŠEK, Otokar – NEMOGA, Karol – ZAJAC, Pavol. On constructing invertible circulant binary(n x n)-matrices with n2/2 ones. In CECC 2015 : Book of abstracts: 15th Central European conference on cryptology. Klagenfurt am Wörthersee, Austria. July 8-10, 2015. Vienna : Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015, S. 10-12.

GULÁŠOVÁ, Michala – JÓKAY, Matúš. Steganalysis of stegostorage system. In CECC 2015 : Book of abstracts: 15th Central European conference on cryptology. Klagenfurt am Wörthersee, Austria. July 8-10, 2015. Vienna : Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015, S. 17-18.

ZAJAC, Pavol – HROMADA, Viliam – ÖLLÖS, Ladislav. A few notes on algebraic cryptanalysis. In CECC 2015 : Book of abstracts: 15th Central European conference on cryptology. Klagenfurt am Wörthersee, Austria. July 8-10, 2015. Vienna : Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2015, S. 44-45.

ZAJAC, Pavol. On algebraic cryptanalysis of ciphers with low multiplicative complexity. In WCC 2015 : 9th International workshop on coding and cryptography. Paris, France. April 13-17, 2015. Paris : INRIA, 2015, [9] s. link

ANTAL, Eugen. Moderná kryptoanalýza klasických šifier : dát. obhaj. 26.4.2017, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2017. 133 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130771>.

FABŠIČ, Tomáš. Contributions to the Analysis of the QC-LDPC McEliece Cryptosystem : dát. obhaj. 23.11.2017, č. ved. odboru 9-2-9. 2017. 119 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130770>.

FÉDER, Matej. Návrh metód extrakcie príznakov a klasifikácie dát v biometrii : Dát. obhaj.: 17.4.2015. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81779>.

KOLLÁR, Jozef. Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy : dát. obhaj. 21.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2016. 144 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73053>.

MARČEK, Stanislav. Využitie kaskádovej klasifikácie pre detekciu chýb, systémových zlyhaní a sieťových prienikov. 2016. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112041>.

OMELINA, Ľuboš. Vizuálne rozpoznávanie a identifikácia jednotlivca : dát. obhaj. 14.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2016. 167 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140735>.

REPKA, Marek. Vylepšenie CPA útoku na (EC)DSA a Analýza doby výpočtu McEliece PKC : dát. obhaj. 25.11.2015, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015. 80 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104770>.

SOPIAK, Dominik. Biometrické rozpoznávanie osôb na základe biometrík tvár a ucho : dátum obhajoby 17.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2018. 130 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130768>.

VARGA, Juraj. Odhaľovanie malvéru v OS Android : dát. obhajoby 18.1.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2018. 145 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130766>.

ZAJAC, Michal (ed.) – BOCK, Igor (ed.). 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control :. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2015. 60 s. ISBN 978-80-227-4411-9.

GROŠEK, Otokar. Prvý v rade. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Roč. 44, č. 2 (2015), s. 39-40. ISSN 1335-4981.

2014

BALOGH, Štefan. Forensic Analysis, Cryptosystem Implementation, and Cryptology: Methods and Techniques for Extracting Encryption Keys from Volatile Memory. In Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and Information Security. 1. vyd. Hershey : IGI Global, 2014, s. 381-396, [1.46 AH]. ISBN 978-1-4666-5808-0. link

REPKA, Marek – CAYREL, Pierre-Louis. Cryptography Based on Error Correcting Codes: A Survey. In Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and Information Security. 1. vyd. Hershey : IGI Global, 2014, s. 133-156, [1.85 AH]. ISBN 978-1-4666-5808-0. link

LEHOCKI, Fedor – CIBULKOVÁ, Lucia. Clinical decision support systems and reasoning with petri nets. In Artificial intelligence and cognitive science IV. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, S. 125-158. ISBN 978-80-227-4208-5.

HORÁK, Peter – HROMADA, Viliam. Tiling R-5 by Crosses. In Discrete and Computational Geometry. Vol. 51, iss. 2 (2014), s. 269-284. ISSN 0179-5376 (2014: 2 – JCR Best Q). V databáze: CC: 000330972200001. link

JANDA, Jiří – RIEČANOVÁ, Zdenka. Intervals in generalized effect algebras. In Soft Computing. Vol. 18, iss. 3 (2014), s. 413-418. ISSN 1432-7643 (2014: 3 – JCR Best Q). link

PULMANNOVÁ, Silvia – RIEČANOVÁ, Zdenka – VINCEKOVÁ, Elena. Representation of Concrete Logics and Concrete Generalized Orthomodular Posets. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 73, iss. 2 (2014), s. 225-239. ISSN 0034-4877 (2014: 3 – JCR Best Q). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – KALINA, Martin. Top element problem and MacNeille completions of generalized effect algebras. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 74, Iss. 2 (2014), s. 265-276. ISSN 0034-4877 (2014: 3 – JCR Best Q). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – JANDA, Jiří – WU, JunDe. Blocks in pairwise summable generalized effect algebras. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 73, iss. 2 (2014), s.213-223. ISSN 0034-4877 (2014: 3 – JCR Best Q). link

ZAJAC, Pavol – JÓKAY, Matúš. Multiplicative complexity of bijective 4×4 S-boxes. In Cryptography and Communications. Vol. 6 (2014), s. 255-277. ISSN 1936-2447 (2014: 3 – JCR Best Q). V databáze: CC: 000343877700004. link

BALOGH, Štefan. Memory Acquisition by Using Network Card. In Journal of Cyber Security and Mobility. Vol. 3, Iss. 1 (2014), s. 65-76. ISSN 2245-1439 (2014). link

HORÁK, Peter – GROŠEK, Otokar. A new approach towards the Golomb-Welch conjecture. In European Journal of Combinatorics. Vol. 38 (2014), s. 12-22. ISSN 0195-6698 (2014: 2 – JCR Best Q). link

ANTAL, Eugen – HROMADA, Viliam. A micro-controller implementation of a FIALKA M-125 based stream cipher. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 60, (2014), Issue: 1, s. 101-116. ISSN 1210-3195 (2014). V databáze: SCOPUS. link

ČERŇANOVÁ, Viera – BRENKUŠ, Juraj – STOPJAKOVÁ, Viera. Non-symmetric finite networks: the two-point resistance. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 65, No. 5 (2014), s. 283-288. ISSN 1335-3632 (2014: 0.378 – IF, 4 – JCR Best Q). link

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Using poly-dragon cryptosystem in a pseudorandom number generator MSTg. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 61, (2014), Issue: 1, s. 105-116. ISSN 1210-3195 (2014). V databáze: SCOPUS. link

REPKA, Marek. McEliece PKC calculator. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 65, No. 6 (2014), s. 342-348. ISSN 1335-3632 (2014: 0.378 – IF, 4 – JCR Best Q). V databáze: WOS. link

REPKA, Marek – ZAJAC, Pavol. Overview of the McEliece cryptosystem and its security. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 60, (2014), s. 57-83. ISSN 1210-3195 (2014). V databáze: SCOPUS. link

VARGA, Juraj – MUŠKA, Peter. Presenting risks introduced by android application permissions in a user-friendly way. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 60, (2014), Issue: 1, s. 85-100. ISSN 1210-3195 (2014). V databáze: SCOPUS. link

BONNECHÉRE, Bruno – OMELINA, Ľuboš – JANSEN, Bart – VAN SINT, Jan Serge. Integration of exergames and virtual reality in the treatment of cerebral palsy childern. In Handbook on Cerebral Palsy : Risk Factors, Therapeutic Management and Long-Term Prognosis. New York : Nova Science Publishers, 2014, p. 25-40. ISBN 978-1-63321-874-1. link

ORAVEC, Miloš. Feature extraction and classification by machine learning methods for biometric recognition of face and iris. In Proceedings ELMAR-2014 : 56th International Symposium. Zadar, Croatia. 10-12 September 2014. Zagreb : University of Zagreb, 2014, s. 1-4. ISBN 978-953-184-199-3. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical solution of boundary inverse problems of electrical conductivity for plane anisotropic media. In II Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica. COMCAPLA 2014 : Guatemala, 7-10 October, 2014. Azcapotzalco : Universidad Autónoma Metropolitana, 2014, s. 248-254. ISBN 978-60-728032-3-7.

GAŠPAR, Luboš – REPKA, Marek – MAGHREBI, Houssem – DANGER, Jean-Luc – FISCHER, Viktor. Cryptoprocessor with Native Resistance against Side Channel and Fault Injection Attacks. In Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. [s.l.] : WSEAS Press, 2014, p. 88-97. ISBN 978-1-61804-262-0.

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol – LEHOCKI, Fedor. Personal area networks in education environment. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : Palacky University, 2014, S. 119-123. ISBN 978-80-86768-96-0.

HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Software recognition of digital image details. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : Palacky University, 2014, S. 124-148. ISBN 978-80-86768-96-0.

HAMBALÍK, Alexander. WPAN and WBAN-based micro-networks in the light of the used protocols, services and network security. In 1st International conference and exhibition on future RFID technologies : Eger, Hungary, November 5-7, 2014. Eger : Eszterházy Károly College, 2014, S. 43-51. ISBN 978-615-5509-23-0. link

JIRKA, Vojtěch – FÉDER, Matej – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. Face recognition system with automatic training samples selection using self-organizing map. In Proceedings ELMAR-2014 : 56th International Symposium. Zadar, Croatia. 10-12 September 2014. Zagreb : University of Zagreb, 2014, s. 23-26. ISBN 978-953-184-199-3. link

JIRKA, Vojtěch – ORAVEC, Miloš. Robust iris imaging system for less constrained iris recognition. In Redžúr 2014 [elektronický zdroj] : proceedings; 8th International Workshop on Multimedia and Signal Processing; 13 May 2014, Dubrovnik, Croatia. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD-ROM, p. 49-52. ISBN 978-80-227-4162-0.

JIRKA, Vojtěch – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – FÉDER, Matej. Experiments with automatic training-sample selection using self-organizing map. In Redžúr 2014 [elektronický zdroj] : proceedings; 8th International Workshop on Multimedia and Signal Processing; 13 May 2014, Dubrovnik, Croatia. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD-ROM, p. 53-56. ISBN 978-80-227-4162-0. link

LEHOCKI, Fedor – KOSSACZKÝ, Igor – HOMOLA, Martin – SKALICKÝ, Daniel – MYDLIAR, Marek – THURZO, Andrej. Yet another hypertension telehealth solution? The rules will tell you. In Biomedical engineering and sciences (IECBES). [s.l.] : IEEE, 2014, S. 510-515. ISBN 978-1-4799-4084-4.

LODERER, Marek – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – FÉDER, Matej – ORAVEC, Miloš. Data dimension reduction in training strategy for face recognition system. In IWSSIP 2014 : 21st International Conference on Systems, Signals & Image Processing. Dubrovnik, Croatia, May 12-15, 2014. Zagreb : University of Zagreb, 2014, s. 263-266. ISBN 978-953-184-191-7. link

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Expert system for fingerprint pattern processing. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : Palacky University, 2014, S. 130-138. ISBN 978-80-86768-96-0.

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. A study of biometric data by means of open source software. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc : Palacky University, 2014, S. 140-148. ISBN 978-80-86768-96-0.

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Software system for processing and analysis of fingerprints and determination of necessary parameters. In 1st International conference and exhibition on future RFID technologies : Eger, Hungary, November 5-7, 2014. Eger : Eszterházy Károly College, 2014, S. 127-134. ISBN 978-615-5509-23-0.

MARČEK, Stanislav – DROZDA, Martin. Network intrusion detection with cascading classification. In ISMS 2014 : 5th International conference on intelligent systems, modelling and simulation. [s.l.] : IEEE, 2014, S. 54-59. ISBN 978-1-4799-3857-5. link

OMELINA, Ľuboš – JANSEN, Bart – BONNECHÉRE, Bruno – ORAVEC, Miloš – VAN SINT, Jan Serge. Therapeutic interaction detection for serious games in physical rehabilitation. In REHAB 2014. Brussels : ICST, 2014, p. 406-409. ISBN 978-1-63190-011-2. link

POSOLDOVÁ, Alexandra – ORAVEC, Miloš – ROZINAJ, Gregor – LIEW, Alan. User experience for recommendation system for smart TV. In Redžúr 2014 [elektronický zdroj] : proceedings; 8th International Workshop on Multimedia and Signal Processing; 13 May 2014, Dubrovnik, Croatia. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD-ROM, p. 29-32. ISBN 978-80-227-4162-0.

REPKA, Marek – TOMEČEK, Jozef – VARCHOLA, Michal. Correlation Hamming Distance Power Analysis of 16-bit Integer Multiplier in FPGA. In Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. [s.l.] : WSEAS Press, 2014, p. 49-53. ISBN 978-1-61804-262-0.

REPKA, Marek. Leakage Measurement Tool of McEliece PKC Calculator. In Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. [s.l.] : WSEAS Press, 2014, p. 124-132. ISBN 978-1-61804-262-0. link

ZAJAC, Pavol. On insecurity of 4-round Feistel ciphers. In Mathematical Applications in Modern Science. [s.l.] : Wseas Press, 2014, p. 66-69. ISBN 978-1-61804-258-3. link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical solution of boundary inverse problems of electrical conductivity for 3D orthotropic media. In Power Engineering 2014. Energy – Ecology – Economy 2014 : Proceedings of the 12th International Scientific Conference EEE 2014; Tatranské Matliare, Slovakia; May 20-22, 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2014, USB, [5] p. ISBN 978-80-89402-69-4.

FRŤALA, Tomáš – HROMADA, Viliam. Lightweight cryptography with avr 8-bit microprocessor in remote controlling. In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD-ROM, [6] p. ISBN 978-80-227-4171-2.

JACKULIAK, Daniel – ANTAL, Eugen. Lúštenie vybraných substitučných šifier pomocou SWARM intelligence. In ŠVOČ 2014 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác 2014, Bratislava, 29. apríl 2014. 1.vyd. Bratislava : FEI STU, 2014, CD-ROM, s. 15-20. ISBN 978-80-227-5154-5.

KUČERA, Erik – LAJTMAN, Miloš – BALOGH, Štefan. An automated method for data mining in Slovak health records. In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014, CD-ROM, [6] p. ISBN 978-80-227-4171-2.

KYSEĽ, Matúš – JÓKAY, Matúš. Android NFC. In ŠVOČ 2014 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác 2014, Bratislava, 29. apríl 2014. 1.vyd. Bratislava : FEI STU, 2014, CD-ROM, s. 7-11. ISBN 978-80-227-5154-5.

ÖLLÖS, Ladislav – ZAJAC, Pavol. Algebraická kryptoanalýza na gride. In ŠVOČ 2014 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác 2014, Bratislava, 29. apríl 2014. 1.vyd. Bratislava : FEI STU, 2014, CD-ROM, s. 21-25. ISBN 978-80-227-5154-5.

VARGOVÁ, Zuzana – VOJVODA, Milan. Stegoanalýza obrazových súborov. In ŠVOČ 2014 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác 2014, Bratislava, 29. apríl 2014. 1.vyd. Bratislava : FEI STU, 2014, CD-ROM, s. 12-14. ISBN 978-80-227-5154-5.

BOHDALOVÁ, Mária – KALINA, Martin – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. Stochastic causality and orthomodular lattices. In FSTA 2014. Abstracts. Twelfth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, January 26-31, 2014, Liptovský Ján, SR. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2014, S. 23. ISBN 978-80-8040-488-8.

VOLAUF, Peter. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 195 s. ISBN 978-80-227-4144-6.

NÉMETHOVÁ, Zuzana – MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Vývoj a výskum v oblasti mikroskopického skúmania daktyloskopických stôp. In Policajná teória a prax. Roč. 22, č. 4 (2014), s. 135-141. ISSN 1335-1370.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Nesekvenčná sémantika Petriho sietí. In Posterus [elektronický zdroj]. Roč. 7, č. 1 (2014), online, [10] s. ISSN 1338-0087.

ANTAL, Eugen – SÝS, Marek. Nature-inspired heuristic methods in classical cipher cryptanalysis. In ISCAMI 2014 : book of abstracts. Malenovice, ČR, 27. – 30. 3. 2014. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, s. 9.

BOHDALOVÁ, Mária – KALINA, Martin – NÁNÁSIOVÁ, Oľga. Modelling of weakly additive copulas on MV-algebras. In ABLAT 2014 : International symposium on Aggregation on Bounded Lattices. Book of Abstracts. Trabzon, Turkey, 16.-20.6.2014. Trabzon : Karadeniz Technical University, 2014, s. 16-17.

HROMADA, Viliam – VARGA, Juraj. Phase-shift Fault Analysis of Trivium. In Central European Conference on Cryptology 2014 : conference pre-proceedings. Budapest, Hungary, May 21-23, 2014. Budapest : Alfréd Rényi Institute of Mathematics, 2014, s. 54-55.

HROMADA, Viliam – VARGA, Juraj. Entropy assessment of Android OS. In ISCAMI 2014 : book of abstracts. Malenovice, ČR, 27. – 30. 3. 2014. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, s. 29.

KALINA, Martin – MARINOVÁ, Ivica – RIEČANOVÁ, Zdenka. On the MacNeille Completion of Generalized Effect Algebras. In Quantum structures 2014 : biennial IQSA Conference. Olomouc : Masaryk University, 2014, S. 49.

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – VALÁŠKOVÁ, Ľubica. Multidimensional states and non-compatible random events. In Quantum structures 2014 : biennial IQSA Conference. Olomouc : Masaryk University, 2014, s. 70.

NÁNÁSIOVÁ, Oľga – PYKACZ, Jaroslaw. Modelling on partially odered sets. In ABLAT 2014 : International symposium on Aggregation on Bounded Lattices. Book of Abstracts. Trabzon, Turkey, 16.-20.6.2014. Trabzon : Karadeniz Technical University, 2014, s. 47.

PULMANNOVÁ, Silvia – RIEČANOVÁ, Zdenka – VINCEKOVÁ, Elena. Representation of Concrete Logics and Concrete Generalized Orthomodular Poset. In Quantum structures 2014 : biennial IQSA Conference. Olomouc : Masaryk University, 2014, s. 103.

SÝS, Marek – ŘÍHA, Zdeněk – VASHEK, Matyáš. Faster randomness testing with the NIST statistical test suite. In Central European Conference on Cryptology 2014 : conference pre-proceedings. Budapest, Hungary, May 21-23, 2014. Budapest : Alfréd Rényi Institute of Mathematics, 2014, s. 109-111.

ZAJAC, Pavol. On 8×8 S-boxes with low multiplicative complexity. In Central European Conference on Cryptology 2014 : conference pre-proceedings. Budapest, Hungary, May 21-23, 2014. Budapest : Alfréd Rényi Institute of Mathematics, 2014, , s.140-142.

BALOGH, Štefan. Analýza operačnej pamäte s cieľom odhalenia neznámeho kódu : dát. obhaj. 3.12.2014, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 135 s +. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63944>.

GALLO, Ondrej. Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov : dát. obhaj. 26.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 95 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112070>.

HROMADA, Viliam. Kryptoanalýza prúdových šifier : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 67 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94292>.

ZELINA, Milan. Analýza a klasifikácia prevádzky komunikačných sietí : dát. obhaj. 26.8.2014. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014. 97 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71563>.

REPKA, Marek. Útoky cez postranné kanály proti ECC a McEliece algoritmom [elektronický zdroj]. In Nadstavbové vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti [elektronický zdroj] : KRYPTOLÓGIA 2. Bratislava : MFSR, 2014, online, [12] s.

2013

ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – OMELINA, Ľuboš – FÉDER, Matej – BAN, Jozef – MAZANEC, Ján – VALČO, Miloslav – ZELINA, Milan. Metódy strojového učenia na extrakciu príznakov a rozpoznávanie vzorov. 2. diel : Rozpoznávanie tvárí v biometrii. 1. vyd. Bratislava : FELIA, 2013. 179 s. ISBN 978-80-971512-0-1.

KOSTRECOVÁ, Eva. Informačná bezpečnosť. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 85 s. ISBN 978-80-227-3927-6.

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. Dynamic Contact Problem for a von Kármán-Donnell Shell. In ZAMM – Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. Vol. 93, No. 10-11 (2013), s.733-744. ISSN 0044-2267 (2013: 1.008 – IF). link

BRAČIČ, Janko – ROZBOROVÁ, Viktória – ZAJAC, Michal. Hyperreflexivity Constants of Some Spaces of Matrices. In Linear Algebra and Its Applications. Vol. 439, Iss. 5 (2013), s.1340-1349. ISSN 0024-3795 (2013: 0.983 – IF, 1.102 – SJR). link

JANDA, Jiří – RIEČANOVÁ, Zdenka. Extensions of Ordering Sets of States from Effect Algebras onto Their MacNeille Completions. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 52 (2013), s.2171-2180. ISSN 0020-7748 (2013: 1.188 – IF, 0.589 – SJR). link

PASEKA, Jan – PULMANNOVÁ, Silvia – RIEČANOVÁ, Zdenka. Properties of Quasi-Hermitian Operators Inherited from Self-Adjoint Operators. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 52 (2013), s.1994-2000. ISSN 0020-7748 (2013: 1.188 – IF, 0.589 – SJR). link

KOSTRECOVÁ, Eva. Teleworking. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 2 (2013), s.54-55. ISSN 0036-9942.

KOSTRECOVÁ, Eva. Stratégia Francúzska v oblasti ochrany a bezpečnosti informačných systémov. In Doktríny [elektronický zdroj]. Č. 1 (2013), s.online, [13] s. ISSN 1803-036X.

KOSTRECOVÁ, Eva – JÓKAY, Matúš. Introduction to Steganography in Telecommunication Area. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 12 (2013), s.54-55. ISSN 0036-9942.

VARGA, Juraj – KOSTRECOVÁ, Eva. OS Android – Architecture and Security. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 10 (2013), s.54-55. ISSN 0036-9942.

VARGA, Juraj – KOSTRECOVÁ, Eva. Android Applications – Design and Security. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 9 (2013), s.54-55. ISSN 0036-9942.

VARGA, Juraj – KOSTRECOVÁ, Eva. Android – Mobile Telecommunication Platform. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 7 (2013), s.46-47. ISSN 0036-9942.

VARGA, Juraj – KOSTRECOVÁ, Eva. Google Play another Way of Securing OS Android. In Sdělovací technika. Roč. 61, č. 11 (2013), s.50-51. ISSN 0036-9942.

GROŠEK, Otokar – PORUBSKÝ, Štefan. Coprime Solutions to ax=b (mod n). In Journal of Mathematical Cryptology. Vol. 7, No, 3 (2013), s.217-224. ISSN 1862-2976 (2013: 0.679 – SJR). link

PASEKA, Jan – RIEČANOVÁ, Zdenka. Inherited Properties of Effect Algebras Preserved by Isomorphisms. In Acta Polytechnica. Vol. 53, No. 3 (2013), s.308-313. ISSN 1210-2709 (2013: 0.128 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – ZAJAC, Michal. Intervals in Generalized Effect Algebras and their Sub-Generalized Effect Algebras. In Acta Polytechnica. Vol. 53, No. 3 (2013), s.314-316. ISSN 1210-2709 (2013: 0.128 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – JANDA, Jiří. Maximal Subsets of Pairwise Summable Elements in Generalized Effect Algebras. In Acta Polytechnica. Vol. 53, No. 5 (2013), s.457-461. ISSN 1210-2709 (2013: 0.128 – SJR). link

ZAJAC, Pavol. A New Method to Solve MRHS Equation Systems and its Connection to Group Factorization. In Journal of Mathematical Cryptology. Vol. 7, No. 4 (2013), s.367-381. ISSN 1862-2976 (2013: 0.679 – SJR). link

ANTAL, Eugen – HROMADA, Viliam. A New Stream Cipher Based on Fialka M-125. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 57, Iss. 4 (2013), s.101-118. ISSN 1210-3195 (2013: 0.141 – SJR). V databáze: SCOPUS. link

HANÚSKOVÁ, Veronika – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš – BLAŠKO, Radoslav. Diabetic Rethinopathy Screening by Bright Lesions Extraction from Fundus Images. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 64, No. 5 (2013), s.311-316. ISSN 1335-3632 (2013: 0.420 – IF, 0.221 – SJR). link

JÓKAY, Matúš – KOŠDY, Martin. Steganographic File System Based on JPEG Files. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 57, Iss. 4 (2013), s.65-84. ISSN 1210-3195 (2013: 0.141 – SJR). V databáze: SCOPUS.  link

PASTUCHOVÁ, Elena – VÁCLAVÍKOVÁ, Štefánia. Cluster Analysis – Data Mining Technique for Discovering Natural Groupings in the Data. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 64, No. 2 (2013), s.128-131. ISSN 1335-3632 (2013: 0.420 – IF, 0.221 – SJR). link

RUDOLF, Boris. The Existence of Multiple Solutions for Boundary Value Problem with One Dimensional P-Laplacian. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 54 (2013), s.153-163. ISSN 1210-3195 (2013: 0.141 – SJR).  link

ZAJAC, Pavol – ONDROŠ, Michal. Rotational Cryptanalysis of GOST with identical S-boxes. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 57, Iss. 4 (2013), s.1-19. ISSN 1210-3195 (2013: 0.141 – SJR). link

LEHOCKI, Fedor – BALOGH, Štefan – KOVÁČ, Miroslav – ŽÁKOVIČOVÁ, Eva – DE WITTE, Bart. Innovative Telemedicine Solutions for Diabetic Patients. In 2012 IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering (IECBES 2012) : Langkawi, Malaysia, 17-19th December 2012. Piscataway : IEEE, 2013, s.203-208. ISBN 978-1-4673-1666-8. link

HUBA, Mikuláš – ROVANOVÁ, Ľubica – MARKO, Ľubomír. From Automatic Feedback Systems to MOOCs. In ICETA 2013 [elektronický zdroj] : 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. October 24-25, 2013 Stary Smokovec, Slovakia. [S. l.] : IEEE, 2013, CD ROM, p. 151-158. ISBN 978-1-4799-2161-4. V databáze: SCOPUS. link

BALOGH, Štefan – LEHOCKI, Fedor – IVANIŠ, Daniel – KUČERA, Erik – LAJTMAN, Miloš – MIŇO, Igor. Data Processing from mHealth Patient Data Acquisition Related to Extracting Structured Data from EH Records. In Wireless Mobile Communication and Healthcare : 3rd International Conference MobiHealth 2012. Paris, France, November 21-23. 2012. Berlin Heidelberg : Springer, 2013, s.255-262. ISBN 978-3-642-37892-8. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84897776852. link

BALOGH, Štefan – MYDLO, Miroslav. New Possibilities for Memory Acquisition by Enabling DMA Using Network Card. In IDAACS 2013 : 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. Berlin, Germany, September 12-14, 2013. Piscataway : IEEE, 2013, s.Vol. 2, p. 635-639. ISBN 978-1-4799-1426-5. link

BAN, Jozef – FÉDER, Matej – OMELINA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Face Recognition under Partial Occlusion and Noise. In EUROCON 2013 : Proceedings; IEEE Conference. Zagreb, Croatia, 1-4 July 2013. Piscataway : IEEE, 2013, s.2072-2079. ISBN 978-1-4673-2231-7. link

BAN, Jozef – FÉDER, Matej – JIRKA, Vojtěch – LODERER, Marek – OMELINA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. An Automatic Training Process Using Clustering Algorithms for Face Recognition System. In Proceedings ELMAR-2013 : 55th International Symposium. Zadar, Croatia, 25-27 September 2013. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2013, s.15-18. ISBN 978-953-7044-14-5. link

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. Dynamic Contact Problem for Viscoelastic von Kármán-Donnell Shells. In System Modeling and Optimization : 25th IFIP TC7 Conference. Merlin, Germany, September 12–16, 2011. Heidelberg : Springer, 2013, s.70-75. ISBN 978-3-642-36061-9. link

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. Existence of Solutions of Dynamic Contact Problems for Elastic von Kármán-Donnell Shells. In Shell Structures: Theory and Applications : Proceedings of the 10th SSTA Conference, Gdańsk, Poland, 16-18 October 2013, Volume 3. London : Taylor & Francis Group, 2013, s.65-68. ISBN 978-1-138-00082-7. link

BRILLA, Igor. Numerical Determination of Voltage Potential Inside Nonhomogeneous Media. In Electric Power Engineering 2013 [elektronický zdroj] : 14th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, May 28-30, 2013. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, s.CD ROM, [6] p. ISBN 978-80-248-2988-3.

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Numerical Solution of Boundary Inverse Problems of Electrical Conductivity for Plane Orthotropic Media. In CAIP 2013 [elektronický zdroj] : 11 Congreso Internationale de Computación Aplicada a la Industria de Procesos. Lima, 21 al 24 de Octobre del 2013. Lima : Pontifica Universidad Católica del Perú, 2013, s.CD-ROM, [10] p. ISBN 978-9972-2885-6-2.

GRAJCIAR, Peter – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. Simulation of Routing Protocols in Ad-Hoc Wireless Networks. In IN-TECH 2013 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Budapest, Hungary 10.-13.09.2013. Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013, s.213-216. ISBN 978-953-6326-88-4.

HAMBALÍK, Alexander. Návrh demonštračných zariadení na báze bezdrôtových sietí s krátkym dosahom. In Trendy ve vzdělávání 2013 [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc 19.-20.6.2013. 1. vyd. Olomouc : Agentura Gevak, 2013, s.CD-ROM, s. 201-204. ISBN 978-80-86768-52-6. link

HUBINSKÝ, Peter – RODINA, Jozef – HANZEL, Jaroslav – RUDOLF, Boris. Identification of Vertical Deep-Ocean Pipe End-Point Position. In The Proceedings of Tenth (2013) ISOPE Ocean Mining (& Gas Hydrates) Symposium : Szczecin, Poland, September 22-26, 2013. Cupertino : ISOPE – The International Society of Offshore and Polar Engineers, 2013, s.234-238. ISBN 978-1-880653-92-0.

LORENZ, Robert – DESEL, Jörg – JUHÁS, Gabriel. Models from Scenarios. In Lecture Notes in Computer Science. Vol. 7480 Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency VII (2013), s.314-371. ISSN 0302-9743 (2013: 0.310 – SJR). link

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Automated Extraction of Fingerprint Features for Purposes of Analysis of their Attributes. In Recent Advances in Image, Audio and Signal Processing : 9th WSEAS International Conference on Remote Sensing; 1st WSEAS International Conference on Image Processing and Pattern Recognition; 1st WSEAS International Conference on Acoustics, Speech and Audio Processing. Budapest, Hungary, December 10-12, 2013. [s.l.] : WSEAS, 2013, s.161-170. ISBN 978-960-474-350-6.

MIKUŠ, Michal – SÝS, Marek. Ciphertext-only Attack on Gentry-Halevi Implementation of Somewhat Homomorphic Scheme. In Lecture Notes in Computer Science : 8th International Doctoral Workshop, MEMICS 2012, Znojmo, Czech Republic, 25.-28. 10. 2012. s.168-179. ISSN 0302-9743 (2013: 0.310 – SJR). link

OMELINA, Ľuboš – JANSEN, Bart – ORAVEC, Miloš – CORNELIS, Jan. Feature Extraction for Iris Recognition Based on Optimized Convolution Kernels. In Lecture Notes in Computer Science : Image Analysis and Processing – ICIAP 2013. The International Conference. Naples, Italy, 9-13 September 2013. s.Part 2, p.141-150. ISSN 0302-9743 (2013: 0.310 – SJR). link

POSOLDOVÁ, Alexandra – ORAVEC, Miloš. Fuzzy Logic Based Admission Control Method in Wireless Networks. In EUROCON 2013 : Proceedings; IEEE Conference. Zagreb, Croatia, 1-4 July 2013. Piscataway : IEEE, 2013, s.431-436. ISBN 978-1-4673-2231-7. link

POSOLDOVÁ, Alexandra – ORAVEC, Miloš – ROZINAJ, Gregor. Classification and Preprocessing of Data for Television Recommendation System. In Proceedings ELMAR-2013 : 55th International Symposium. Zadar, Croatia, 25-27 September 2013. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2013, s.215-218. ISBN 978-953-7044-14-5. V databáze: SCOPUS. link

SIGETI, Pavel – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Some Aspects of QoS in Wireless Networks. In Proceedings ELMAR-2013 : 55th International Symposium. Zadar, Croatia, 25-27 September 2013. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2013, s.173-176. ISBN 978-953-7044-14-5. link

SÝS, Marek – ŠVENDA, Petr. Evolutionary Circuit with Limited Set of Functions. In Central European Conference on Cryptology 2013 : Telč, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno : Masaryk University, 2013, s.71-73. link

BALOGH, Štefan. Using Memory Analysis for Malware Detection. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

BARANEC, František – ANTAL, Eugen. Forenzná analýza iOS. In ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 2013, s.CD ROM, s. 19-21. ISBN 978-80-227-3909-2.

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. On a Dynamic Contact Problem for a Thermoelastic Plate. In 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.7-12. ISBN 978-80-227-4030-2.

GALLO, Ondrej – ZAJAC, Pavol. Simple Power Analysis Demonstration on Arduino Platform. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : konferencia ELOSYS, Trenčín, 15.-18.10.2013. Roč. 19, mimoriadne č (2013), s.15-19. ISSN 1335-2547.

GAZDÍK, Martin – VARGA, Juraj. Bezpečnosť mobilnej platformy Android. In ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 2013, s.CD ROM, s. 10-12. ISBN 978-80-227-3909-2.

HRBATÝ, Dávid – ZELINA, Milan. Early Detection and Classification of Internet Applications using Neural Networks. In Redžúr 2013 : proceedings; 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing; Smolenice, Slovakia, 1. Máj 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.39-43. ISBN 978-80-227-3921-4.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Statistical Testing of Mstg/Poly-Dragon Generator. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

KANIČÁR, Martin – ANTAL, Eugen. Lúštenie homofónnej substitúcie pomocou genetických algoritmov. In ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 2013, s.CD ROM, s. 6-9. ISBN 978-80-227-3909-2.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – BOCK, Igor. Regularized Optimal Control Problem for a Beam Lying on an Elastic Foundation. In 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.21-26. ISBN 978-80-227-4030-2.

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. An Extraction of Extended Minutiae Set from Fingerprint Ridge Patterns. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

MOLNÁR, Gábor – SÝS, Marek. Rekonštrukcia 3D objektov. In ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 2013, s.CD ROM, s. 13-18. ISBN 978-80-227-3909-2.

POLAKOVIČ, Marcel. Subset of Bounded Positive Operators May Form Generalized Effect Algebras. In 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.39-41. ISBN 978-80-227-4030-2.

POSOLDOVÁ, Alexandra – ORAVEC, Miloš. Recommendation System for Next Generation of Smart TV. In Redžúr 2013 : proceedings; 7th International Workshop on Multimedia and Signal Processing; Smolenice, Slovakia, 1. Máj 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.35-38. ISBN 978-80-227-3921-4.

REPKA, Marek. An Overview of Code Based Public Key Encryption Schemes. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, CD ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

ROZBOROVÁ, Viktória. Hyperreflexivity Constant of Spaces of Matrices. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, [3] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

RUDOLF, Boris. On a Periodic Boundary Value Problem at Resonance. In 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.42-43. ISBN 978-80-227-4030-2.

VARGA, Juraj – HROMADA, Viliam. Extracting Randomness from Mobile Devices. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : konferencia ELOSYS, Trenčín, 15.-18.10.2013. Roč. 19, mimoriadne č (2013), s.20-22. ISSN 1335-2547.

VAVRICA, Marek – JÓKAY, Matúš. Zosilnenie bezpečnosti zariadení s operačným systémom Android. In ŠVOČ 2013 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 23. apríl 2013. 1. vyd. Bratislava : FEI STU, 2013, s.CD ROM, s. 22-27. ISBN 978-80-227-3909-2.

ZAJAC, Michal. Hyperreflectivity Constants – a Numerical Experiment. In 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s.50-52. ISBN 978-80-227-4030-2.

ZÁKOPČAN, Michal. Ako na l’Hospitala 2. In Acta Mathematica 16 : Zborník príspevkov z 11. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 27. júna 2013. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s.244-249. ISBN 978-80-558-0365-4.

ŽILKA, Tomáš. A Viscoelastic Pseudoplate with a Dynamic Contact. In ELITECH´13 [elektronický zdroj] : 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 5 June 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3947-4.

ČERŇANOVÁ, Viera. On an Explicit Solution of a Finite Network Problem. In ODAM 2013 : The International conference.Olomoucian Days of Applied Mathematics. Book of Abstracts. Olomouc,Czech Republic, June 12-14, 2013. 1.vyd. Olomouc : Palacký University, 2013, s.13. ISBN 978-80-244-3513-8.

ORAVEC, Miloš – FÉDER, Matej – ZELINA, Milan. Strojové učenie a neurónové siete : učebné texty. 1. vyd. Bratislava : RT Systems, 2013. CD ROM, [6.18 AH. ISBN 978-80-970519-5-2.

ORAVEC, Miloš – OMELINA, Ľuboš. Biometria [elektronický zdroj] : učebné texty. 1. vyd. Bratislava : RT Systems, 2013. CD ROM, [3.73 AH. ISBN 978-80-970519-6-9.

ANTAL, Eugen – ZAJAC, Pavol. Analýza Rabenhauptovho zašifrovaného dopisu. In Crypto-World. Roč. 15, č. 11-12 (2013), s.9-17. ISSN 1801-2140.

ANTAL, Eugen – BARANEC, František. Techniky získavania citlivých údajov z Apple iOS zariadení. In 43. konference EurOpen.CZ : Vranov, Czech Republik; 29. 9.-2.10.2013. Plzeň : EurOpen.CZ, 2013, s.21-32. ISBN 978-80-86583-26-6.

MACHOVEC, Filip – VOJVODA, Milan. Adaptívna steganografia a metóda ABCDE. In Mikulášská kryptobesídka 2013 : Sborník příspěvků. Praha, ČR, 28.-29.11.2013. Bílovice nad Svitavou : Trusted Network Solutions, 2013, s.79-80. ISBN 978-80-904257-5-0.

VARGA, Juraj – GAZDÍK, Martin. Exploiting Missing Permission in Android. In 43. konference EurOpen.CZ : Vranov, Czech Republik; 29. 9.-2.10.2013. Plzeň : EurOpen.CZ, 2013, s.9-20. ISBN 978-80-86583-26-6.

ANTAL, Eugen – SÝS, Marek. Solving Homophonic Cipher Using Heuristic Methods. In ISCAMI 2013 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, May 2-5, 2013. Ostrava : University of Ostrava, 2013, s.9.

HROMADA, Viliam – VARGA, Juraj. Accelometers as Sources of Randomness in Mobile Device. In ISCAMI 2013 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, May 2-5, 2013. Ostrava : University of Ostrava, 2013, s.34.

MIKUŠ, Michal. Homomorfné kryptosystémy : dát. obhaj. 15.1.2013, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 66 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55010>.

VOJVODA, Milan. Príspevok ku kryptoanalýze. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013. 149 s.

BOCK, Igor (ed.) – ZAJAC, Michal (ed.). 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 9-14, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013. 56 s. ISBN 978-80-227-4030-2.

ANTAL, Eugen. Lightweight Cipher Based on FIALKA M-125 Design. In Central European Conference on Cryptology 2013 : Telč, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno : Masaryk University, 2013, s.1.

GALLO, Ondrej – SAVKA, Andrej – JUHÁS, Gabriel. How to Synthesize Reduced STG from LPOs. In Application of Region Theory (ART) : 3rd Workshop Proceedings; Barcelona, Spain, 9 July 2013. Barcelona : Universitat Politecnica de Catalunya, 2013, s.55-61.

JÓKAY, Matúš – KOŠDY, Martin – ČAVOJ, Martin. Steganographic File System Embedded in Static Images. In Central European Conference on Cryptology 2013 : Telč, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno : Masaryk University, 2013, s.76.

KAZLOV, Igor – MIŇO, Igor. Petri Nets Synthesis Using Genetic Programming. In Application of Region Theory (ART) : 3rd Workshop Proceedings; Barcelona, Spain, 9 July 2013. Barcelona : Universitat Politecnica de Catalunya, 2013, s.31-40.

ZAJAC, Pavol – ONDROŠ, Michal. Rotational Cryptanalysis of the Simplified GOST with eight identical S-boxes. In Central European Conference on Cryptology 2013 : Telč, Czech Republic, June 26-28, 2013. Brno : Masaryk University, 2013, s.7-16.

2012

ORAVEC, Miloš. Metódy strojového učenia na extrakciu príznakov a rozpoznávanie vzorov. 1. diel : Neurónové siete na extrakciu príznakov, kompresiu a rozpoznávanie obrazu. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 150 s. ISBN 978-80-227-3691-6.

ŠRÁMKA, Michal. Breaching Privacy Using Data Mining: Removing Noise from Perturbed Data. In Computational Intelligence for Privacy and Security. Berlin-Heidelberg : Springer, 2012, s.135-157. ISBN 978-3-642-25236-5. link

GROŠEK, Otokar – HORÁK, Peter. On Quasigroups with Few Associative Triples. In Designs, Codes and Cryptography. Vol. 64 (2012), s.221-227. ISSN 0925-1022 (2012: 0.779 – IF).  link

JÓKAY, Matúš – BAROŠ, Ján. On the Suitability of the Internet Multimedia Storage for Steganographic Information Transfer in MP4 Files. In Kybernetika. Vol. 48, No. 3 (2012), s.522-535. ISSN 0023-5954 (2012: 0.619 – IF, 0.487 – SJR). link

OLEJČEK, Vladimír. Fractal Construction of an Atomic Archimedean Effect Algebra with Non-Atomic Subalgebra of Sharp Elements. In Kybernetika. Vol. 48, No. 2 (2012), s.294-298. ISSN 0023-5954 (2012: 0.619 – IF, 0.487 – SJR). V databáze: WOS. link

PULMANNOVÁ, Silvia – RIEČANOVÁ, Zdenka – ZAJAC, Michal. Topological Properties of Operator Generalized Effect Algebras. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 69, No. 3 (2012), s.311-317. ISSN 0034-4877 (2012: 0.756 – IF, 0.501 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – ZAJAC, Michal. Hilbert Space Effect-Representations of Effect Algebras. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 70, Iss. 3 (2012), s.283-290. ISSN 0034-4877 (2012: 0.756 – IF, 0.501 – SJR). link

RUDOLF, Boris – MARKOŠOVÁ, Mária – ČAJÁGI, Martin – TIŇO, Peter. Degree Distribution and Scaling in the Connecting-Nearest-Neighbors Model. In Physical Review E. Vol. 85 (2012), s.Art. No.026114 [8] p. ISSN 1539-3755 (2012: 2.313 – IF, 1.059 – SJR). link

ZAJAC, Pavol. Solving Trivium-Based Boolean Equations Using the Method of Syllogism. In Fundamenta Informaticae. Vol. 114, No. 3-4 (2012), s.359-373. ISSN 0169-2968 (2012: 0.399 – IF, 0.744 – SJR). link

ZAJAC, Pavol – ČAGALA, Radoslav. Local Reduction and the Algebraic Cryptanalysis of the Block Cipher GOST. In Periodica mathematica hungarica. Vol. 65, Iss. 2 (2012), s.239-255. ISSN 0031-5303 (2012: 0.261 – IF, 0.286 – SJR). link

ZAJAC, Pavol – JÓKAY, Matúš. Computing Indexes and Periods of All Boolean Matrices up to Dimension N=8. In Computing and Informatics. Vol. 31 (2012), s.1329-1344. ISSN 1335-9150 (2012: 0.254 – IF, 0.295 – SJR). link

JÓKAY, Matúš. The Design of a Steganographic System Based on the Internal MP4 File Structures. In International Journal of Computers and Communications. Vol. 5, Iss. 4 (2012), s.207-214. ISSN 2074-1294. link

PILKA, Filip – ORAVEC, Miloš. Neural Network Algorithms for Multi Step Ahead Prediction. In The International Journal of Multimedia Technology. Vol. 2, Iss. 4 (2012), s.131-137. ISSN 2225-1456. link

ADAMČEK, Peter – LODERER, Marek – ZAJAC, Pavol. A Comparison on Local Reduction and SAT-Solver Based Algebraic Cryptanalysis of JH and Keccak. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 53 (2012), s.1-20. ISSN 1210-3195 (2012: 0.156 – SJR). link

BRAŠKO, Michal – BOOR, Jaroslav. On Distinguishing Attack against the Reduced Version of the Cipher NLSv2. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 53 (2012), s.21-32. ISSN 1210-3195 (2012: 0.156 – SJR). link

MIKUŠ, Michal. Experiments with the Plaintext Space in Gentrys Somewhat Homomorphic Scheme. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 53 (2012), s.147-154. ISSN 1210-3195 (2012: 0.156 – SJR). link

ROSINOVÁ, Danica – NGUYEN, Quang Thuan – VESELÝ, Vojtech – MARKO, Ľubomír. Robust Decentralized Controller Design: Subsystem Approach. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 63, No. 1 (2012), s.28-34. ISSN 1335-3632 (2012: 0.546 – IF, 0.187 – SJR). link

BALOGH, Štefan – MYDLO, Miroslav. New Possibilities for Reading Memory Contents by Enabling DMA Using NDIS Driver. In Memics 2012. 8th Doctoral Workshop on Matematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo, October 25-28, 2012. Brno : Novopress, 2012, s. 12 s. ISBN 978-80-87342-15-2.

BAN, Jozef – FÉDER, Matej – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Face Recognition of Images Corrupted by Transmission Errors. In Redžúr 2012 : proceedings; 6th International Workshop on Multimedia and Signal Processing. April 11, 2012, Vienna, Austria. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.15-18. ISBN 978-80-227-3686-2.

BAN, Jozef – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – FÉDER, Matej – OMELINA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš. Face Recognition Methods for Multimodal Interface. In Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference : Bratislava, Slovakia, September 19-20, 2012. Piscataway : IEEE, 2012, s.110-113. ISBN 978-1-4673-2994-1.  link

BRILLA, Igor – JANÍČEK, František. Análisis numérico de problemas inversos de materiales anisotrópicos. In VII Congreso Bolivariano de Ingenieria Mecanica [elektronický zdroj] : Cusco, October 23-25, 2012. Lima : Universidad Católica del Perú, 2012, s.CD-ROM, [9] s.

HAMBALÍK, Alexander. Práca s chránenými údajmi. In Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : 10. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference, Olomouc, 20.-21. června 2012. 1. vyd. Olomouc : Agentura Gevak, 2012, s.428-431. ISBN 978-80-86768-36-6.

KOSTRECOVÁ, Eva – KOSTREC, Matej. Bezpečnosť informačných systémov. In Scientific Reflection of Security Science : Virtuální vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha : Policejní akademie ČR v Praze, 2012, s.219-227. ISBN 978-80-7251-388-8.

KOVÁČ, Miroslav – LEHOCKI, Fedor – VÁLKY, Gabriel. Multi-Platform Telemedicine System for Patient Health Monitoring. In IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2012) : Global Grand Challenge of Health Informatics. Hongkong and Shenzhen, China, 2-7 January 2012 : IEEE, 2012, s.127-130. link

LODERER, Marek – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. Selection of Gabor Features for Face Features Localization. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012 (MMK 2012) : Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference; 10.-14.prosince 2012, Hradec Králové. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s.3247-3255. ISBN 978-80-905243-3-0.

PANCZA, Dávid. Die Transkription des Znamenny Rospevs. In Theorie und Geschichte der Monodie : Band 6. Bericht der Internationalen Tagung. Wien 2010. Brno : Tribun EU, 2012, s.391-401. ISBN 978-80-263-0226-1.

PILKA, Filip – ORAVEC, Miloš. Long Therm ahead Prediction Using Neural Networks. In IWSSIP 2012 : 19th International Conference on Systems, Signals & Image Processing. Vienna, Austria, April 11-13, 2012. Vienna : Technical University, 2012, s.310-313. ISBN 978-3-200-02588-2. link

VÁLKY, Gabriel – LEHOCKI, Fedor. Modern Approach in Multiple Patients ECG Monitoring. In IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI 2012) : Global Grand Challenge of Health Informatics. Hongkong and Shenzhen, China, 2-7 January 2012 : IEEE, 2012, s.131-134.  link

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. A method for early detection of internet applications. In Redžúr 2012 : proceedings; 6th International Workshop on Multimedia and Signal Processing. April 11, 2012, Vienna, Austria. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.1-4. ISBN 978-80-227-3686-2.

ANTAL, Eugen. Computer Processing of the Rohonczi Codex. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

BALOGH, Štefan – VARGA, Juraj. Threats in Mobile Security. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

BALOGH, Štefan – SKOKAN, Lukáš. Návrh architektúry pre dynamickú analýzu kódu. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.126-130. ISSN 1335-2547.

BÉDI, Ján – NAGY, Tomáš – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Machine Learning Methods for Ophtalmology Diagnostics. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 16-20. ISBN 978-80-227-3697-8.

BOCK, Igor. On a Dynamic Control Problem for a Mindlin-Timoshenko Beam with a Rigid Obstacle. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-553-0905-7.

BRILLA, Igor. Numerical Solution of Boundary Inverse Problems of Electrical Conductivity. In Power Engineering 2012. Energy – Ecology – Economy 2012 [elektronický zdroj] : 11th International Scientific Conference EEE 2012. Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012, s.29-30. ISBN 978-80-89402-49-6.

BRILLA, Igor. Numerical Determination of Voltage Potential Inside Orthotropic Media Using Variational Mehods. In Power Engineering 2012. Energy – Ecology – Economy 2012 [elektronický zdroj] : 11th International Scientific Conference EEE 2012. Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012, s.31-32. ISBN 978-80-89402-49-6.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. A Note on Poly-Dragon Cryptosystem. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – BOCK, Igor. On an Optimal Control Problem for a Beam Lying on an Elastic Foundation. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-553-0905-7.

LUCZA, Viktor – OMELINA, Ľuboš. Human Iris Recognition System Based on Gabor2D Filtering. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 13-15. ISBN 978-80-227-3697-8.

MARÁK, Pavol – HAMBALÍK, Alexander. Spracovanie charakteristických vlastností odtlačkov prstov na účely skúmania ich jedinečnosti. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 7-12. ISBN 978-80-227-3697-8.

MARČEK, Igor – HANÚSKOVÁ, Veronika – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Predspracovanie obrazov očného pozadia ako súčasť automatizovanej screeningovej metódy diabetickej retinopatie. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 21-24. ISBN 978-80-227-3697-8.

MIKUŠ, Michal – SÝS, Marek. Algorithm for Finding Critical Lattices. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

NÉMETHOVÁ, Zuzana – ŠPANKOVÁ, Michaela – DEŠČÍKOVÁ, Zuzana – METEŇKO, Jozef – MASNICOVÁ, Soňa – BEŇUŠ, Radoslav – KRAMÁROVÁ, Daniela – HAMBALÍK, Alexander – MARÁK, Pavol. Vývoj a výskum v oblasti mikroskopického skúmania daktyloskopických stôp. In Kriminalistika v praktických príkladoch : Zborník z VIII. odborného seminára. Banská Bystrica, 22.3.2012. Bratislava : Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, 2012, s.147-160. ISBN 978-80-971125-0-9.

PLEVKO, Michal – JÓKAY, Matúš. Testovacia aplikácia s podporou AIS. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 25-27. ISBN 978-80-227-3697-8.

REPKA, Marek. On Validation of 5 Round Balanced Feistel Schemes. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

REPKA, Marek – GAŠPAR, Luboš. Hamming Distance Power Model is Architecture Dependent. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.144-148. ISSN 1335-2547.

REPKA, Marek. Exkurzia útokmi postrannými kanálmi. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.149-153. ISSN 1335-2547.

ROZBOROVÁ, Viktória. Reflexivity of 1-Dimensional Spaces of Matrices. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [3] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

ROZBOROVÁ, Viktória – ZAJAC, Michal. Hyperreflexivity of Spaces of Matrices. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012, s.CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-553-0905-7.

VALČO, Miloslav – ORAVEC, Miloš. Active Model Techniques for Facial Recognition Tasks. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

VALČO, Miloslav – ORAVEC, Miloš. Active Shape and Appearance Models for Facial Recognition. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 157-160. ISSN 1335-2547.

VARGA, Juraj – ZAJAC, Pavol. Mobile Security Experience of IT Students. In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012. Bratislava : FEI STU, 2012, s.CD-ROM, s. 161-164. ISSN 1335-2547.

ZÁKOPČAN, Michal. Ako na l’Hospitala. In Acta Mathematica 15 : Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 13. september 2012. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, s.197-202. ISBN 978-80-558-0135-3.

ŽILKA, Tomáš. A Mindlin-Timoshenko Plate with a Dynamic Contact. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-553-0905-7.

ŽILKA, Tomáš. An Anisotropic Viscoelastic Membrane. In ELITECH´12 [elektronický zdroj] : 14th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 22 May 2012. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s.CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-227-3705-0.

ŽILKA, Tomáš – BOCK, Igor. FEM Solution of the Dynamic Contact of a Membrane with an Obstacle. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 3.-5.10.2012. Bratislava : STU v Bratislave, 2012, s.147-150. ISBN 978-80-227-3786-9.

ANTAL, Eugen – SÝS, Marek – VARGA, Juraj. Evaluation Functions in the Cryptoanalysis of Homophonic Substitution. In ISCAMI 2012 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, 10.-13.5.2012. Ostrava : University of Ostrava, 2012, s.12.

BRAŠKO, Michal. On a Performance Optimization of the Cipher NLSv2. In ISCAMI 2012 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, 10.-13.5.2012. Ostrava : University of Ostrava, 2012, s.15.

ČERŇANOVÁ, Viera. Quelques particularités de l’enseignement des mathématiques dans les classes bilinques aux lycées franco-slovaques. In Quaderni di Ricerca in Didattica ( Mathematics). Iss. 22 (2012), s.441. ISSN 1592-4424.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Using Public-Key Cryptosystem Poly Dragon to Create a PRNG Based on Random Covers for Finite Groups. In ISCAMI 2012 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, 10.-13.5.2012. Ostrava : University of Ostrava, 2012, s.44.

REPKA, Marek – GAŠPAR, Luboš – ZAJAC, Pavol – FISCHER, Viktor. Hamming Distance Power Model Analysis of AES at Architecture. In ISCAMI 2012 : Book of abstracts. Malenovice, Czech Republic, 10.-13.5.2012. Ostrava : University of Ostrava, 2012, s.70.

ADAMČEK, Peter – LODERER, Marek – ZAJAC, Pavol. Using Local Reduction to Find Preimages for Round-Reduced JH and Keccak. In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.10-11.

BRAŠKO, Michal – BOOR, Jaroslav. Practical Demonstration of the Distinguishing Attack against the Stream Cipher NLSv2. In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.13-14.

HORÁK, Peter – GROŠEK, Otokar. Towards a Solution of the Golomb-Welch Conjecture ? In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.24.

MIKUŠ, Michal. Experiments with the Plaintext Space in Gentry’s Somewhat Homomorphic Scheme. In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.31-33.

REPKA, Marek – GAŠPAR, Luboš – FISCHER, Viktor. Correlation Power Analysis of an AES Implementation in FPGA. In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.36-37.

ZAJAC, Pavol – JÓKAY, Matúš. On S-Boxes with Low Multiplicative Complexity. In Tatracrypt 2012 : 12th Central European Conference on Cryptology. Smolenice, Slovak Republic, July 2-4, 2012. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2012, s.47-48.

ANTAL, Eugen. Záhada kódexu Rohonczi. In Crypto-World. Roč. 14, č. 9-10 (2012), s.21-28. ISSN 1801-2140.

KOSTRECOVÁ, Eva. New Possibilities in Telecommunication Billing. In Sdělovací technika. Roč. 60, č. 2 (2012), s.20-21. ISSN 0036-9942.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Chybová analýza prúdových šifier. In Posterus [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2012), s.online [3] s. ISSN 1338-0087.

HAMBALÍK, Alexander. Digitalis képek erdetiségének vizsgálata. In Agria Media 2011 : International Conference on Information. October 11 – 12, 2011. Eger : Eszterházy Károly Föiskola, 2012, s.432-436. ISBN 978-615-5250-02-6.

HAMBALÍK, Alexander. Vplyv predspracovania digitálnych údajov na dosiahnuté výsledky. In XXV. DIDMATTECH 2012 : International Scientific and Professional Conference. 10-13 September 2012. Komárno. Abstracts. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012, s.39. ISBN 978-80-8122-045-6.

PILKA, Filip. Neurónové siete a predikcia dát : dát. obhaj.10.7.2012, č. ved. odb. 9-2-9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 106 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63909>.

ŠRÁMKA, Michal. Ochrana súkromia pri analýze a publikovaní údajov : Obhaj. 10.12.2012. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 144 s.

KOSTRECOVÁ, Eva. Recenzia na: Štědroň, B., Potůček, M., Knápek, J., Mazouch, P., Zmatlík, J., Vítek, M. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha, C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-174-4. In Manažment v teórii a praxi. Roč. 8, č. 3 (2012), s.94-96. ISSN 1336-7137.

KOSTRECOVÁ, Eva. NCZI – spracovávateľ zdravotníckych informácií. In NIS 2012 : 17.ročník kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky; Ždiar, 25-26 Október 2012. Bratislava : NCZI, 2012, s.online [13].

REPKA, Marek – GAŠPAR, Luboš – ZAJAC, Pavol – FISCHER, Viktor. Hamming Distance Power Model Analysis of AES at Architecture Level. In COSADE 2012 : 3rd International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design. Darmstadt, Germany, May 3-4, 2012. Darmstadt : Technische Universität Darmstadt, 2012.

HROMADA, Viliam. Tatracrypt 2012. In Spektrum. Roč.19, č.2 (2012), s.10. ISSN 1336-2593.

KOSTRECOVÁ, Eva. Slovenskú skúsenosť vnímam ako výnimočný ľudský príbeh. In Líder: manažéri robia veci správne, lídri robia správne veci. Vol. 2/2012 špeciál (2012), s.95-96.

REPKA, Marek – ZAJAC, Pavol. Francúzsko-slovenská spolupráca. In Spektrum. Roč.18, č.6 (2012), s.5. ISSN 1336-2593.

2011

JUHÁS, Gabriel. Algebraically Generalised Petri Nets. Bratislava : RT Systems, 2011. 185 s. ISBN 978-80-970519-3-8.

JUHÁS, Gabriel. Are These Events Independent? It Depends!. Bratislava : RT Systems, 2011. 145 s. ISBN 978-80-970519-2-1.

ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – MAZANEC, Ján – OMELINA, Ľuboš – FÉDER, Matej – BAN, Jozef. Efficiency of Recognition Methods for Single Sample per Person Based Face Recognition. In Reviews, Refinements and New Ideas in Face Recognition. Rijeka : InTech, 2011, s.181-206. ISBN 978-953-307-368-2. link

JUHÁS, Gabriel. Modelovacie formalizmy udalostných systémov. Bratislava : RT Systems, 2011. 112 s. ISBN 978-80970519-1-4.

BESSONOV, Roman V. – BRAČIČ, Janko – ZAJAC, Michal. Non-Hyperreflexive Reflexive Spaces of Operators. In Studia Mathematica. Vol. 202, Issue 1 (2011), s.65-80. ISSN 0039-3223 (2011: 0.600 – IF, 0.658 – SJR).

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. Unilateral Dynamic Contact Problem for Vicsoelastic Reissner-Mindlin Plates. In Nonlinear analysis: Theory, Methods and Applications. Vol. 74, Iss. 12 (2011), s.4192-4202. ISSN 0362-546X (2011: 1.536 – IF, 1.620 – SJR). link

KALINA, Martin – OLEJČEK, Vladimír – PASEKA, Jan – RIEČANOVÁ, Zdenka. Sharply Dominating MV-Effect Algebras. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 50 (2011), s.1152-1159. ISSN 0020-7748 (2011: 0.845 – IF, 0.330 – SJR). link

PASEKA, Jan – RIEČANOVÁ, Zdenka. The inheritance of BDE-property in sharply dominating lattice effect algebras and (o)-continuous states. In Soft Computing. Vol. 15, No. 3 (2011), s.543-555. ISSN 1432-7643 (2011: 1.880 – IF). link

PASEKA, Jan – RIEČANOVÁ, Zdenka. Considerable Sets of Linear Operators in Hilbert Spaces as Operator Generalized Effect Algebras. In Foundations of Physics. Vol. 41, Iss. 10 (2011), s.1634-1647. ISSN 0015-9018 (2011: 1.055 – IF). link

POLAKOVIČ, Marcel – RIEČANOVÁ, Zdenka. Generalized Effect Algebras of Positive Operators Densely Defined on Hilbert Spaces. In International Journal of Theoretical Physics. Vol. 50 (2011), s.1167-1174. ISSN 0020-7748 (2011: 0.845 – IF, 0.330 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka. Lattice Effect Algebras Densely Embeddable into Complete Ones. In Kybernetika. Vol. 47, No. 1 (2011), s.100-109. ISSN 0023-5954 (2011: 0.454 – IF, 0.352 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – ZAJAC, Michal – PULMANNOVÁ, Silvia. Effect Algebras of Positive Linear Operators Densely Defined on Hilbert Spaces. In Reports on Mathematical Physics. Vol. 68, No. 3 (2011), s.261-270. ISSN 0034-4877 (2011: 0.643 – IF, 0.319 – SJR). link

BAN, Jozef – FÉDER, Matej – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Non-Conventional Approaches to Feature Extraction for Face Recognition. In Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 8, No. 4 (2011), s.75-90. ISSN 1785-8860 (2011: 0.385 – IF, 0.222 – SJR). link

BENIAK, Marián – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – ORAVEC, Miloš. 3D Chrominance Histogram Based Face Localisation. In International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering. Vol. 4, Iss. 1 (2011), s.3-12. ISSN 1748-0701 (ON-LINE) (2011: 0.134 – SJR).

BOCK, Igor. An Optimization of a Mindlin-Timoshenko Beam with a Dynamic Contact on the Boundary. In PAMM. Proceedings of Applied Mathematics and Mechanics. s.791-792. ISSN 1617-7061. link

MIKUŠ, Michal. Experiments on the Gentry.Halevi Somewhat Homomorphic Scheme. In International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. Vol. 5, Iss. 5 (2011), s.462-469. ISSN 1998-0159 (2011: 0.169 – SJR). link

PILKA, Filip – ORAVEC, Miloš. A NARX Neural Network Algorithm for Video Traffic Prediction. In Journal of Electrical and Electronics Engineering (JEEE). Vol. 4, No. 1 (2011), s.179-184. ISSN 1844-6035 (2011). V databáze: SCOPUS.

RIEČANOVÁ, Zdenka – ZAJAC, Michal. Extensions of Effect Algebra Operations. In Acta Polytechnica. Vol. 51, No. 4 (2011), s.73-77. ISSN 1210-2709 (2011: 0.000 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka. Effect Algebras of Positive Self-adjoint Operators Densely Defined on Hilbert Spaces. In Acta Polytechnica. Vol. 51, No. 4 (2011), s.78-81. ISSN 1210-2709 (2011: 0.000 – SJR). link

RIEČANOVÁ, Zdenka – PASEKA, Jan. State Smearing Theorems and the Existence of States on Some Atomic Lattice Effect Algebras. In Journal of Logic and Computation. Vol. 21, No. 6 (2011), s.863-882. ISSN 0955-792X (2011: 0.611 – IF). link

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. Feature Selection for Application Recognition in Communication Networks. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 1, Iss. 1 (2011), s.115-117. ISSN 1804-7890.

BOCK, Igor – KEČKEMÉTYOVÁ, Mária. An Optimal Design with Respect to a Variable Thickness of a Vuscoelastic Beam in a Dynamic Boundary Contact. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 48 (2011), s.15-24. ISSN 1210-3195 (2011: 0.000 – SJR). link

KOSTRECOVÁ, Eva. Iniciatívy v rámci medzinárodnej spolupráce štátov a svetových inštitúcií pri ochrane elektronického priestoru. In Policajná teória a prax. Roč. 19, č. 2 (2011), s.134-138. ISSN 1335-1370.

PILKA, Filip – ORAVEC, Miloš. Prediction Methods for MPEG-4 and H.264 Video Transmission. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 62, No. 2 (2011), s.57-64. ISSN 1335-3632 (2011: 0.370 – IF, 0.169 – SJR). V databáze: SCOPUS. link

RACKO, Juraj – MIKOLÁŠEK, Miroslav – BENKO, Peter – HARMATHA, Ladislav – GALLO, Ondrej – GRANZNER, Ralf – SCHWIERZ, Frank. Coupled Defect Level Recombination in the P-N Junction. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 62, No. 6 (2011), s.355-358. ISSN 1335-3632 (2011: 0.370 – IF, 0.169 – SJR). link

RUDOLF, Boris. On a Boundary Value Problem for Differential Equation with P-Laplacian. In Tatra Mountains Mathematical Publications. Vol. 48 (2011), s.189-195. ISSN 1210-3195 (2011: 0.000 – SJR).

BRILLA, Igor. Numerical Solution of Boundary Inverse Problem for Anisotropic Solids. In Solid Mechanics in Brazil 2011. Rio de Janeiro : Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2011, s.77-88. ISBN 978-85-85769-46-8.

HUBINSKÝ, Peter – RUDOLF, Boris – HÄUPTLE, Peter. Optimization of the Signal-Type Used in a Harmonic Modulator for Control. In Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7. Bratislava : Slovak University of Technology, 2011, s.118-123. ISBN 978-80-227-3597-1.

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. Feature Selection and Classification of Internet Traffic. In IP Networking 1 – Theory and Practice. Žilina : EDIS, 2011, s.46-50. ISBN 978-80-554-0494-3.

BALOGH, Štefan – PONDELÍK, Matej. Capturing Encryption Keys for Digital Analysis. In IDAACS 2011 : 6th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Prague, Czech Republic, 15 – 17 September 2011. Piscataway : IEEE, 2011, s.759-763. ISBN 978-1-4577-1425-2. link

BAN, Jozef – FÉDER, Matej – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Enhancement of One Sample per Person Face Recognition Accuracy by Training Sets Extension. In Proceedings ELMAR-2011 : 53rd International Symposium ELMAR-2011,14-16 September 2011, Zadar, Croatia. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2011, s.25-28. ISBN 978-953-7044-12-1. link

BOCK, Igor. Dynamic Contact Problems for Shells with Moderately Large Deflections. In IUTAM Symposium on Dynamics Modeling and Interaction Control in Virtual and Real Environments. Dordrecht : Springer, 2011, s.293-300. ISBN 978-94-007-1642-1. link

BRILLA, Igor. Numerical Analysis of Boundary Inverse Problems for Two Dimensional (2D) Orthotropic Solids. In XXXII CILAMCE : Congresso Ibero Latino Americano de Métodos Computacionals em Engenharia. Ouro Preto, Brazil, 13 – 16 November 2011. Sao Paulo, 2011, s.CD-Rom.

HÄUPTLE, Peter – HUBINSKÝ, Peter – RUDOLF, Boris – GRUHLER, Gerhard. Signal Types Investigation for Harmonic Modulation in Drives. In WCECS 2011 : Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010. Volume I. San Francisco, USA, 19-21 October, 2011. Hong Kong : International Association of Engineers, 2011, s.951-955. ISBN 978-988-19251-7-6.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Fault Analysis of Stream Ciphers. In Mikulášská kryptobesídka 2011 : Sborník příspěvků: Praha, 1. – 2. decembra 2011. Praha : Trusted Network Solutions, 2011, s.69-70.

JÓKAY, Matúš. The Design of a Steganographic system Based on the GOP Structure in the Video Standard MPEG-4. In Recent Researches in Computers and Computing : International Conference on Computers and Computing (ICCC’11). Lanzarote, Spain, 27.-29.5.2011 : WSEAS Press, 2011, s.95-99. ISBN 978-1-61804-000-8.

MIKUŠ, Michal. On Implementation of the Gentry-Halevi Somewhat Homomorphic Scheme. In Recent Researches in Computers and Computing : International Conference on Computers and Computing (ICCC’11). Lanzarote, Spain, 27.-29.5.2011 : WSEAS Press, 2011, s.131-134. ISBN 978-1-61804-000-8.

OMELINA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš. Efficient Face Expression Generation for Face Recognition. In Proceedings ELMAR-2011 : 53rd International Symposium ELMAR-2011,14-16 September 2011, Zadar, Croatia. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2011, s.29-32. ISBN 978-953-7044-12-1. link

OMELINA, Ľuboš – ORAVEC, Miloš. Universal Biometric Evaluation System. In IWSSIP 2011 : 18th International Conference on Systems, Signals & Image Processing. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 16-18 June 2011 : IEEE eXpress, 2011, s.307-310. ISBN 978-9958-9966-3-4.

PILKA, Filip – ORAVEC, Miloš. Multi-Step Ahead Prediction Using Neural Networks. In Proceedings ELMAR-2011 : 53rd International Symposium ELMAR-2011,14-16 September 2011, Zadar, Croatia. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2011, s.269-272. ISBN 978-953-7044-12-1. link

RACKO, Juraj – MIKOLÁŠEK, Miroslav – GRMANOVÁ, Alena – BREZA, Juraj – BENKO, Peter – GALLO, Ondrej – HARMATHA, Ladislav. A New Model of Multiphon Excitation Trap-Assisted Band-to-Band Tunneling. In EDS´11. Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 : Brno, Czech Republic, June 22-23, 2011. Brno : VUT v Brně, 2011, s.168-174. ISBN 978-80-214-4303-7.

VÁLKY, Gabriel – LEHOCKI, Fedor – KOVÁČ, Miroslav. Wireless System for Online Acquisition of ECG Waveforms of Human Heart. In AMA-IEEE Medical Technology Conference: Healtcare IT : 2nd AMA-IEEE Medical Technology Conference on Delivering on the Promise of Cost Effective Quality Healthcare. Boston, Massachusetts, 16-18 October 2011. Piscataway : IEEE, 2011, s.CD-ROM.

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. Early Detection of Internet Applications. In Proceedings of 9th International Conference VSACKÝ CÁB 2011 : Brno University of Technology, 2011, s.157-160. ISBN 978-80-214-4319-8.

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. Early Detection of Network Applications Using Neural Networks. In Proceedings ELMAR-2011 : 53rd International Symposium ELMAR-2011,14-16 September 2011, Zadar, Croatia. Zadar : Croatian Society Electronics in Marine, 2011, s.161-164. ISBN 978-953-7044-12-1. link

BALOGH, Štefan – CHOVANČÁK, Dušan. Použitie dataminig metód pri odhaľovaní nových typov malware a pri sieťových útokoch. In Znalosti 2011 : 10. ročník konference, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 31. ledna – 2.února 2011. Sborník příspěvků. Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, s.255-258. ISBN 978-80-248-2369-0.

BLAŠKO, Radoslav – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila – HANÚSKOVÁ, Veronika – LEHOCKI, Fedor. Image Preprocessing for Diagnostics Support in Ophtalmology. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.5-8. ISSN 1335-2547.

BOCK, Igor – JARUŠEK, Jiří. On a Dynamic Contact Problem for a Geometrically Nonlinear Viscoelastic Shell. In 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 5-10, 2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.3-7.

BOCK, Igor – LOVÍŠEK, Ján. On Optimal Design of Plates in a Dynamic Contact with a Winkler Foundation. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.-21.10.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.15-16. ISBN 978-80-227-3572-8.

CIBULKOVÁ, Lucia – LEHOCKI, Fedor. Modelovanie Workflow procesov. In ŠVOČ 2011 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 4.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.30-33. ISBN 978-80-227-3508-7.

CIBULKOVÁ, Lucia – LEHOCKI, Fedor – HANÚSKOVÁ, Veronika – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Modelovanie klinických procesov v zdravotníctve. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.194-198. ISSN 1335-2547.

HROMADA, Viliam – VOJVODA, Milan. Chybová analýza prúdových šifier. In ŠVOČ 2011 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 4.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.25-29. ISBN 978-80-227-3508-7.

JÓKAY, Matúš – PLANČÍK, Milan – ZAJAC, Pavol. Remarks on GPU Usage in Cryptanalysis. In GCCP 2011 Proceedings : 7th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava, Slovakia, October 24 – 26, 2011. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 2011, s.78-85. ISBN 978-80-970145-5-1.

JUHÁS, Gabriel – FOLTIN, Martin – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – JUHÁSOVÁ, Ana. Zmráka sa. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.204-207. ISSN 1335-2547.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – ROZBOROVÁ, Viktória. On an Optimal Design Problem for a Mindlin-Timoshenko Beam on a Unilateral Elastic Foundation. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.-21.10.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.213-216. ISBN 978-80-227-3572-8.

KEČKEMÉTYOVÁ, Mária – BOCK, Igor. An Optimal Control Problem for an Elastic Beam in a Dynamic Contact with a Rigid Obstacle. In 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 5-10, 2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.20-25.

KOVÁČ, Miroslav – LEHOCKI, Fedor. Mobilné riešenia pre manažment chronických ochorení. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.208-210. ISSN 1335-2547.

LODERER, Marek – REPKA, Marek. Časový útok využívajúci cache kolízie na posledné kolo šifry AES. In ŠVOČ 2011 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 4.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.20-24. ISBN 978-80-227-3508-7.

MAZANEC, Ján. Designing a Complex Face Recognition System. In ELITECH´11 : 13th Conference of Doctoral Students Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Bratislava, Slovak Republic, 17 May, 2011. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-227-3500-1.

MAZANEC, Ján – ORAVEC, Miloš. Systém rozpoznávania tvárí založený na metóde LBP. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.217-221. ISSN 1335-2547.

REPKA, Marek. DPA of an Aes Implementation. In ELITECH´11 : 13th Conference of Doctoral Students Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Bratislava, Slovak Republic, 17 May, 2011. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s.1-6. ISBN 978-80-227-3500-1.

RUDOLF, Boris. On Multiple Solutions of Generalized Second Order Boundary Valkue Problem with ph-Laplacian. In 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 5-10, 2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.45-49.

STRAČÁR, Pavol – SLAMKA, Matej – ORAVEC, Miloš – PAVLOVIČOVÁ, Jarmila. Kernel and Linear Methods for Biometric Face Recognition. In IN-TECH 2011 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies. Bratislava, Slovak Republic, 1.9.-3.9.2011. Jaroměř : Jan Kudláček, 2011, s.524-527. ISBN 978-80-904502-6-4.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – KAZLOV, Igor – JUHÁSOVÁ, Ana. Možnosti využitia analýzy a syntézy udalostných systémov v praxi. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.227-229. ISSN 1335-2547.

ZAJAC, Michal. Examples of Non-Hyperreflexive Reflexive Spaces of Operators. In 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 5-10, 2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.56-59.

ZÁKOPČAN, Michal. Poznámka o jednorozmernom neoklasickom modeli pre lineárno-kvadratickú aproximáciu v RBC-Modeloch. In Acta Mathematica 14 : Zborník príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 22.-23. september 2011. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s.253-258. ISBN 978-80-8094-958-7.

ZELINA, Milan – ORAVEC, Miloš. Decision Trees for Recognition of Internet Applications. In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : ELOSYS, Trenčín, 11.-14.10.2011. Roč. 17, mimoriadne č (2011), s.234-237. ISSN 1335-2547.

ŽILKA, Tomáš – PANCZA, Dávid. A Viscoelastic Membrane in a Dynamic Contact with a Rigid Obstacle. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.-21.10.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011, s.217-220. ISBN 978-80-227-3572-8.

JÓKAY, Matúš – ZAJAC, Pavol. Analysis of Data Structures in MP4 Files Usable for Steganography. In ISCAMI 2011 : Book of abstracts.Malenovice,Czech Republic, 6.-8.5.2011. Ostrava : University of Ostrava, 2011, s.34.

ZAJAC, Pavol – ČAGALA, Radoslav. Algebraic Cryptanalysis of the Block Cipher Gost. In 11th Central European Conference on Cryptology : Debrecen, Hungary, 30 June – 2 July, 2011. Debrecen : University of Debrecen, 2011, s.1.

ZAJAC, Michal. Unbounded Linear Operatosr in Effect Algebras. In Quantum Structures 2011 : 3rd International Conference. Abstracts. Kočovce, SR, 16.-20.5.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-227-3515-5.

OMELINA, Ľuboš. Face Recognition from Single Sample. In ICVSS 2011. Registration, Recognition and Reconstruction in Image and Video : International Computer Vision Summer School 2011. Sicily, 11-16 July, 2011. Catania : University of Catania, 2011, s.56.

KOSTRECOVÁ, Eva – JÓKAY, Matúš – KOSTREC, Matej. Počítačová kriminalita. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 109 s. ISBN 978-80-227-3410-3.

ANTAL, Eugen – JÓKAY, Matúš. Rotorový šifrátor Fialka M-125. Diel 1. Popis šifrátora. In Crypto-World. Roč. 13, č. 4 (2011), s.18-27. ISSN 1801-2140.

ANTAL, Eugen – JÓKAY, Matúš. Rotorový šifrátor Fialka M-125. Úvod k seriálu. In Crypto-World. Roč. 13, č. 4 (2011), s.17. ISSN 1801-2140.

ANTAL, Eugen – JÓKAY, Matúš. Rotorový šifrátor Fialka M-125. Diel 2. Porovnanie s viacerými rotorovými šifrátormi. In Crypto-World. Roč. 13, č. 5 (2011), s.15-23. ISSN 1801-2140.

ANTAL, Eugen – JÓKAY, Matúš. Rotorový šifrátor Fialka M-125. Diel 4: Implementácia a možnosti využitia. In Crypto-World. Roč. 13, č. 9 (2011), s.9-15. ISSN 1801-2140.

ANTAL, Eugen – JÓKAY, Matúš. Rotorový šifrátor Fialka M-125. Diel 3. Vybrané vlastnosti šifry. In Crypto-World. Roč. 13, č. 6 (2011), s.23-32. ISSN 1801-2140.

KOSTRECOVÁ, Eva. Kvôli SAP-u do PosAm-u. In T-time. Roč. 2, č. 3 (2011), s.24-25.

HAMBALÍK, Alexander. Komunikačné siete a komunikačné protokoly. In Trendy ve vzdělávání 2011. Informační technologie a technické vzdělávání : 9. ročník mezinárodní vědecko-odborné konference, Olomouc, 23.-24. června 2011. 1. vyd. Olomouc : Agentura Gevak, 2011, s.280-283. ISBN 978-80-86768-34-2.

BALOGH, Štefan – LEHOCKI, Fedor – JUHÁS, Gabriel. Ehealth na Slovensku a jeho implementácia. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.11-13. ISBN 978-80-227-3513-1.

GALLO, Ondrej – NEČAS, Tomáš – JUHÁS, Gabriel. Syntéza asynchrónnych číslicových obvodov pomocou Petriho sietí. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.6-8. ISBN 978-80-227-3513-1.

KAZLOV, Igor – JUHÁS, Gabriel. Úvod do problematiky Workflow sietí so zdieľanými zdrojmi. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.14-16. ISBN 978-80-227-3513-1.

LEHOCKI, Fedor – ORAVEC, Miloš – BALOGH, Štefan – JUHÁSOVÁ, Ana. Vybrané modely diagnostických systémov. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.1-5. ISBN 978-80-227-3513-1.

MARČEK, Stanislav – DROZDA, Martin – JUHÁS, Gabriel. Introduction to Intrusion Detection System for High Dimensional Stace for WSN. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.17-18. ISBN 978-80-227-3513-1.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – JUHÁS, Gabriel. Využitie Petriho sietí v Smart systémoch. In SMART S2AI : Workshop SMART systémov a služieb v oblasti aplikovanej informatiky. Bratislava, 18. apríla 2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011, s.9-10. ISBN 978-80-227-3513-1.

JÓKAY, Matúš. Steganografia v obraze a videu : dát. obhaj. 27.9.2011, čís. ved. odb. 9.2.9. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 140 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55011>.

LEHOCKI, Fedor. Modely diagnostických systémov : čís. ved. odb. 9.2.9, obhaj. 2.6.2011. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 111 s.

ZAJAC, Pavol. Príspevok ku kryptoanalýze a návrhu šifier : Obhaj. 28.11.2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 1015 s.

BOCK, Igor (ed.) – ZAJAC, Michal (ed.). 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control : Nemecká, Slovak Republic, September 5-10, 2011. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 61 s.

Dizertačné práce BIS

2023

Roderik Ploszek: Operating Systems Security. (M. Vojvoda)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2022

Peter Špaček: Post-Quantum Key Establishment. (P. Zajac)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2020

Pavol Marák: OpenFinger: systém na daktyloskopickú autentifikáciu s GPU akceleráciou. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2019

Juraj Varga: Odhaľovanie malvéru v OS Android. (P. Zajac)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2017

Fabšič Tomáš: Contributions to the Analysis of the QC-LDPC McEliece Cryptosystem. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

Eugen Antal: Moderná kryptoanalýza klasických šifier. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Publikácie 🔗 Autoreferát

2016

Jozef Kollár: Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2015

Marek Repka: Vylepšenie CPA útoku na (EC)DSA a Analýza doby výpočtu McEliece PKC. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2014

Štefan Balogh: Analýza operačnej pamäte s cieľom odhalenia neznámeho kódu. (P. Zajac)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

Viliam Hromada: Kryptoanalýza prúdových šifier. (M. Vojvoda)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2013

Michal Mikuš: Homomorfné kryptosystémy. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2011

Matúš Jókay: Steganografia v obraze a videu. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2009

Marek Sýs: Latin Squares in Cryptography. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca

2008

Pavol Zajac: Discrete Logarithm Problem in Degree Six Finite Fields. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2006

Michal Šrámka: Cryptanalysis of Selected Public-Key and Private-Key Cryptosystems. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2004

Milan Vojvoda: Stream Ciphers and Hash Functions – Analysis of Some New Design Approaches. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

2003

Július Šiška: Diskrétny logaritmus a jeho zovšeobecnenia. (O. Grošek)
🔗 Dizertačná práca 🔗 Autoreferát

1998

Marcel Zanechal: Kryptoanalýza algoritmu GOST. (O. Grošek)

1995

Wandi Wei: Solutions of Selected Scheduling Problems. (O. Grošek)