prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

Pozícia:Profesor
Oddelenie:BIS
E-mail:pavol.zajac [at] stuba.sk
Telefón:+421 (2) 60 291 435
Klapka:435
Miestnosť:C-515
Konzultačné hodiny:

Po dohode mailom