Predmety

Aplikovaná informatika

Predmety, ktoré sa u nás vyučujú

Bakalárske štúdium

1. ročník

Zimný semester

Lineárna algebra 1

Matematika 1

Letný semester

Diskrétna matematika

Matematika 2

2. ročník

Zimný semester

3. ročník