Predmety

Aplikovaná informatika

Predmety, ktoré zabezpečuje Ústav informatiky a matematiky.
Pre úplný zoznam predmetov vrátane predmetov, ktoré zabezpečujú iné ústavy, pozri: Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2023 - 2024.

Bakalárske štúdium

1. ročník

Zimný semester

Lineárna algebra 1

Matematika 1

Letný semester

Diskrétna matematika

Matematika 2

2. ročník

Zimný semester

3. ročník