Databázové systémy

Prednášajúci:Milan Vojvoda
Kategória predmetu:,

Online výuka

MS Teams: Databázové systémy 2021/2022

Organizácia
Podmienky
Cvičenia
Literatúra

Organizácia predmetu

 • Prednáška: pondelok 13:00-15:00
 • Cvičenie: štvrtok 15:00-17:00
 • Konzultácie: štvrtok 17:00-19:00

Plán semestra

 1. Databáza, systém riadenia databázy.
 2. Konceptuálny model.
 3. Logický model, mapovanie konceptuálneho modelu na logický model.
 4. Relačná algebra a relačný kalkul.
 5. SQL.
 6. Normalizácia pre relačné databázy.
 7. Fyzický model. Organizácia záznamov, hašovanie.
 8. Techniky prístupov pomocou indexov.
 9. Riadenie transakcií.
 10. Optimalizácia dotazov.
 11. Distribuované databázy.
 12. Nové trendy v databázach.

Podmienky absolvovania

 • dátový model (konceptuálny, logický pre relačnú databázu)
  • testy v Moodle: min. 7 bodov
  • písomka: 43 bodov
 • princípy implementácie relačných databáz: 20 bodov
 • SQL: 30 bodov

Literatúra

 • Elmasri, R. – Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems. 7. vyd. Pearson, 2016. 1242 s. ISBN 978-0-13-397077-7.
 • Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J.: Database Systems. The Complete Book, Prentice Hall – Pearson International Edition, 2009, 2. vydanie, 1203 s., ISBN: 0-13-135428-0, 978-0-13-135428-9
 • Delikát, T.: Základy databázových systémov, vydavateľstvo DELINT Bratislava, 2006, 209 s., ISBN: 80-969484-4-X
 • Matiaško, K., Vajsová, M., Zábovský, M., Chochlík, M.: Databázové systémy a technológie, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2009, 693 s., ISBN: 978-80-227-3035-8
 • Hernandez, M.J.: Návrh databází, Grada Publishing, a.s., 2006, 1. vydanie, 408 s., ISBN: 80-247-0900-7
 • Date, C.J.: A Guide the SQL Standard