Databázové systémy

Prednášajúci:Milan Vojvoda
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Cvičenia
Literatúra

Organizácia predmetu

 • Prednášky
  • streda 08:00-10:00
 • Cvičenia
  • 1. polovica semestra
   • piatok 08:00-10:00
  • 2. polovica semestra
   • piatok 08:00-10:00, 10:00-12:00

Plán semestra

 1. Databáza, systém riadenia databázy.
 2. Konceptuálny model.
 3. Logický model, mapovanie konceptuálneho modelu na logický model.
 4. Relačná algebra a relačný kalkul.
 5. SQL.
 6. Normalizácia pre relačné databázy.
 7. Fyzický model. Organizácia záznamov, hašovanie.
 8. Techniky prístupov pomocou indexov.
 9. Riadenie transakcií.
 10. Optimalizácia dotazov.
 11. Distribuované databázy.
 12. Nové trendy v databázach.

Podmienky absolvovania

 • semester: 60 bodov
  • dátový model – testy v Moodle: 7 bodov (v skutočnosti asi o pol bodu viac (bonus))
  • dátový model – písomka: 23 bodov
  • SQL: 30 bodov
 • aby ste sa mohli zúčastniť skúšky, potrebujete za semester získať minimálne 35 bodov
 • skúška: 40 bodov

Literatúra

 • Elmasri, R. – Navathe, S. B. Fundamentals of Database Systems. 7. vyd. Pearson, 2016. 1242 s. ISBN 978-0-13-397077-7.
 • Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J.: Database Systems. The Complete Book, Prentice Hall – Pearson International Edition, 2009, 2. vydanie, 1203 s., ISBN: 0-13-135428-0, 978-0-13-135428-9
 • Delikát, T.: Základy databázových systémov, vydavateľstvo DELINT Bratislava, 2006, 209 s., ISBN: 80-969484-4-X
 • Matiaško, K., Vajsová, M., Zábovský, M., Chochlík, M.: Databázové systémy a technológie, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2009, 693 s., ISBN: 978-80-227-3035-8
 • Hernandez, M.J.: Návrh databází, Grada Publishing, a.s., 2006, 1. vydanie, 408 s., ISBN: 80-247-0900-7
 • Date, C.J.: A Guide the SQL Standard