Programovanie 1

Oznam

Zadanie projektu je dostupné tu projekt.pdf . Termín odovzdania projektu je 15.12. do 23:59.

Prednášajúci:Tomáš Fabšič
Cvičiaci:Viliam Hromada
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Predmet B-PROG1 je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Link na prednášky a cvičenia: Vyučovanie

Prednáška:

Utorok 10:00-12:00 v AB300.

Konzultácie:

Po prednáške v C513.

Plán semestra:

  1. Úvod do jazyka Python a tvorby algoritmov.
  2. Funkcie.
  3. For-cykly.
  4. Podmienené príkazy.
  5. Rekurzia.
  6. While-cykly.
  7. Reťazce.
  8. Zoznamy.
  9. Slovníky.
Literatúra:

Podmienky absolvovania

Hodnotenie z cvičení: 50 bodov
Písomná skúška: 50 bodov
Minimálne: 25 bodov z cvičení, 25 bodov zo skúšky, celkovo 56 bodov (známka E)

 

Upozornenie: Predmet B-PROG1 je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.