Teoretické základy informatiky

Prednášajúci:Martin Nehéz
Cvičiaci:Martin Nehéz
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Viac

Organizácia predmetu

Výučba predmetu Teoretické základy informatiky v akademickom roku 2022/2023 prebieha prezenčne s podporou  platformy Moodle, kde nájdete všetky informácie. (Sekcia: Aplikovaná informatika >>> Teoretická informatika – TZI.)

https://elearn.elf.stuba.sk/moodle/course/view.php?id=696

V prípade otázok kontaktujte vyučujúceho, ktorým je RNDr. Martin Nehéz, PhD.

Prednáška:  podľa rozvrhu   (výučba prebieha prezenčne)

Cvičenia:  každý štvrtok 15:00 – 16:50   (výučba prebieha prezenčne)

Podmienky absolvovania

Písomné testy: 20 bodov
Projekt: 30 bodov
Písomná skúška: 50 bodov

Účasť na skúške je podmienená odovzdaním projektu a získaním aspoň 21 bodov z bodov počas semestra.