Nehéz

RNDr. Martin Nehéz, PhD.

Pozícia:Odborný asistent
Oddelenie:SI
E-mail:martin.nehez@stuba.sk
Miestnosť:C-511
Výučba
Publikácie
Výskum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.