Štátna skúška Ing.

Požadované technické vybavenie

Na vykonanie štátnej skúšky budete potrebovať:

 • počítač s pripojením na internet s dostatočnou dátovou kapacitou na audiovizuálny prenos,
 • webkameru,
 • mikrofón,
 • reproduktory alebo slúchadlá (odporúčame slúchadlá kvôli zamedzeniu spätnej väzby).

Príprava

Pred štátnou skúškou vás bude kontaktovať tajomník štátnicovej komisie, ktorému pošlete telefónne číslo. Na tomto čísle musíte byť dostupní v prípade technických problémov počas štátnej skúšky. Tajomník s vami taktiež po dohode vykoná otestovanie videokonferenčného spojenia.

Odporúčame vám vopred vytvoriť videonahrávku vašej prezentácie (komentované slajdy). Potom ju pošlite tajomníkovi. Vyhnete sa tým časovému stresu a budete si istí, že v nej všetko spomeniete. V prípade technických problémov tiež bude možné použiť nahraté video a nebude nutné štátnu skúšku riešiť v náhradnom termíne.

Prezentácia môže mať max. 15 minút.

Priebeh štátnej skúšky

 1. Každý študent sa preukáže svojím študentským preukazom na kameru (viditeľná musí byť fotografia, meno a priezvisko; zvyšok môže byť zakrytý).
 2. Každý študent bude mať na obhajobu svojej práce max. 30 min:
  1. Buď naživo predstaví svoju prácu formou prezentácie alebo sa premietne vopred nahraté video (max. 15 min).
  2. Prečítajú sa podstatné body z posudkov.
  3. Prečítajú sa otázky z posudkov. Študent na tieto otázky odpovie a vyjadrí sa k výhradám z posudkov. Je vhodné pripraviť si odpovede do slajdov v prezentácii.
  4. Skúška je ukončená všeobecnou rozpravou k práci.
 3. Komisia vyhodnotí prezentácie prác na neverejnom kanáli.
 4. Výsledky štátnych skúšok budú verejne vyhlásené (zvyčajne po doobednom a poobednom bloku, resp. podľa informácií od predsedu komisie).