Štátne skúšky inžinierskeho štúdia – ak. r. 2023/2024

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 04. až 07. 06. 2024. Komisie č. 1,  4 – 7, 9 – 12 a 14 začínajú v príslušné dni o 8:30 .

Komisia č. 3 dňa 4.6. začína o 12:00; komisie č. 2 (4.6.), č. 8 (5.6.) a č. 13 (6.6.) začínajú o 9:00.

Rozdelenie študentov a študentiek do komisií ⇒ TU.

Uvedený rozpis je len orientačný, konkrétne poradie študentov a študentiek v komisii určí komisia. Študenti/študentky sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky, preto Vás prosíme, príďte už na začiatok obhajob pre prípad, že by dochádzalo k priebežným zmenám.

Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia diplomovej práce. Vyhradený čas na prezentáciu diplomovej práce je max. 15 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.

Prezentácie svojich diplomových prác si pripravte vo formáte .pdf (odporúčane), prípadne .ppt/.pptx. Príďte v predstihu pred začiatkom, aby ste si stihli nahrať svoju prezentáciu do počítača, ktorý bude v miestnosti určený na prezentovanie.