Štátne skúšky bakalárskeho štúdia – ak. r. 2023/2024

Štátne skúšky sa uskutočnia v dňoch 24. až 28. 06. 2024. Komisia č. 10 začína o 9:00, všetky ostatné komisie začínajú 8:30.

Rozdelenie študentov a študentiek do komisií ⇒ TU.

Rozpis je aktuálny ku 25.6.2024, 10:52.

Uvedený rozpis je len orientačný, konkrétne poradie študentov a študentiek v komisii určí komisia. Študenti/študentky sa zúčastňujú na celom dni štátnej skúšky, preto Vás prosíme, príďte už na začiatok obhajob pre prípad, že by dochádzalo k priebežným zmenám.

Štátna skúška je verejná.

Orientačný priebeh štátnej skúšky:

  1. Prezentácia bakalárskej práce. Vyhradený čas na prezentáciu bakalárskej práce je max. 12 minút. Sústreďte sa na prezentáciu vlastného prínosu práce (teóriu/existujúci stav iba v minimálnom rozsahu potrebnom na uvedenie do problematiky práce). Na záver prezentácie odporúčame pripraviť 1 slajd s celkovým stručným sumárom výsledkov.
  2. Čítanie posudkov a odpovede na pripomienky v posudkoch. Odpovede na pripomienky si môžete predpripraviť v slajdoch (za záverečným slajdom základnej prezentácie).
  3. Všeobecná diskusia k práci a odborná rozprava.

Prezentácie svojich bakalárskych prác si pripravte vo formáte .pdf (odporúčane), prípadne .ppt/.pptx. Príďte v predstihu pred začiatkom, aby ste si stihli nahrať svoju prezentáciu do počítača, ktorý bude v miestnosti určený na prezentovanie.