Poznáš všetky výhody PhD. štúdia?

Vieš, že doktorandské štúdium ponúka aj nasledovné?

  • Štipendium 1025,50€, resp. 1194€ po dizertačnej skúške. Štipendium sa nezdaňuje, a ani nezapočítava do celkového príjmu.
  • Ubytovanie v zariadeniach STU, napr. v centre mesta na Mýtnej ul.
  • Konferencie v zahraničí, podľa prijatého príspevku, vrátane top konferencií ako napr. ICML v oblasti strojového učenia alebo IEEE S&P v oblasti počítačovej bezpečnosti.
  • Práca na vlastnej výskumnej téme pod vedením školiteľa, príp. aj v spolupráci s komerčným sektorom.
  • R&D v rámci rôznych výskumných a vývojových projektov, aj s možnosťou ďalšieho finančného príjmu.
  • Možnosť stáže na zahraničnej univerzite. FEI STU má množstvo partnerov, s ktorými je možné spolupracovať.
  • Ukončenie 3. stupňa štúdia, teda získanie titulu PhD. Zoznam inovátorov, ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium, by bol extrémne dlhý…

Na doktorandské štúdium je možné prihlásiť sa do 31. 5. 2024.

Podmienky prijatia na PhD. štúdium: čo potrebujem, aby som sa mohol/mohla prihlásiť.