Dátum

23 mája, 2024

Poznáš všetky výhody PhD. štúdia?

Vieš, že doktorandské štúdium ponúka aj nasledovné? Štipendium 1025,50€, resp. 1194€ po dizertačnej skúške. Štipendium sa nezdaňuje, a ani nezapočítava do celkového príjmu. Ubytovanie v zariadeniach STU, napr. v centre mesta na Mýtnej ul. Konferencie v zahraničí, podľa prijatého príspevku, vrátane top konferencií ako napr. ICML v oblasti strojového učenia alebo IEEE S&P v oblasti...