Programovanie 2

Upozornenie

Predmet B-PROG2 je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.

Programovanie 2

Stránka predmetu

Predmet rozvíja a dopĺňa znalosti z predmetu Programovanie 1. Jadrom vyučovania je programovací jazyk C.


Prednášajúci:

  • Pavol Zajac
    • miestnosť C 515
    • email – v AIS
    • konzultácie: po prednáške, individuálne dohodou (po prednáške/mailom), administratívne veci: utorok 13:00

Webstránka cvičení: prog2.pavolmarak.sk

Cvičiaci: