Softvérové inžinierstvo

Prednášajúci:Michal Šrámka
Cvičiaci:Ondej Gallo
Kategória predmetu:,

Online výuka

Výuka
Oznamy
Organizácia
Podmienky
Literatúra

Prednášky

pripojte sa na MS Teams podľa rozpisu prednášok

pôvodné slajdy a uvedené kapitoly sú z knihy Ian Sommerville: Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2015

Cvičenia

Cvičenia budú prebiehať online cez platformu MS Teams každú stredu:

 • link na cvičenia je: tu
 • alternatívne je možné použiť aj tzv. Team code pre pripojenie sa na kanál cvičení: pc0j2ll

Vzhľadom na počet zapísaných študentov, pandemickej situácie a rekonštrukcie veľkých prednáškových miestností budú prednášky prebiehať online, cvičenia tiež.

14.12.2021 sa bude konať test z GIT za 8b. Test bude prebiehať v AIS. 14.12.2021 je utorok a vtedy platí rozvrh ako v stredu.

Office 365 info – vytvorenie konta pre O365, teda aj pre MS Teams

Organizácia predmetu

Prednášky

2-hodinové, v stredu o 9:00
Prednášajúci: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Konzultácie: priebežne na MS Teams vo všeobecnej diskusii, osobnejšie cez MS Teams chat alebo email sramka(na)stuba.sk

Prednáškové testy (v prípade online výuky): budú vždy na začiatku prednášky na tému z predchádzajúcej prednášky, budú veľmi krátke – 3-6 minút podľa náročnosti. Ak prídete neskôr po začatí prednášky, nebudete mať možno ani toľko času, AIS test vypne => treba prísť do AISu o 9:00. Prednášky potom začnú na MS Teams po teste, cca. o 9:10. Testy budú väčšinou 1-2 otázky s výberom z možných odpovedí, kde môže byť správna žiadna, jedna, viacero, alebo aj všetky odpovede.

Prednáškový test (v prípade prezenčnej výuky): bude jeden prezenčný test, približne v polovici semestra. Tento test, ak sa uskutoční, zároveň nahrádza priebežné online testy.

Cvičenia

2-hodinové, každú stredu o 14:00
Cvičiaci:

 • Ing. Ondej Gallo, PhD., ondrej.gallo (na) stuba.sk
 • Ing. Kristína Konkoľová, kristina.konkolova (na) stuba.sk

Konzultácie: priebežne na MS Teams vo všeobecnej diskusii (General) a na jednotlivých kanáloch pre konkrétne cvičenie. Osobné konzultácie budú prebiehať cez MS Teams formou priamej správy pre cvičiaceho. Termíny osobných konzultácií cez MS Teams sú nasledovné:

 • Ondrej Gallo: každý štvrtok od 10:00 – 11:00. v prípade potreby je možne predlžiť čas do 12:00.
 • Kristína Konkoľová: každý štvrtok od 10:00 – 11:00. v prípade potreby je možne predlžiť čas do 12:00.

Odkaz na online dokument, kde sa môžete prihlásiť na konzultácie do jednotlivých časových úsekov je: tu.

Rozdelenie bodov

 • Semestrálny projekt a body z cvičení budú v rozsahu 40% (= 40 bodov). Zadanie (32b) + Test(8b)
 • Priebežné testy z prednášky budú každý týždeň online v celkovom rozsahu 40% (= 40 bodov) alebo jeden prezenčný test v polovici semestra v rozsahu 30% (= 30 bodov)
 • Skúška – zvyšné body/percentá do 100

Podmienky absolvovania

 • Zápočet získava ten, kto splní všetky nasledovné podmienky
  1. aspoň 50% úspešnosť z cvičení (50% zo 40 bodov => aspoň 20 bodov)
  2. účasť na všetkých* priebežných testoch z prednášok resp. na prezenčnom teste
  3. aspoň 50% úspešnosť z prednáškových testov (50% zo 40 bodov => aspoň 20 bodov resp. 50% z 30 bodov prezenčného testu => aspoň 15 bodov)
 • Predmet absolvuje ten, kto
  1. má zápočet (splní podmienky na zápočet)
  2. získa aspoň 56% (= 56 bodov) dokopy
  3. sa zúčasní skúšky (nebude mať FN)
  4. (Známky budú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.)

* 2 neospravedlné neúčasti na preibežných testoch sú povolené. 40 bodov bude teda zo (všetkých – 2) najlepších testov [ak niekto nevynechá žiadny test, 2 najhoršie sa nerátajú. ak vynechá 1 test, najhorší sa neráta. ak vynechá 2 testy, do 40 bodov sa rátajú všetky spravené. ak vynechá 3 a viac testov, nezíska zápočet.] Náhradné testy pre ospravedlnených v AIS budú k dispozícii na vyžiadanie do dvoch týždňov od ukončenia neprítomnosti.

Literatúra
 • Ian Sommerville: Software Engineering, Pearson, 8th ed. 2007; 9th ed. 2010; 10th ed. 2015.
 • Douglas Bell: Software Engineering for Students – A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
 • Pankaj Jalote: A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008.
 • Mária Bieliková, Softvérové inžinierstvo – Princípy a manažment (zrejme majú aj v našej knižnici).
 • Russev, S., Kniežová, J., Russev, R.: Softvérové inžinierstvo, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2006.