Softvérové inžinierstvo

Prednášajúci:Michal Šrámka
Cvičiaci:Ondej Gallo
Kategória predmetu:,
Výuka
Oznamy
Organizácia
Podmienky
Literatúra

Prednášky

utorky od 13:00 v CD-300

Cvičenia

Cvičenia budú prebiehať prezenčne, formou tutoriálu a praktických cvičení.

 • Tutoriál je vyučovaný pre všetkých študentov spoločne v jednom termíne (miestnosť AB300 v stredu o 9:00)
 • Praktické cvičenia sú vyučované po skupinách (miestnosť C117 v stredu, podľa zápisu na danú rozvrhovú akciu v AIS)

link na CVIČENIA

Oznamy (aj s notifikáciami) budú hlavne v Teamsoch. Tiež tam nájdete materiály z prednášok a môžeme tam aj diskutovať.

Office 365 info – vytvorenie konta pre O365, teda aj pre MS Teams

Organizácia predmetu

Prednášky

2-hodinové, v utorky o 13:00 v CD-300
Prednášajúci: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Konzultácie: priebežne na MS Teams vo všeobecnej diskusii, osobnejšie cez MS Teams chat alebo email sramka(na)stuba.sk, alebo osobne po dohode

Cvičenia

1-hodinový tutoriál, každú stredu o 9:00 v AB300

1-hodinové praktické cvičenie (podľa rozvrhu)
Cvičiaci:

 • Ing. Ondej Gallo, PhD., ondrej.gallo (na) stuba.sk
 • RNDr. Martin Nehéz, PhD., martin.nehez (na) stuba.sk

Rozdelenie bodov

 • Semestrálny projekt a body z cvičení budú v rozsahu 40% (= 40 bodov). Zadanie (32b) + Test(8b)
 • Priebežný test v polovici semestra na prednáškach v rozsahu 20% (= 20 bodov)
 • Skúška v rozsahu 40% (= 40 bodov)
 • Bonusové body z cvičení
 • Bonusové body z prednášok

Podmienky absolvovania

 • Zápočet získava ten, kto dosiahne
  1. aspoň 50% úspešnosť z cvičení (50% zo 40 bodov => aspoň 20 bodov) a
  2. aspoň 50% úspešnosť z priebežného testu (50% z 20 bodov => aspoň 10 bodov). POZOR: Priebežný test je len jeden!
 • Predmet absolvuje ten, kto
  1. má zápočet (splní podmienky na zápočet)
  2. získa aspoň 56% (= 56 bodov) dokopy
  3. (Známky budú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.)

Literatúra
 • Ian Sommerville: Software Engineering, Pearson, 8th ed. 2007; 9th ed. 2010; 10th ed. 2015.
 • Douglas Bell: Software Engineering for Students – A Programming Approach, 4th ed, Addison-Wesley, 2005.
 • Pankaj Jalote: A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008.
 • Mária Bieliková, Softvérové inžinierstvo – Princípy a manažment (zrejme majú aj v našej knižnici).
 • Russev, S., Kniežová, J., Russev, R.: Softvérové inžinierstvo, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2006.