SWI-cvičenia

Harmonogram cvičení

Tu bude postupne pribúdať harmonogram cvičení…

Link na online cvičenia: (MS Teams)

Všetky materiály k cvičeniam budeme dávať priamo do MS Teams, do kanálu „Materiály k cvičeniam“ > Files

 • Cvičenie č.1 – Úvodné pokyny k cvičeniam, testovanie online nástroja MS Teams
 • Cvičenie č.2 – Diagram prípadov použitia (Use Case Diagram) PREZENTÁCIA  / CVIČENIE
 • Cvičenie č.3 – Diagram aktivít (Activity Diagram) PREZENTÁCIA / CVIČENIE
 • Cvičenie č.4 – Stavový diagram (State Machine Diagram) PREZENTÁCIA / CVIČENIE
 • Cvičenie č.5 – Sekvenčný a komunikačný diagram (Sequence Diagram, Communication diagram) PREZENTÁCIA / CVIČENIE
 • Cvičenie č.6 – Diagram tried (Class Diagram) PREZENTÁCIA / CVIČENIE
 • Cvičenie č.7 – Konzultácie k zadaniu č.1 a k prebratému učivu
 • Cvičenie č.8 – Projektový manažment NÁVOD / CVIČENIE
 • Cvičenie č.9 – GIT PREZENTÁCIA
 • Cvičenie č.10
 • Cvičenie č.11
 • Test Git

Semestrálne zadanie (odovzdáva sa do AIS 27.11.2020 23:59). Na základe online hlasovania predlžujeme odovzdávanie na 28.11:2020 23:59

 • Témy na semestrálne zadanie – TÉMY
 • Znenie semestrálneho zadania č.1 – ZADANIE

Test z GIT za 8b sa bude konať na cvičení 8.12 – 9.12:2020. Každý študent píše test na svojom cvičení. Test sa bude robiť prostredníctvom AIS.

utorok 8.12.2020 o 8:00 = termín pre utorňajších
utorok 8.12.2020 o 10:00 = termín pre utorňajších

streda 9.12.2020 o 13:00 = termín pre stredajších
streda 9.12.2020 o 15:00 = termín pre stredajších

Na opravovaní zadaní a testov z GIT sa intenzívne pracuje. Predpokladaný dátum zverejnenia výsledkov je 14.12.2020 v AIS. Poskytovanie priebežných výsledkov spomaľuje proces opravovania, preto žiadame študentov, aby boli trpezliví a počkali na oficiálne zverejnenie.