SWI-cvičenia

Harmonogram cvičení

Tu bude postupne pribúdať harmonogram cvičení…

Link na online cvičenia: (MS Teams)

  • Cvičenie č.1 – Úvodné pokyny k cvičeniam, testovanie online nástroja MS Teams

Semestrálne zadanie:

  • Témy na semestrálne zadanie – TÉMY
  • Znenie semestrálneho zadania č.1 – ZADANIE