SWI-cvičenia

Tu budú postupne pribúdať materiály zo seminárov a materiály k cvičeniam…

Záverečný projekt

 • Obsah semestrálneho zdania (čo všetko by mal obsahovať) [zadanie]
 • Témy semestrálneho zadania [témy]

Tutoriály

Materiály k cvičeniam

 • 1. týždeň – Cvičenia nebudú, bude iba seminár
 • 2. týždeň – Diagram prípadov použitia [cv2], [možné riešenia]
 • 3. týždeň – Diagram tried [cv3], [možné riešenie]
 • 4. týždeň:
  • Diagram aktivít [cv4], [možné riešenie]
  • Zadanie semestrálneho zadania [zadanie]
  • Témy semestrálneho zadania [témy]
  • Rozdelenie študentov na témy – zoznam je v MS Teams pre cvičenia
 • 5. týždeň – Stavový diagram [cv5], [možné riešenie]
 • 6. týždeň – Sekvenčný diagram [cv6], [možné riešenia]
 • 7. týždeň – Neučí sa, štátny sviatok
 • 8. týždeň – Diagram komponentov [cv7] [možné riešenie]
 • 9. týždeň – Use-case tabuľky a konzultácie k semestrálnemu zadaniu v učebni C117 [cv8] [možné riešenie]
 • 10. týždeň – Objektovo-relačné mapovanie [cv9] [možné riešenie]
 • 11. týždeň – Git [cv10]
 • 12. týždeň – Konzultácie k semestrálnemu zadaniu v učebni C117
 • 13. týždeň – Test z Git na seminári, cvičenia už nebudú