SWI-cvičenia

Oznam

Bol predĺžený termín odovzdania semestrálneho zadania do 16. decembra 2022 23:59

Materiály k cvičeniam

Tu budú postupne pribúdať materiály k cvičeniam…

 • 1. týždeň – Cvičenia odpadajú
 • 2. týždeň – Diagram prípadov použitia [Návod] [Riešenie]
 • 3. týždeň – Diagram tried [Návod] [Riešenie]
 • 4. týždeň:
 • 5. týždeň – Cvičenia odpadajú
 • 6. týždeň – Stavový diagram [Návod] [Riešenie]
 • 7. týždeň – Sekvenčný diagram [Návod] [Riešenie]
 • 8. týždeň – Diagram komponentov [Návod] [Riešenie]
 • 9. týždeň
  • Git [Návod]
  • štvrtkové cvičenia odpadnú (náhradné cvičenie nebude, preto si vyskúšajte spraviť úlohu doma)
 • 10. týždeň – Odovzdávanie čiastočného semestrálneho zadania v učebni C117
 • 11. týždeň – Objektovo-relačné mapovanie [Návod] [Riešenie]
 • 12. týždeň – Konzultácie k semestrálnemu zadaniu v učebni C117
 • 13. týždeň – Cvičenia už nebudú

Tutoriály