Operačné systémy

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.S081/2022/index.html

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednáška: 2 hodiny týždenne v utorok o 10.00
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 12.00
  • Seminár: 1 hodina týždenne vo štvrtok po cvičení
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6 – 36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

Zmeny vyhradené!

20.9.2022 Úvod do OS, systémové volania
27.9.2022 Organizácia OS
4.10.2022 3. prednáška
11.10.2022 4. prednáška
18.10.2022 5. prednáška
25.10.2022 6. prednáška
3.11.2022 o 12.00 (štvrtok) zápočtová písomka (prvých 5 tém)
8.11.2022 7. prednáška
15.11.2022 8. prednáška
22.11.2022 9. prednáška
29.11.2022 10. prednáška
6.12.2022 11. prednáška
13.12.2022 12. prednáška
15.12.2022 o 12.00 (štvrtok) zápočtová písomka (posledných 5 tém)
Skúškové obdobie Skúška
Skúškové obdobie Opravný termín skúšky

Prednášky

2. prednáška

3. prednáška

4. prednáška

5. prednáška

6. prednáška

konzultácia k zápočtu

7. prednáška

8. prednáška

9. prednáška

10. prednáška

11. prednáška

12. prednáška

konzultácia k zápočtu

Cvičenia

Nástroje potrebné na vytvorenie pracovného prostredia nájdete v sekcii Nástroje.

3 – tabuľky stránok


4 – výnimky

5 – COW fork

6 – vlákna

zápočtový test

7 – zámky

8 – súborový systém

9 – mmap

10 – sieť

zápočtový test

Podmienky absolvovania

  • 25-bodový test počas semestra, každý s vyžadovaným minimom 10 bodov
  • 50-bodová skúška s vyžadovaným minimom 20 bodov

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
  • TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-V