Operačné systémy

Prestávka

Vidíme sa v zimnom semestri 2024

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.S081/2023/index.html

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

 • Prednáška: 2 hodiny týždenne v utorok o 10.00
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa vybranej rozvrhovej akcie (streda 15.00; štvrtok 10.00 a 12.00; piatok 10.00)
 • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
 • Príprava na skúšku: 6 – 36 hodín

Ako pomôcku k cvičeniam budeme pravidelne vysielať nepovinný seminár v utorky po 17.00.

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

V tabuľke sú uvedené dátumy prednášok a testov počas semestra. Zmeny sú vyhradené!

19.9.2023 Úvod do OS, systémové volania
26.9.2023 Organizácia OS
3.10.2023 Virtuálna pamäť
cvičenia 4., 5. a 6.10.2023 prvý kontrolný test (laby 1 a 2)
10.10.2023 Prechod user ↔ kernel
17.10.2023 Výpadky stránok
24.10.2023 Vlákna
31.10.2023 Konzultačná prednáška
cvičenie 3.11.2023 druhý kontrolný test (laby 3 – 6)
7.11.2023 Zámky
cvičenia 8. a 9.11.2023 druhý kontrolný test (laby 3 – 6)
14.11.2023 Súborový systém
21.11.2023 Obnova FS po zlyhaní
28.11.2023 Prerušenia
🎅 5.12.2023 Kontajnerizácia (pozvaná prednáška NOKIA)
cvičenia 11., 12. a 13.12.2023 (náhradné termíny ⚠️) tretí kontrolný test (témy 6 – 10)
25.1.2024 14.00 Skúška
5.2.2024 14.00 Opravný termín skúšky

Prednášky

2. prednáška

Organizácia OS

3. prednáška

Virtuálna pamäť

4. prednáška

Prechod user ↔ kernel

5. prednáška

Výpadky stránok

6. prednáška

Vlákna

Konzultačná prednáška

Pred druhým testom

7. prednáška

Zámky

8. prednáška

Súborový systém

9. prednáška

Obnova FS po zlyhaní

10. prednáška

Prerušenia

Kontajnerizácia (NOKIA)

Cvičenia

Nástroje potrebné na vytvorenie pracovného prostredia nájdete v sekcii Nástroje.

Hodnotenie a podmienky absolvovania predmetu

 • 10 9 × 2-bodová bleskovka na začiatku cvičenia.

  Slúži na preverenie prípravy na cvičenie. Obsah bude zadaný na prednáške (obvykle kapitola a sekcie z xv6 knižky na dané cvičenie). Koná sa každé cvičenie okrem 3., 7. a 12. týždňa.

 • 1 × 8-bodový a 2 × 16-bodový test na cvičeniach.

  Prvý test sa koná v 3. týždni semestra s dĺžkou 50 minút. Po teste pokračuje cvičenie. Ďalšie dva testy sa konajú v 7. a 12. týždni semestra s dĺžkou celého cvičenia (100 minút).

 • Na pripustenie ku skúške musí študent(ka) získať v súčte aspoň 20 18 bodov z bleskoviek a testov. Do súčtu sa nezapočítavajú bonusy/malusy.
 • 1 × 40 42-bodová skúška.
 • Poznámka: na základe hlasovania na prednáške sa bleskovka v treťom týždni nekonala. Minimum bolo znížené na 18 bodov a počet bodov skúšky bol zvýšený na 42 bodov.

Prednášajúci a cvičiaci môžu udeľovať bonusy/malusy podľa aktivity na prednáškach a cvičeniach.

Vyžadované minimum je v celkovom súčte 56 bodov. Pre úplné informácie o podmienkach viď prvú prednášku.

Literatúra


 • SILBERSCHATZ, A. – GALVIN, P B. – GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2021. 1040 s. ISBN 978-1119800361.
 • TANENBAUM, A S. – BOS H. Modern operating systems. Amsterdam : Pearson, 2014. 1136 s. ISBN 978-0133591620.
 • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-V