Operačné systémy

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2021

Aby ste sa mohli zúčastniť cvičení, musíte sa pripojiť prostredníctvom STUBA G Suite konta!

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednáška: 2 hodiny týždenne v utorok o 14.00 YouTube
  • Seminár: 1 hodina týždenne v stredu o 12.00 YouTube
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 13.00 a 14.00 Google Meet
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6-36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

Zmeny vyhradené!

21.9.2021 Úvod do OS, systémové volania
28.9.2021 Organizácia OS
5.10.2021 Virtuálna pamäť
12.10.2021 Prechod user ↔ kernel
19.10.2021 Výpadky stránok
27.10.2021 (streda) zápočtová písomka
2.11.2021 Prerušenia
9.11.2021 Vlákna a procesy, plánovač
16.11.2021 Zámky
23.11.2021 Súborový systém
30.11.2021 Obnova FS po zlyhaní
8.12.2021 (streda) zápočtová písomka
Skúškové obdobie Skúška
Skúškové obdobie Opravný termín skúšky

Prednášky

2. prednáška

Organizácia OS | video

3. prednáška

Virtuálna pamäť | video


4. prednáška

Prechod user ↔ kernel | video

5. prednáška

Výpadky stránok | video

6. prednáška

 

Cvičenia

Nástroje potrebné na vytvorenie pracovného prostredia nájdete v sekcii Nástroje. Pozrite si tiež podľa čoho budú hodnotené repozitáre.

4 – výnimky


seminár | konzultácie (21.10.2021)

5 – COW fork

seminár (20.10.2021) | konzultácie (28.10.2021)


Podmienky absolvovania

viď prvá prednáška.

 

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
  • TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-V