Diskrétne udalostné systémy

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-DUS je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.


Organizácia
Podmienky
Materiály

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Streda 13:00 – 14:40
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Utorok 10:00 – 11:40, 12:00 – 13:40, 14:00 – 15:40
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/emailom/Discord)

Plán semestra

 1. Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenosť, živosť a deadlocky.
 2. Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.
 3. Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.
 4. Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.
 5. Analýza deadlockov v Petriho sieťach.
 6. Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.
 7. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.
 8. Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.
 9. Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.
 10. Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.
 11. Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.
 12. Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.

Podmienky absolvovania

Semestrové body (40): \( max ( min(t1+t2+bb+ot,20), t1+t2+bb) )\)

Skúškové body (60):  \( max ( min(t1+t2+bb+ot,20), t+bb) ) +  pb + sk \)

t1 a t2 sú testy počas semestra, bb sú bonusové body počas semestra, ot je opravný test, pb sú prednáškové body a sk sú body dosiahnuté buď za riadny alebo opravný termín skúškového testu.

Účasť na skúške je podmienená získaním aspoň 20-tich bodov počas semestra.

Plán cvičení

 • Úvodné slovo k Petriho sieťam.
 • Definície, Spustiteľnosť. (stavová rovnica, rovnica spustiteľnosti)
 • Graf dosiahnuteľnosti.
 • Strom pokrytia.
 • Živosť PS.
 • Test 1.
 • Invarianty.
 • Syntéza PS.
 • Test 2.
 • Workflow siete.

Literatúra
 • Lectures on Concurrency and Petri Nets, J. Desel, W. Reisig and G. Rozenberg, Springer-Verlag, 2004.
 • Unified Modeling Language: Superstructure, version 2.0, Object Management Group, 2005.
Ďalšie materiály k prednáškam
Ďalšie materiály k cvičeniam
Vzorové riešenia zápočtových písomiek
 • Prvá zápočtová písomka pdf
 • Druhá zápočtová písomka pdf
Vzorové riešenia skúšky
 • Riadny termín pdf

Vzorové riešenia zápočtových písomiek z minulých rokov
2021
 • Cvičenie 1-10 pdf
 • Riešenia príkladov pdf
 • Riešenia úloh z 3. cvičenia zip
 • Siete ku príkladom z 9. cvičenia zip
 • Prvá zápočtová písomka pdf
 • Druhá zápočtová písomka pdf
2020
 • Prvá zápočtová písomka pdf
 • Druhá zápočtová písomka pdf
 • Opravná/náhradná zápočtová písomka pdf
Vzorové riešenia skúšky z minulých rokov
2021
 • Riadny termín pdf
 • Opravný termín pdf
2020
 • Riadny termín pdf