Analýza kódu

Oznam

Sem napíšte oznam

Upozornenie

Sem napíšte upozornenie

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
Konzultácie:

Po 13:00, Str 13:00, alebo dohodou (na prednáške/mailom)

Plán semestra

Assembler: architektúra počítača, CPU, základné strojové inštrukcie.
Assembler: aritmetické a logické inštrukcie, programové konštrukcie.
Assembler: inštrukcie skoku, podmienené skoky, cykly, volania funkcií.
Assembler: práca s príznakovým registrom, reťazcami, bitové posuny.
Základné princípy a nástroje reverzného inžinierstva.
Portable Executable formát, Windows API.
Disassembling, debugging, základné postupy.
Ochrany proti disassemblovaniu.
Anti-debugovacie triky.
Techniky exploitovania.
Súčasné techniky ochrany pred exploitovaním.
Pokročilé techniky exploitovania.

Podmienky absolvovania

Zadania: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)
Zápočtový test: 20 bodov (14 bodov minimum na absolvovanie)
Písomná skúška: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)

Účasť na skúške je podmienená získaním aspoň 21 bodov zo zadaní a 14 bodov zo zápočtového testu. Na skúške je nutné získať minimálne 21 bodov, bez ohľadu na počet bodov zo zadaní/zápočtového testu (známka sa potom určí z celkového počtu bodov).

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri zadaniach, napr. kopírovanie (aj časti) zadaní, snaha odovzdať cudzie riešenie, a iné, môže cvičiaci penalizovať vylúčením študenta z predmetu (nepridelením/zrušením bodov aj z iných zadaní).

 

Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIKORSKI, M. — HONIG, A. Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. San Francisco: No Starch Press, 2012. 800 s. ISBN 1-59327-290-1.

Odporúčaná:
Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition by Jon Erickson ISBN 978¬1593271442 The Shellcoder’s Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes, 2nd Edition by Chris Anley et al ISBN 978¬0470080238
Michael Ligh. Malware Analyst’s Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code. 1.ed, Wiley, 2010. ISBN: 978-0470613030.
YURICHEV, D.: Reverse ingineering for beginners. (online: http://beginners.re/RE_for_beginners-en.pdf)

Contact Us

Get Intouch

Phone

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these.

Email

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these.

Location

4 apt. Flawing Street. The Grand Avenue.
Liverpool, UK 33342

Leave us your info

and we will get back to you.

    Please install and activate the "Wp Google Map Plugin" or "Wp Google Maps" plugin to show the map.