Analýza kódu

Oznam

Sem napíšte oznam

Upozornenie

Sem napíšte upozornenie

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
Konzultácie:

Po 13:00, Str 13:00, alebo dohodou (na prednáške/mailom)

Plán semestra

Assembler: architektúra počítača, CPU, základné strojové inštrukcie.
Assembler: aritmetické a logické inštrukcie, programové konštrukcie.
Assembler: inštrukcie skoku, podmienené skoky, cykly, volania funkcií.
Assembler: práca s príznakovým registrom, reťazcami, bitové posuny.
Základné princípy a nástroje reverzného inžinierstva.
Portable Executable formát, Windows API.
Disassembling, debugging, základné postupy.
Ochrany proti disassemblovaniu.
Anti-debugovacie triky.
Techniky exploitovania.
Súčasné techniky ochrany pred exploitovaním.
Pokročilé techniky exploitovania.

Podmienky absolvovania

Zadania: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)
Zápočtový test: 20 bodov (14 bodov minimum na absolvovanie)
Písomná skúška: 40 bodov (21 bodov minimum na absolvovanie)

Účasť na skúške je podmienená získaním aspoň 21 bodov zo zadaní a 14 bodov zo zápočtového testu. Na skúške je nutné získať minimálne 21 bodov, bez ohľadu na počet bodov zo zadaní/zápočtového testu (známka sa potom určí z celkového počtu bodov).

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri zadaniach, napr. kopírovanie (aj časti) zadaní, snaha odovzdať cudzie riešenie, a iné, môže cvičiaci penalizovať vylúčením študenta z predmetu (nepridelením/zrušením bodov aj z iných zadaní).

 

Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIKORSKI, M. — HONIG, A. Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. San Francisco: No Starch Press, 2012. 800 s. ISBN 1-59327-290-1.

Odporúčaná:
Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition by Jon Erickson ISBN 978¬1593271442 The Shellcoder’s Handbook: Discovering and Exploiting Security Holes, 2nd Edition by Chris Anley et al ISBN 978¬0470080238
Michael Ligh. Malware Analyst’s Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code. 1.ed, Wiley, 2010. ISBN: 978-0470613030.
YURICHEV, D.: Reverse ingineering for beginners. (online: http://beginners.re/RE_for_beginners-en.pdf)

Contact Us

Get Intouch

Phone

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these.

Email

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these.

Location

4 apt. Flawing Street. The Grand Avenue.
Liverpool, UK 33342

Leave us your info

and we will get back to you.

Error: Contact form not found.

Please install and activate the "Wp Google Map Plugin" or "Wp Google Maps" plugin to show the map.