Mobilné výpočty

Prednášajúci:Martin Drozda
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Viac

Prednáška

štvrtok, 10:00, online

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Samostatné domáce štúdium

Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom.

Plán semestra

Pozri: https://android.mpage.sk

Podmienky absolvovania

Cvičenie: 50 bodov, min. 25 bodov na získanie zápočtu.

Skúška: 50 bodov, min. 25 bodov pre úspešné absolvovanie skúšky.

Literatúra
  • Nir Eyal, Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio, 2014.
  • Jonah Berger, Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster, 2013.
  • Kevin Werbach, Dan Hunter: For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, 2012.