Mobilné výpočty

Prednášajúci:Martin Drozda
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

  • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
  • Samostatné domáce štúdium

Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom.

Plán semestra

Pozri: http://android.mpage.sk

6.11.2019 Social computing 1.

13.11.2019 Social computing 2. Prednáška

20.11.2019 Veľké dáta: rýchlejšie a efektívnejšie (pozvaná prednáška).

27.11.2019 Od nápadu k realizácii: Image processing (pozvaná prednáška).

4.12.2019 Gamification 1. Prednáška

11.12.2019 Gamification 2, cow clicker. Prednáška Prednáška

Podmienky absolvovania

Cvičenie: 40 bodov, min. 20 bodov.

Skúška: 60 bodov, min. 30 bodov.

Literatúra
  • Nir Eyal, Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio, 2014.
  • Jonah Berger, Contagious: Why Things Catch On, Simon & Schuster, 2013.
  • Kevin Werbach, Dan Hunter: For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, 2012.
    Android Tutorial http://www.tutorialspoint.com/android/
  • Derek Banas Android Tutorial