Architektúra softvérových systémov

Oznam

Dôležité: Na prenáške ASOS dňa 28.11.2023 (8:00 DE150) je účasť povinná!

Prednášať prídu odborníci z firmy ONSEMI o technológii AWS.

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Cvičiaci:Ing. Stanislav Marochok
Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Technológie
Oznamy

Organizácia a obsah predmetu

Prednášky pokrývaju z 3 tematické okruhy:

  • Návrhové  vzory a architektúra frameworku Spring
  • SOA – tvorba webových servisov
  • Funkcionálne programovanie, paralelné výpočty – Apache Spark

Dokumenty k prenášakam nájdete na podstránke Vyučovanie. Stránka bude postupne aktualizovaná.

Cvičenia

V rámci samoštúdia študenti realizujú implementačné zadania na vybrané témy. Zoznam tém a bližšie informácie k organizácii cvičení upresní cvičiaci.

Konzultacie

  • s predášajúcim – online v utorok doobeda po prenáške
  • s cvičiacim – podľa dohody

Podmienky absolvovania

Cvičenia

V rámci cvičení môžu študenti získať  40 bodov. Podmienka na udelenie zápočtu 20 bodov.

Skúška

Na skúške bude možné získať 60 bodov. Skúška bude mať formu testu k témam prebraným v rámci prednášok. Test bude okrem teoretických otázok obsahovať aj krátke implementačné úlohy. Otázky a úlohy v teste sa budú týkať predovšetkým  tém: Navrhové vzory a Spark (funkcionálne programovanie).

Na skúšku si môžu študenti priniesť ťahák na jednom hárku papiera veľkosti  A4 s poznámkami podľa vlastného uváženia.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšky minimálne 30 bodov a samozrejme spolu s cvičeniami aspoň 56!

Technológie

Na prenáškach budem zväčša používať vývojové prostredie Apache Netbeans 12.1. s java platformou openjdk-8-jdk a aplikačným serverom GlassFish-5.0.1

Virtuálny disk s OS linuxmint-20 a nainšalovaným vývojovým prostredím technológiami stiahnuť  tu: MintEDU2021.vdi. (User: edu Password: edu4edu).

Stručný návod na inštaláciu vývojového prostredia pre linux:
1. Inštalácia openjdk8
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives –config java
z ponuky vybrať jdk8.
Nastavenie premennej prostredia JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64″
2. Inštalácia Netbeans12.1
$ sudo ./Apache-NetBeans-12.1-bin-linux-x64.sh
pri inštalácii zadať/zmeniť cestu k naištalovanému jdk-1.8. (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64)
3. Inštalácia GlassFish – prostredníctvom Netbeans:
Záložka Services Servers/add … vybrať GlassFish 5.0 (5.0.1)
Počas inštalácie treba zadať prihlasovacie údaje  pre Glassfish-admina: user: admin a password nechať prázdne.
( Pozn. inštalácia trochu trvá a nakoniec sa nerefrešne dialóg)

Na skúške môžu študenti  pre implementáciu úloh  používať aj iné vývojové prostredie, potrebné je však používať platformu jdk8  Verzie jdk 11 a vyššie nie sú totiž spätne kompatibliné.