Objektovo orientované programovanie

Org.
Podm.
Prednášky
Zadanie
Cvičenia
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Streda 10:00 – 11:40 CD300
 • Seminár: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Štvrtok 08:00 – 09:40 CD300
 • Konzultačné cvičenia: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu: Štvrtok 10:00-10:50, 11:00-11:50, 12:00-12:50, 13:00-13:50 CPU
 • Samostatné domáce štúdium
Konzultácie:

Na konzultačných cvičeniach

Plán semestra

 • Základy jazyku Java
 • Základy OOP
 • Návrhové vzory

Podmienky absolvovania

Priebežné hodnotenie:

 • Semestrálne zadanie za 40b
 • Pri zistení zhody s iným študentom dostávajú všetky osoby, ktoré majú zhodu 0 bodov, pričom je možné prerozdelenie bodov za zadanie po dohode s vyučujúcim. Preto odporúčame dávať si pozor aj pri kopírovaní kódu/ vypracovaných zadaní z internetu!

Minimálny zápočet:

 • 20 bodov

Skúška:

 • 60 bodov

Semestrálne zadanie

Bodové hodnotenie Vášho zadania (za funkčnú časť) môže overiť pomocou nasled. testu. Každý test má v názve číslo, reprezentujúc získané body v prípade, že Vám zbehne test.

Osobné odovzdanie zadania bude v CPU v termíne 2.5.2024 v čase od 8:00 do 14:00 podľa nasledovného harmonogramu.

Na odovzdávanie treba prísť v predstihu a na určenú hodinu. Počas hodiny budú zatvorené dvere a nebudeme nikoho púštať  do vnútra. Na odovzdávanie je potrebné prísť len v prípade, že sa nachádzate v zozname.

 

 

Chceli by sme ešte raz zdôrazniť, že keď odovzdáte niečo iné ako priečinok src so štruktúrou podľa šablóny (po rozbalení ZIP súboru tam má byť koreňový priečinok src, žiadne iné priečinky, ani tie testovacie unit testy), alebo pozmeníte štruktúru, automaticky máte 0 bodov! Čiže keď po rozbalení Vášho zadania tam je hocičo iné ako src/sk/stuba/fei/uim/oop/ …  (napr. src/main/java/sk/stuba/fei/uim/oop/, alebo ste pridali src/test/…), tak to máte zle!

 

Aktualizácia zadania:

V zadaní na str. 6 sme odstránili slovo „ročné“:

„…celkové ročné financovanie projektu P4 je 16000…“ -> „celkové financovanie projektu P4 je 16000“

Seminárne cvičenia

 

Konzultačné cvičenia

Okrem prednášok a seminárov máte v rozvrhu vyhradený čas na konzultácie – tzv. konzultačné cvičenia. Konzultačné cvičenia nie sú povinné, odporúčame na ne chodiť podľa potreby. Slúžia na konzultáciu prebraného učiva (prednášky, semináre a domáce úlohy). Konzultovať bude možné len počas konzultačných hodín (čiže e-mailom a iným spôsobom nie)! Na konzultáciu treba prísť podľa rovrhu, keďže je obmedzená kapacita učební. Semestrálne zadanie sa bude odovzdávať na konzultačných cvičeniach koncom semestre (čas upresníme).

Úlohy na doma

Počas semestra zverejníme 8 úloh, ktoré slúžia na precvičenie prebraného učiva. Úlohy treba vypracovať doma, odovzdávajú sa do AIS. Na vypracovanie každej úlohy bude 1 týždeň. Tieto úlohy nie sú bodované (ani povinné), odporúčame však, aby ste ich vypracovali a odovzdali do AIS. Tieto úlohy môžete konzultovať počas konzultačných cvičení podľa rozvrhu (štvrtok 12-14).

Úlohy (budú postupne pribúdať):

Do AIS sa odovzdávajú len súbory s príponou .java (priečinok src).

Príklady a učebné materiály z predchádzajúcich rokov

Inštalácia prostredí
GIT
IDE
IntelliJ IDEA
Visual Studio Code
Netbeans
Eclipse

——————————————————

Java

——————————————————

Zadania a skúšky z minulosti:

Zadania 2022
Zadania 2023

——————————————————

Repozitáre zo seminárov z 2023

——————————————————

Príklady na precvičenie

——————————————————

Príklady a učebné materiály

Zklavesnice

 • Pomocná trieda poskytujúca metódy pre načítanie rôznych typov vstupov z klavesnice používateľa. Túto triedu môžte používať vo všetkých projektoch v rámci predmetu OOP.
 • Kód triedy je možné skopírovať priamo zo stránky pomocou panelu na zobrazenie kódov (v pravom hornom rohu, druhá ikona z prava je skopírovanie celého obsahu). Po skopírovaní obsahu panelu je potrebné u vás v projekte vytvoriť triedu s rovnakým názvom ako skopírovná trieda, do ktorej vložíte skopírovaný obsah. Pozor na balíček triedy (prvý riadok) musí sedieť s vami vytvorenými balíčkami.
ZKlavesnice 2.0:

 

ZKlavesnice 1.0:

Java

Maven

Vývojové prostredie

Intellij IDEA

Literatúra

OOP
Java
Spring Boot