Objektovo orientované programovanie

Upozornenie

-
Organizácia
Podmienky
Prednášky
Cvičenia
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Pondelok 10:00 – 11:50
 • Cvičenie: Konzultačne v časoch cvičenia (Discord) + Pondelok 13:00 – 14:50 Stream s dodatočným výkladom problematiky + Záznam
 • Samostatné domáce štúdium
Prednášky:

Prednášky prebiehajú každý pondelok 10:00 – 11:50 na Twitch kanáli.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/mailom/Discord)

Dištančná výuka:

Prednášky a cvičenia prebiehajú formou live streamov na platforme Twitch.
Komunikácia prebieha cez Discord server a univerzitný mail.
Odkazy sú v bočnom menu.

Plán semestra

 1. Základy jazyku Java
 2. Základy jazyku Java
 3. Základy OOP
 4. Základy OOP
 5. Swing
 6. Swing
 7. Swing
 8. Swing
 9. Spring
 10. Spring
 11. Spring
 12. Spring

Podmienky absolvovania

Priebežné hodnotenie:

 • 40 bodov
 • 3 zadania za 10b + 15b + 15b
 • zadania budú vysvetlené na cvičení, vypracovanie na doma, do stanoveného termínu treba odovzdať cez Github
 • predminuloročné zadanie č.1 : OOP2019 – Zadanie1

Minimálny zápočet:

 • 25 bodov zo zadaní!

Písomná skúška:

 • 60 bodov
 • implementácia zadania na počítači (vlastný notebook alebo PC v C117) počas trvania skúšky (cca 2 hod.)
 • predminuloročná skúška: OOP2019 – Skúška

 

Prednášky

Prednáška 1

 • java1 – výrazy, premenné, operácie a funkcie, syntaktický strom, vypočítanie hodnoty, pravidlá priority, syntaktické pravidlá
 • java2 – dátové typy, deklarácia premenných, priradenie, polymorfizmus, komentáre, dokumentácia
 • java3 – skratky, skrátené vyhodnotenie, elementárne príkazy, podmienené príkazy, iteračné príkazy
 • java4 – iteračné pikazy (pokračovanie), vnorené cykly, verifikácia
 • java5 – ďalšie riadiace štruktúry (switch, break), polia

Prednáška 2

Prednáška 3

Prednáška 4

Prednáška 5

Prednáška 6

Prednáška 7

Prednáška 8

Prednáška 9

Prednáška 10

Prednáška 11

Prednáška 12

Cvičenia

Plán cvičení (bude postupne pribúdať):

Cvičenie 1

GIT
IDE
IntelliJ IDEA
Visual Studio Code
Netbeans
Eclipse
Java
Repozitár z prvého cvičenia

Cvičenie 2

Cvičenie 3

Cvičenie 4

Cvičenie 5

Cvičenie 6

Cvičenie 7

Cvičenie 8

Cvičenie 9

Cvičenie 10

Cvičenie 11

——————————————————

Príklady a učebné materiály z cvičení

Zklavesnice

 • Pomocná trieda poskytujúca metódy pre načítanie rôznych typov vstupov z klavesnice používateľa. Túto triedu môžte používať vo všetkých projektoch v rámci predmetu OOP.
 • Kód triedy je možné skopírovať priamo zo stránky pomocou panelu na zobrazenie kódov (v pravom hornom rohu, druhá ikona z prava je skopírovanie celého obsahu). Po skopírovaní obsahu panelu je potrebné u vás v projekte vytvoriť triedu s rovnakým názvom ako skopírovná trieda, do ktorej vložíte skopírovaný obsah. Pozor na balíček triedy (prvý riadok) musí sedieť s vami vytvorenými balíčkami.
ZKlavesnice 2.0:

 

ZKlavesnice 1.0:


Java

Maven

Vývojové prostredie

Intellij IDEA

Literatúra

OOP
Java
Spring Boot