Objektovo orientované programovanie

Org.
Skúška
Podm.
Prednášky
Cv.
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Streda 13:00 – 14:50 AB+CD300
 • Seminár: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu: Streda 15:00 – 16:50 AB+CD300 + Pravdepodobne Záznam
 • Cvičenie: 1 hodina týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Prednášky:

Prednášky prebiehajú každú stredu 13:00 – 14:50 v miestnosti AB+CD300

Konzultácie:

Primárne na cvičeniach, prípadne dohodou (mailom/Discord), preferujeme Discord

Výuka:

Prednášky a cvičenia prebiehajú klasickou formou .
Záznamy prednášok a cvičení (hlavne minulo a predminulo ročných) sú na YouTube kanáli.
Komunikácia prebieha cez Discord server a univerzitný mail.
Odkazy sú v bočnom menu.
Pracujeme s JAVA verziou 11.

Plán semestra

 1. Základy jazyku Java
 2. Základy jazyku Java
 3. Základy OOP
 4. Základy OOP
 5. Swing
 6. Swing
 7. Swing
 8. Swing
 9. Swing
 10. Spring
 11. Spring
 12. Spring

Podmienky absolvovania

Priebežné hodnotenie:

 • 40 bodov
 • 3 zadania za 10b + 15b + 15b
 • Zadania budú vysvetlené na cvičení, vypracovanie na doma, do stanoveného termínu treba odovzdať cez Github (Zvyčajne sú na vypracovanie 3 týždne)
 • Pri zistení zhody s iným študentom dostávajú všetky osoby, ktoré majú zhodu 0 bodov, pričom je možné prerozdelenie bodov za zadanie po dohode s vyučujúcim. Preto odporúčame dávať si pozor aj pri kopírovaní kódu/ vypracovaných zadaní z internetu!

Minimálny zápočet:

 • 25 bodov zo zadaní! + minimálne polovica bodov z druhého aj tretieho zadania

Písomná skúška:

 • 60 bodov
 • Implementácia zadania na počítači počas trvania skúšky (cca 3 hod.)

——————————————————

Zadania a skúšky z minulosti:

Zadania 2022

 

Prednášky

Úvod do OOP

 • Java 1 – výrazy, premenné, operácie a funkcie, syntaktický strom, vypočítanie hodnoty, pravidlá priority, syntaktické pravidlá
 • Java 2 – dátové typy, deklarácia premenných, priradenie, polymorfizmus, komentáre, dokumentácia
 • Java 3 – skratky, skrátené vyhodnotenie, elementárne príkazy, podmienené príkazy, iteračné príkazy
 • Java 4 – iteračné pikazy (pokračovanie), vnorené cykly, verifikácia
 • Java 5 – ďalšie riadiace štruktúry (switch, break), polia
 • Java 6 – ďalšie riadiace štruktúry
 • Java 7 – polia, sorty
 • Java 8 – funkcie
 • Java 9 – globálne premenné
 • Java 10 – rekurzia
 • Java OOP – ďalšie riadiace štruktúry (switch, break), polia
 • Kódy – Kódy z prednášok
 • Prednášky – Prezentácia

Cvičenia

Plán cvičení (bude postupne pribúdať):

Cvičenie 1

Inštalácia prostredí
GIT
IDE
IntelliJ IDEA
Visual Studio Code
Netbeans
Eclipse
Java

Cvičenie 2

Cvičenie 3

Cvičenie 4

Cvičenie 5

Cvičenie 6

Cvičenie 7

Cvičenie 8

Cvičenie 9

Cvičenie 10

Cvičenie 11

——————————————————

Zadania 2023

——————————————————

Repozitáre zo seminárov

——————————————————

Príklady na precvičenie

——————————————————

Príklady a učebné materiály

Zklavesnice

 • Pomocná trieda poskytujúca metódy pre načítanie rôznych typov vstupov z klavesnice používateľa. Túto triedu môžte používať vo všetkých projektoch v rámci predmetu OOP.
 • Kód triedy je možné skopírovať priamo zo stránky pomocou panelu na zobrazenie kódov (v pravom hornom rohu, druhá ikona z prava je skopírovanie celého obsahu). Po skopírovaní obsahu panelu je potrebné u vás v projekte vytvoriť triedu s rovnakým názvom ako skopírovná trieda, do ktorej vložíte skopírovaný obsah. Pozor na balíček triedy (prvý riadok) musí sedieť s vami vytvorenými balíčkami.
ZKlavesnice 2.0:

 

ZKlavesnice 1.0:

Java

Maven

Vývojové prostredie

Intellij IDEA

Literatúra

OOP
Java
Spring Boot