Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov

Prednášajúci:Michal Šrámka
pozvaní hostia
Kategória predmetu:,

Otázky z prednášok

Výuka
Organizácia
Podmienky

Skúška

Skúška bude písomná. Otázky budú vybrané z toho čo ste zadali. Väčšina otázok bude s možnosťami, ale možnosti môžu byť v porovnaní s tým, čo ste zadali zmenené. Budú aj otvorené otázky, teda nie vybrať ale napísať odpoveď.

 • PT/Predtermín: 13.12. o 16:00 v AB-150. Výber zo zelených otázok. Registrácia. Rozpis.
 • RT/Riadny termín: 3.1. o 14:00 v AB-300/BC-300/CD-300. Výber zo zelených a červených otázok*. Rozdelenie do miestností.
 • OT/Opravný termín: 26.1. o 14:00 v BC-300. Výber zo zelených a červených otázok*. Prísť môžu tí, ktorí majú FN alebo FX. Ak chce niekto iný opakovať, prosím oznámte mi to pred 26.1.

Hodnotenie: známky budú v AISe

* Samozrejme otázky mimo témy nebudú. Tiež otázky ohľadne histórie a rokov nebudú. Dôraz bude na zelené otázky.

Prednášky

v utorky o 16:00 v AB-150

 • 20.9. – úvod, organizácia predmetu
 • 27.9. – pozvaná prednáška ešte nebude
 • 4.10. – pozvaného zatiaľ nemáme, samoštúdium na tému korupcia: pár slajdov a definícií
  videá od Zmúdri: Korupcia a Slovensko a Typy kontroverzných podnikateľov
  ďalšie odkazy: z MINV, zo slovensko.sk, príručka z min.spravodlivosti, info z Transparency Intl
 • 11.10. – Jemný úvod do platobných kariet a ich transakcií
 • 18.10. – IT Freelancing – Trendy, štatistiky & prehľad v IT projektoch, Michal Brandis, TITANS freelancers
 • 25.10. – Inovácie vo veľkých korporáciách, Ján Sehnal, Erste Digital
 • 1.11. – štátny sviatok
 • 8.11. – Quantum computing, Július Šiška
 • 15.11. – Konferencia Brainstorm: Fascinujúca nová realita (o 17:00), Martin Spano
 • 22.11. – Finančná gramotnosť: Ako sme na tom?, Jiří Ščobák, Zlatá Minca
 • 29.11. – Ako uspieť na trhu práce, Sylvia Ličková, TITANS freelancers
 • 6.12. – Tipy k pohovorom a začiatok pracovného pomeru absolventa v IT firme
 • 13.12. – prednáška nebude, možno predtermín pre vybraných

Témy predmetu

 • Etický a právny rámec pre diplomové práce (garant ŠP AI)
 • Ochrana autorských práv a duševného vlastníctva
 • Vplyv kryptografie na spoločnosť (Bitcoin, kryptoanarchia, key-escrow,…)
 • Elektronický podpis, ochrana utajovaných skutočností
 • Etický hacking, počítačová kriminalita
 • Ochrana súkromia
 • Bigdata, vplyv dataminingu na spoločnosť
 • Ako funguje manažment IT firmy?
 • Ako sa pripraviť na pohovor do IT firmy?
 • Právny rámec IT projektu
 • Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
 • Riziká internetu

Cvičenia

Cvičenia z tohto predmetu nie sú.

Organizácia predmetu

 • Prednášky max. 3 hodiny
 • Cvičenia nie sú
 • Samostatné štúdium v rozsahu do 3 hodín týždenne (vrátane prednášky)

Konzultácie

 • online: cez MS Teams chat alebo email sramka(na)stuba.sk
 • osobne: po dohode v utorky o 15-16

Podmienky absolvovania

Zápočet
 • Max. 1 neospravedlnená neprítomnosť na prednáškach. Prednášky sú povinné! (Študijný poriadok STU, článok 5). Cvičenia nie sú.
 • Ospravedlnené neúčasti riešiť cez Príkaz dekana 2/2013
 • Vytvorenie min. 2 akceptovaných otázok a odpovedí z 2 rôznych prednášok:
  • Každá otázka bude jasne a jednoznačne popisovať oblasť z ktorej pochádza, problém alebo príklad
  • Otázky budú typu „multiple choice“ – s odpoveďou s 3-5 možnosťami, kde je min. 1 alebo viacero správnych odpovedí
  • Neakceptované otázky: ak majú nezmyselné možnosti; nie sú odborné; nesúvisia s témou; sú rovnaké alebo príliš podobné otázke zadanej skôr; sú nad limit pre danú tému
Skúška:
 • v rozsahu 100 bodov na vybrané otázky