Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov

Prednášajúci:Michal Šrámka
pozvaní hostia
Kategória predmetu:,

Online výuka

Oznamy
Výuka
Organizácia
Podmienky

Vzhľadom na počet zapísaných študentov, pandemickej situácie a rekonštrukcie veľkých prednáškových miestností budú prednášky pravdepodobne prebiehať online.

Office 365 info – vytvorenie konta pre O365, teda aj pre MS Teams

Ďaľšie oznamy budú priamo v MS Teams.

Prednášky

pripojte sa na MS Teams v stredu o 15:00

Témy predmetu

 • Etický a právny rámec pre diplomové práce (garant ŠP AI)
 • Ochrana autorských práv a duševného vlastníctva
 • Vplyv kryptografie na spoločnosť (Bitcoin, kryptoanarchia, key-escrow,…)
 • Elektronický podpis, ochrana utajovaných skutočností
 • Etický hacking, počítačová kriminalita
 • Ochrana súkromia
 • Bigdata, vplyv dataminingu na spoločnosť
 • Ako funguje manažment IT firmy?
 • Ako sa pripraviť na pohovor do IT firmy?
 • Právny rámec IT projektu
 • Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
 • Riziká internetu

Organizácia predmetu

 • Prednášky max. 3 hodiny
 • Cvičenia nie sú
 • Samostatné štúdium v rozsahu do 3 hodín týždenne (vrátane prednášky)

Konzultácie

 • priebežne na MS Teams vo všeobecnej diskusii
 • osobnejšie cez MS Teams chat alebo emailom na sramka(na)stuba.sk

Podmienky absolvovania

Zápočet
 • Max. 1 neospravedlnená neprítomnosť na prednáškach. Prednášky sú povinné! (Študijný poriadok STU, článok 5). Cvičenia nie sú.
 • Ospravedlnené neúčasti riešiť cez Príkaz dekana 2/2013
 • Vytvorenie min. 4 akceptovaných otázok a odpovedí zo 4 rôznych prednášok Pre vysoký počet študentov zmenené na 1. prednáške na:
 • Vytvorenie min. 2 akceptovaných otázok a odpovedí z 2 rôznych prednášok
  • Každá otázka bude jasne a jednoznačne popisovať oblasť z ktorej pochádza, problém alebo príklad
  • Otázky budú typu „multiple choice“ – s odpoveďou s 3-5 možnosťami, kde je min. 1 alebo viacero správnych odpovedí
  • Neakceptované otázky: ak majú nezmyselné možnosti; nie sú odborné; nesúvisia s témou; sú rovnaké alebo príliš podobné otázke zadanej skôr; sú nad limit pre danú tému
Skúška:
 • v rozsahu 100 bodov na vybrané otázky