Vývoj softvérových aplikácií

OZNAMY

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia (žiadne odpisovanie po semestri).

 

Organizácia
Podmienky
Informačné zdroje

Organizácia predmetu

Link na vyučovanie: Vyučovanie

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie je rozdelené na 2 časti
  • spoločné cvičenie – 1 hodina týždenne
  • konzultačné-streamované cvičenie – 1 hodina týždenne

Konzultácie: V termínoch pôvodných cvičení v rozvrhu, priebežne počas týždňa a dodatočne po dohode mailom.

ONLINE výuka

Prednášky a spoločné cvičenie sa budú konať formou online prednášok prostredníctvom MS-Teams v termíne podľa rozvrhu. t.j. pondelok 13:00-15:00 resp. utorok 15:00-16:00.

Link na pripojenie k online prednáškam Teams Prednaska VSA

Konzultačné cvičenie bude v Utorok 13:00-14:00 streamované cez Twitch.tv a otázky môžete klásť na Discord servery.
Záznam z tohto cvičenia bude na twitch.tv uchovaný 14 dní, následne bude dostupný na Youtube .

Konzultácie budú prebiehať priebežne počas týždňa v pracovnej dobe cez Discord.
Invitation link na Discord VSA server – https://discord.gg/aWyepeKSQk

Všetky preberané kódy/projekty počas konzultácií sú dostupne na Githube (tag ‚b-vsa‘).

Plán semestra – orientačne

 1. JDBC a úvod do JPA
 2. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 3. Metódy entity managera, JPA kontroler
 4. Jednoduché asociácie
 5. Obojsmerné asociácie
 6. Asociácie – dokončenie
 7. JPA dedičnosť
 8. SAX
 9. REST- úvod
 10. REST s viacerými zdrojmi
 11. REST application/xml
 12. REST+JPA

Podmienky absolvovania

Zápočtové testy: Dva implementačné projekty. Spolu 20 bodov.

Skúška: Teoretické otázky aj implementačné úlohy.  80 bodov.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zo skúšy a zápočtu spolu  aspoň 56 bodov.

Technológie

Na prenáškach budem používať vývojové prostredie Netbeans 8.1.

Na cvičeniach a zápočte bude možné používať aj iné vývojové prostredie pokiaľ bude odporučené cvičiacimi. 

Implementačné úlohy na skúške (ak bude možná prezenčnou formou) budú študenti riešiť na školských počítačoch na virtuálnom stroji s predinštalovaným vývojovým prostredím Netbeans 8.1 JavaEE .  

Virtuálny disk   s rovnakým prostredím si môžete stiahnuť  tu:  EDU2020.vdi. User: vsa Password: vsa4vsa

Návod na vytvorenie virtuálneho stroja:Import VDI.

Pozn. Virtuálny disk je  školských počítačoch v adresáry C:/vsa. 

Pozor – dôležité: Počas skúšky prezenčnou formou nebude internet prístupný!