Vývoj softvérových aplikácií

OZNAMY

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia (žiadne odpisovanie po semestri).

 

Organizácia
Podmienky
Technológie
Informačné zdroje

Stránka s výukovými materiálmi: Vyučovanie

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenia: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
ONLINE výuka

Prednášky sa budú konať formou online prednášok prostredníctvom MS-Teams v termíne podľa rozvrhu. Link na pripojenie k online prednáškam Teams Prednaska VSA

Informácie k cvičeniam budú ešte aktualizované…

Cvičenie bude v Utorok 15:00-17:00 streamované cez Twitch.tv a otázky môžete klásť na Discord servery.
Záznam z tohto cvičenia bude na twitch.tv uchovaný 14 dní, následne bude dostupný na Youtube .

Konzultácie budú prebiehať priebežne počas týždňa v pracovnej dobe cez Discord.
Klásť otázky môžte aj počas cvičenia a budeme sa snažiť čo najviac zodpovedať. K otázkam kladené počas týždňa mimo cvičenia sa budeme snažiť dostať čo najskôr.
Odporúčame písať otázky, resp. problémy na ktoré ste narazili na spoločný Discord server predmetu, nie ako DM cvičiacim, nakoľko vám môžu pomôcť aj vaši kolegovia.
Invitation link na Discord VSA server – https://discord.gg/aWyepeKSQk

Všetky preberané kódy/projekty počas konzultácií/cvičení sú dostupne na Githube (tag ‚b-vsa‘).

Plán semestra – orientačne

 1. JDBC a úvod do JPA
 2. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 3. Metódy entity managera, JPA kontroler
 4. Jednoduché asociácie
 5. Obojsmerné asociácie
 6. Asociácie – dokončenie
 7. JPA dedičnosť
 8. REST- úvod
 9. REST s viacerými zdrojmi
 10. REST application/xml
 11. REST+JPA
 12. HATEOAS

Podmienky absolvovania

Zápočet: Implementačné zadania. Spolu 50 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 25 bodov.

Počas semestra budú:

 • 2 semestrálne projekty po 20 bodov
 • Teoretický test za 5 bodov
 • Implementačná úloha 5 bodov

Skúška:  Implementačné úlohy  a teoretické otázky.  50 bodov.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aspoň 20 bodov zo skúšky (a spolu s bodmi za zápočet aspoň 56 bodov).

Semestrálny projekt 1

Abrhan – Kiss = Skupina A – https://classroom.github.com/a/8XPjU8Tm

Kiš – Rosoľanka = Skupina B – https://classroom.github.com/a/pCdsMeHi

Rychlý – Žúdel = Skupina C – https://classroom.github.com/a/n5jt5iwE

Technológie

Pre implementáciu projektov na prednáškach, cvičeniach a skúške budeme používať technológie:

 • Programovací jazyk: Java8
 • Platforma: jdk8 (resp. jdk1.8)
 • Build tool: Maven (verzia 3.6 príp.  vyššie)

Operačný systém a vývojové prostredie (IDE) si môžu študenti zvoliť sami. Jediná podmienka je podpora IDE pre prácu s Maven-projektami na platforme Java8/jdk8.

Databázu pre vývoj databázových aplikácií a aplikačný server pre deployment REST-servisov si takisto môžu študenti vybrať sami. (Odporúčané voľne dostupné databázy: Derby, PostgreSQL, MySql,…)

Na prenáškach budem zväčša používať vývojové prostredie Apache Netbeans 12.1. s java platformou openjdk-8-jdk, aplikačným serverom GlassFish-5.0.1 a databázou Derby

Virtuálny disk s týmto vývojovým prostredím  nainšalovaným na OS linux-mint-20 nájdete  tu: MintEDU2021.vdi. (User: edu Password: edu4edu).

Stručný návod na manuálnu inštaláciu tohto vývojového prostredia pre linux:
1. Inštalácia openjdk8
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives –config java
z ponuky vybrať jdk8.
Nastavenie premennej prostredia JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64″
2. Inštalácia Netbeans12.1
$ sudo ./Apache-NetBeans-12.1-bin-linux-x64.sh
pri inštalácii zadať/zmeniť cestu k naištalovanému jdk-1.8. (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64)
3. Inštalácia GlassFish – prostredníctvom Netbeans:
Záložka Services Servers/add … vybrať GlassFish 5.0 (5.0.1)
Počas inštalácie treba zadať prihlasovacie údaje  pre Glassfish-admina: user: admin a password nechať prázdne.
( Pozn. inštalácia trochu trvá a nakoniec sa nerefrešne dialóg)