Vývoj softvérových aplikácií

OZNAMY

Termín odovzdania 2. semestrálneho projektu je do STREDY 10.05. 23:59. Odovzdáva sa pomocou Github repozitára.

Prednášajúci:Igor Kossaczký
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Upozornenie: Predmet B-VSA je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x , po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.

 

Organizácia
Podmienky
Technológie
Informačné zdroje

Stránka s výukovými materiálmi: Vyučovanie

Cieľ

Získať pokročilé znalosti v problematike ORM a  webových REST servisov, tak aby ich absolventi predmetu vedeli efektívne využívať pri návrhu a implementácii viacvrstvových aplikácií.

Plán semestra – orientačne

 1. JDBC a úvod do JPA
 2. Entitné triedy, metódy find, persist, JPA anotácie
 3. Metódy entity managera, JPA kontroler
 4. Jednoduché asociácie
 5. Obojsmerné asociácie
 6. Asociácie – dokončenie
 7. JPA dedičnosť
 8. REST- úvod
 9. REST s viacerými zdrojmi
 10. REST application/xml
 11. REST+JPA
 12. HATEOAS

Organizácia predmetu

Výuka bude prebiehať prezenčnou formou
 • Prednášky: 2 hodiny týždenne v pondelok 9:00-11:00 v AB300
 • Cvičenia: 2 hodiny týždenne
  • Streda 9:00-11:00, 11:00-13:00 v CPU učebni
  • Piatok 9:00-11:00, 11:00-13:00 v CPU učebni

Konzultácie

V prípade potreby konzultácie predmetu je možné využiť prítomnosť cvičiacich na cvičeniach,
alebo napísať na Discord B-VSA server: https://discord.gg/aWyepeKSQk

Prípadne si dohodnúť osobné konzultácie emailom.

Podmienky absolvovania

Zápočet:

Počas semestra je možné získať spolu 50 bodov. Na udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 25 bodov.

Počas semestra budú následne hodnotenia:

 • Malá teoretická písomka:
  • Bude sa písať na 2. cvičení na papier.
  • Čas vypracovanie max 15min.
  • Hodnotené 5 bodmi.
  • Náplňou je opakovanie databázových systémov.
 • Implementačná zápočtová písomka:
  • Bude sa písať na 4. cvičení na počítačoch.
  • Čas vypracovania je celé cvičenie.
  • Hodnotené 15 bodmi.
  • Oprava bude vykonaná unit testami.
  • Náplňou je použitie JPA.
 • Semestrálne zadania:
  Na vypracovanie bude 14 dní. Odovzdávanie bude prebiehať pomocou Github Classroom. Hodnotené 15 bodmi. Bude možné konzultovať na cvičeniach.

  1. Projekt – Implementácia Java aplikácie s technológiou JPA. Zadanie bude zverejené v 6. týždni.
  2. Projekt – Implementácia Java aplikácie publikujúca REST služby. Bude nadväzovať na 1. Projekt. Zadanie bude zverejnené v 11. týždeň.

Skúška: 

Skúška bude pozostávať z implementačných úloh, ktoré môžu byť doplnené aj o  teoretické otázky, spolu za 50 bodov. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať aspoň 25 bodov zo skúšky (a spolu s bodmi za zápočet aspoň 56 bodov).

Skúška bude prebiehať v počítačových učebniach s obmedzeným prístupom na internet.

Technológie

Pre implementáciu projektov na prednáškach, cvičeniach a skúške budeme používať technológie:

 • Programovací jazyk: Java8
 • Platforma: jdk8 (resp. jdk1.8)
 • Build tool: Maven (verzia 3.6 príp.  vyššie)

Operačný systém a vývojové prostredie (IDE) si môžu študenti zvoliť sami. Jediná podmienka je podpora IDE pre prácu s Maven-projektami na platforme Java8/jdk8.

Databázu  a aplikačný server si takisto môžu študenti vybrať sami. Odporúčané voľne dostupné relačné databázy pre vývoj databázových aplikácií: PostgreSQL, MySql, DerbyDB …

Upozornenie: Ako referenčná databáza pri hodnotení zadaní sa bude používať PostgreSQL.

Vývojové prostredie v počítačových učebniach

V počítačovej učebni (cpu) je k dispozícii virtuálny disk s OS linux-mint-20, databázou  PostgreSQL a vývojovým prostredím Apache Netbeans 12.1.  Návod na vytvorenie virtuálneho stroja v počítačovej učebni.

Virtuálny disk s týmto prostredím  si môžete stiahnuť  tu: MintEDU2023.vdi. (User: edu Password: edu4edu).

Poznámka: Iné vývojové prostredie pre jazyk java v počítačových učebniach zatiaľ k dispozícii nie je.

 

Stručný návod na manuálnu inštaláciu tohto vývojového prostredia pre linux:
1. Inštalácia openjdk8
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives –config java
z ponuky vybrať jdk8.
Nastavenie premennej prostredia JAVA_HOME=“/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64″
2. Inštalácia Netbeans12.1
$ sudo ./Apache-NetBeans-12.1-bin-linux-x64.sh
pri inštalácii zadať/zmeniť cestu k naištalovanému jdk-1.8. (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64)
3. Inštalácia GlassFish – prostredníctvom Netbeans:
Záložka Services Servers/add … vybrať GlassFish 5.0 (5.0.1)
Počas inštalácie treba zadať prihlasovacie údaje  pre Glassfish-admina: user: admin a password nechať prázdne.
( Pozn. inštalácia trochu trvá a nakoniec sa nerefrešne dialóg)