Štátna skúška Bc.

Príprava

Prezentácia môže mať max. 12 minút.

Priebeh štátnej skúšky

 1. Každý študent bude mať na obhajobu svojej práce celkovo max. 25 min:
  1. Študent predstaví svoju prácu formou prezentácie (max. 12 min).
  2. Prečítajú sa podstatné body z posudkov.
  3. Prečítajú sa otázky z posudkov. Študent na tieto otázky odpovie a vyjadrí sa k výhradám z posudkov. Je vhodné pripraviť si odpovede do slajdov v prezentácii.
  4. Skúška je ukončená všeobecnou rozpravou k práci.
 2. Komisia na neverejnom zasadnutí vyhodnotí prezentácie prác.
 3. Výsledky štátnych skúšok budú verejne vyhlásené (zvyčajne po doobednom a poobednom bloku, resp. podľa informácií od predsedu komisie).