doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

Pozícia:Docent
Oddelenie:MAT
E-mail:boris.rudolf@stuba.sk
Klapka:412
Miestnosť:A-403

O mne

.