doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Pozícia:Docent
Oddelenie:MAT
E-mail:olga.nanasiova@stuba.sk
Klapka:561, 115
Miestnosť:A-422, A-417

O mne

.