Cloud ☁️

Prístup na cloud

Na prácu na operačnom systéme xv6 (a nielen na to) môžete využiť svoj vlastný virtuálny počítač bežiaci v cloude. Prístupové údaje k nemu ste dostali na cvičení alebo mailom. Ak ste neboli na cvičení, mail s prístupovými údajmi dostanete do konca 39. týždňa.

VNC

Protokol VNC využijete na pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche. K tomu budete potrebovať VNC klienta. Je ich k dispozícii viac pre každú platformu, my máme dobré skúsenosti s týmito:

Windows
TightVNC Viewer
macOS
Vstavaný VNC klient.
Linux
Systémy založené na Debiane: balík tigervnc-viewer alebo xtightvncviewer. Iné distribúcie ich budú mať s podobným názvom.

Na vašom cloudovom stroji už beží VNC server s rozlíšením Full HD (1920×1080). Môžete sa naň pripojiť cez IP adresu 147.175.121.210 a port, ktorý ste obdržali spolu s prihlasovacími údajmi. Ako heslo zadajte prvých 8 znakov vášho kompletného hesla. Ak vám rozlíšenie nesedí, musíte server manuálne vypnúť a naštartovať so správnym rozlíšením, viď. nižšie.

SSH

K svojmu stroju sa viete pripojiť aj pomocou protokolu SSH. IP adresa zostáva rovnaká (147.175.121.210) a port nájdete medzi prihlasovacími údajmi (je odlišný od VNC portu). Na unixových systémoch s programom ssh zadajte príkaz ssh XLOGIN@147.175.121.210 -p PORT, kde patrične nahradíte XLOGIN a PORT svojimi údajmi. Heslo musíte zadať celé. Na Windowse použite WSL alebo iný program, napr. PuTTY.

Zmena rozlíšenia vzdialenej plochy

Ak vám nevyhovuje rozlíšenie obrazovky po pripojení cez VNC, prihláste sa do konzoly svojho počítača cez SSH.

Zadaním príkazu vncserver -kill :1 vypnete server bežiaci na prvej obrazovke. Potom príkazom vncserver -rfbport 5900 -geometry WIDTHxHEIGHT -depth 24 zapnete VNC server s rozlíšením, ktoré ste uviedli namiesto WIDTH a HEIGHT. Interný port 5900 nemeňte, ináč sa nepripojíte!