Cvičenie 01 2020

Korytnačia grafika

Inštrukcie: V sekcii Turtle príkazy sú vybrané príkazy korytnačej grafiky, ktoré budete na tomto cvičení potrebovať. Kompletná dokumentácia korytnačej grafiky je na https://docs.python.org/3/library/turtle.html . Nájdete tam viac príkazov aj s podrobnými popismi, čo robia. Úlohy začínajú až v sekcii Interaktívny mód. Na cvičení by ste mali stihnúť spraviť minimálne všetky úlohy zo sekcie Interaktívny mód, všetky úlohy zo sekcie Skriptovací mód a aspoň prvú úlohu zo sekcie Korytnacia grafika. Ak sa zaseknete, oslovte cvičiaceho, nech vám pomôže. Doma potom dopracujte zvyšné tri úlohy zo sekcie Korytnacia grafika. Úlohy v sekcii Ťažšie úlohy a najťažšiu úlohu riešiť nemusíte. Tie sú tu na to, aby sa nikto nenudil :)

Turtle príkazy

Prikazy treba zadavat vo forme turtle.prikaz . Napríklad príkaz turtle.forward(100) vykreslí čiaru dĺžky 100 pixelov. Príkaz turtle.left(90) zase otočí korytnačku o 90 stupňov doľava.

 • Pohyb a kreslenie
  • pohyb dopredu/dozadu – forward()/backward()
  • otocenie dolava/doprava – left()/right()
  • nastavenie pozície pera – setposition()
  • nastavenie smeru peru – setheading()
  • undo() – návrat do stavu pred posledný príkaz
  • speed() – rýchlost kreslenia
 • Zistenie stavu pera
  • smer – towards()
  • vzdialenost – distance()
 • Stav kreslenia
  • kreslit/nekreslit – pendown()/penup()

 

Interaktívny mód

Úlohy

 1. Spustite si IDLE.
 2. Pomocou príkazu „import turtle“ si naimportujte kniznicu turtle.
 3. V interaktívnom móde nakreslite vodorovnú čiaru dĺžky 100 pixelov.
 4. V interaktívnom móde nakreslite štvorec.

 

Skriptovací mód

Úlohy

 1. Vytvorte nový súbor (New File), skopírujte doň „Základný program“ (bez číslovania riadkov!) , spustite ho (Run -> Run module) a porozmýšlajte, prečo sa stalo, čo sa stalo. Hovoríme, že program definuje funkciu „mocnina“ so vstupom i a že program obsahuje for-cyklus. Viac o funkciách a for-cykloch si povieme neskôr v semestri.

Korytnačia grafika

Úlohy riešte v skriptovacom móde. Pre každú úlohu vytvorte nový súbor (New File) a ten spúšťajte.

Úlohy

 1. Vykreslite štvorec.
 2. Vykreslite rovnostranný trojuholník.
 3. Vykreslite rovnostranný päťuholník.
 4. Vykreslite Obrázok 1 zo súboru obrazky.pdf.

Ťažšie Úlohy

 1. Pomocou for-cyklu vykreslite obrázok 2 zo súboru obrazky.pdf.

 2. Definujte funkciu so vstupom n, ktorá vykreslí n-uholník.
 3. Pomocou for-cyklu vykreslite obrázok 3 zo súboru obrazky.pdf. Pomôcka: Všimnite si, že obrázok dostanete tak, že budete rotovať päťuholník okolo stredu obrázku.

 4. Pomocou for-cyklu vykreslite obrázok 4 zo súboru obrazky.pdf. Pomôcka: Všimnite si, že obrázok dostanete tak, že budete rotovať dvanásťuholník okolo stredu obrázku.

Najťažšia úloha:

1.časť:

2.časť:

 • Definujte funkciu so vstupom n, ktorá pomocou príkazov korytnačej grafiky a obrázku 5 vypočíta odmocninu z n. Pomôže vám, ak si pozriete dokumentáciu ku knižnici turtle (odkaz na dokumentáciu je v inštrukciách na vrchu stránky). Pri riešení / počítaní odmocniny nepoužívajte matematické funkcie z modulu math, ani umocnenie čísla na 0,5.