Klasické šifry

Prednášajúci:Otokar Grošek
Cvičiaci:Eugen Antal
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Skúška OT

Termín skúšky OT je 05.02.2020 od 9:00, treba prísť na C 5. poschodie (pred kanc. C516). 

Aktuality
Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Archív zadaní
Materiály
Literatúra

Aktuálne informácie

 

Termín skúšky OT je 05.02.2020 od 9:00, treba prísť na C 5. poschodie (pred kanc. C516).

Organizácia predmetu

 • Prednášky: Pondelok 13:00-15:00 BC 150, prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

 • Cvičenia: Utorok  10:00-11:40 a 12:00-13:40 C802, Ing. Eugen Antal, PhD.

 • Konzultačné hodiny:

 • Priebežné hodnotenie: (50b)

  • Písomka (12.11.2019 cez moodle) s bodovou váhou 20 bodov.
  • Zadanie č. 1 na doma (namiesto cv. 08.10.2019 a 15.10.2019) s bodovou váhou 15 bodov.
  • Zadanie č. 2 na doma  s bodovou váhou 15 bodov.
  • Dátumy odovzdania zadaní a testov budú upresnené minimálne s týždňovým predstihom.

 • Záverečné hodnotenie: (50b)

  • Na skúšku môže ísť len študent, ktorý získa počas semestra aspoň 25 bodov.
  • Skúška sa pozostáva z 2 častí: Test (30 bodov) + 24-hodinovka (20 bodov).
  • Termín záverečného testu bude upresnený v sekcii Aktuality a oznamy.
  • Výsledné hodnotenie sa riadi platnou klasifikačnou stupnicou FEI STU.

 

Prednášky

 

Predbežný harmonogram  prednášok:

Dátum

Téma

23.09Úvod
30.09Permutácie
07.10Modulárna aritmetika
14.10Štatistická analýza textu
21.10Transpozičné 1
28.10Transpozičné 2
04.11Substitučné 1
11.11Substitučné 2
18.11Šifry s veľmi dlhým kľúčom
25.11WW 1-2
02.12VIC, úvod do ENIGMY
09.12Ruské šifry

Cvičenia

Konkrétne úlohy cvičení nájdete v systéme Moodle, kurz Klasické šifry (heslo dostanete na 1. cvičení).

Predbežný harmonogram  cvičení:

Dátum

Téma

24.09[Java] (úvod, dátové typy, čítanie zo súboru), slovníky, objektový návrh, modulárna aritmetika
01.10[Java] permutácie I. časť (náhodná permutácia, generovanie, usporiadanie)

[Java] permutácie II. časť (cykly, rád, poradové číslo)

08.10cvičenie sa neuskutoční (vypracovanie zadania č. 1)
15.10cvičenie sa neuskutoční (vypracovanie zadania č. 1)
22.10[Java, CrypTool2 ] implementácia šifier (substitučné a transpozičné)
29.10[Java ] implementácia šifier pokr.;
05.11[Java, CrypTool2 ] štatistická analýza textu, Entropia
12.11Písomka
19.11[Java, CrypTool2 ] štatistická analýza textu, IC, odhad jazyka
26.11[Java, CrypTool2 ] odhad typu šifry, ohodnotenie textu
03.12[Java ] kryptoanalýza (brute-force, lúštenie Vigenere)
10.12[Java ] automatizovaná kryptoanalýza (brute-force, heuristiky)

Programy

 • F. Morvay: Lúštenie transpozičnej šifry JAR

 • L. Brázdil: Lúštenie Cardanovej mriežky ZIP

 • T. Sovič: Porovnanie vybraných rotorových šifrátorov JAR

 • Šifrátor2.0

Práce

 • T. Sovič: Porovnanie vybraných rotorových šifrátorov BP, ŠVOČ

 • T. Hliboký: Lúštenie nezlomených klasických šifier ŠVOČ

Rôzne

 • Frekvencie znakov v rôznych abecedách a jazykoch frekvencie.xls [XLS]

 • Slovník – 204690 slovenských slov v telegrafnej abecede sk.telegraf.zip [ZIP]

 • Abecedná Pomôcka[pdf]

 • Ukážky v LATEXu z roku 2006/07: text zadania 1, vzor správy pre zadanie 2 a 3, obsahuje základný dokument, slovenčinu v kódovaní Windows-1250, členenie dokumentu, zoznamy, tabuľky, vzorce, obrazky… tex.zip [ZIP]

 • Predbežnú verziu prednášky J.M. Kollára o ČS šifrách v WW2 nájdete tu [pdf]

 • Príklady ku prednáške J.M. Kollára o ČS šifrách v WW2 nájdete tu [pdf]

Odkazy

Literatúra

 1. O. Grošek, M. Vojvoda, P. Zajac : Klasické šifry. STU 2007.
 2. O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie – Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992.
 3. D. Kahn: The Code-breakers. SCRIBNER 1996, New York.
 4. C. Shannon: Communication theory of secrecy systems. Bell System Techn. J. 28(1949), 656-715.
 5. B. Beckman: Codebreakers – Arne Beurling and The Swedish Crypto program during WW II. AMS, 2002.
 6. A.V.Babaš, G.P.Šankin: Istorija kriptografii – časť I. Moskva 2002, Gelios ARV.
 7. H.F.Gaines: Cryptanalysis, Dover Pub. Inc., New York ,1956.
 8. J. Janáček: Odhalená tajemství šifrovacích klíču minulosti. Naše vojsko, Praha, 1994.