Dátum

30 apríla, 2019

Hľadáme VÚB ambasádora pre Big data

FEI STU: Výberové konanie: VÚB ambasádor v oblasti Veľké dáta (Big data) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje...