Dátum

17 februára, 2020
Leibniz, binárny systém

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2020/21

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2020/2021 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podať do 30. apríla 2020. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Asembler (Mikropočítače a ich programovanie) Programovanie pre kvantové počítače...