Dátum

22 októbra, 2020

Štipendiá Nadácie VÚB

Mimoriadne štipendiá priznala Fakulta elektrotechniky a informatiky za vynikajúce študijné výsledky v predmetoch Matematika 1 a Matematika 2 . Štipendiá sú financované z grantu Nadácie VÚB. Za predmet Matematika 1 boli ocenení: Juraj Roháč, Alžbeta Fekiačová, Ján Vojtko, Tomáš Minárik, Noémi Herbrik a Marek Polák. Za predmet Matematika 2 boli ocenení: Daniel Fundárek, Žofia Rohutná,...