Dátum

9 januára, 2022
Leibniz, binárny systém

Prihlášky na bakalárske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2022/23

Milá naša budúca študentka, milý náš budúci študent, prihlášky na nový akademický rok 2022/2023 si na študijný program Aplikovaná informatika môžete podávať do 30. apríla 2022. Aké programovacie jazyky sa naučím na Aplikovanej informatike? Python (Programovanie 1) C (Programovanie 2) C++ (Programovacie techniky) Java (Objektovo-orientované programovanie) Asembler (Mikropočítače a ich programovanie) Programovanie pre kvantové počítače...