Dátum

18 januára, 2022

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2022

V stredu 27. apríla 2022 sa bude konať prehliadka výsledkov študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ŠVOČ 2022. Študenti aplikovanej informatiky sa môžu prihlásiť u Ing. Vladislava Nováka. Čo je ŠVOČ? Študentská vedecká a odborná činnosť je vo svojej podstate súťaž, ktorá umožňuje študentom vypracovať odborné práce v oblastiach, ktoré sa študujú u nás na fakulte....