Dátum

24 mája, 2022

Prihlášky na inžinierske štúdium Aplikovaná informatika FEI STU 2022/23

Vieš len programovať, alebo rozumieš aj programovacie jazyky? Aby si porozumel rozdiel medzi programovaním a programovacím jazykom, pripravili sme nový predmet Funkcionálne programovanie, ktorý ti vysvetlí základy programovacieho jazyka Haskell, ako napísať komplexný kód bez použitia for alebo while cyklov, ako aj rozdiel medzi základnými paradigmami ako imperatívne a deklaratívne programovanie. Okrem povinných a povinne...