Cvičenia z Objektovo-orientovaného programovania

Prednášky

Príklady z prednášok

Cvičenia

Plán cvičení (bude postupne pribúdať):

  1. Hello world + základná syntax, ovládanie vývojového prostredia – Program cvičenia1

Príklady z cvičení

Zklavesnice

Zadania 2019

Harmonogram cvičení a písomiek