Cvičenie 1

Plán cvičenia

Základné pokyny

Cieľom cvičenia je zvládnuť základné úlohy súvisiace s programovaním v jazyku JAVA:

 • vytvoriť projekt,
 • napísať a skompilovať zdrojový kód,
 • osvojiť si základnú syntax (jednoduché premenné, cykly, podmienky).

Postupujte podľa návodu, ak niečomu nerozumiete, neviete si rady, opýtajte sa spolužiakov (môžete pracovať v tíme) a cvičiacich. Úlohy, ktoré ste nevedeli si zopakujte aj samostatne. Čo nestihnete na cvičení, dokončite si vo voľnom čase.

Úlohy

Úloha 1: Hello world

 1. Naprogramujte jednoduchý program, ktorý vypíše na obrazovku „Ahoj svet“.
 2. Vyskúšajte si manuálne skompilovať váš program a následne spustiť z príkazového riadku (použite príkazy javac, java).
 3. Vytvorte si MAVEN projekt vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA alebo NetBeans a naprogramujte „Ahoj svet“.
 4. Vyskúšajte si použitie metódy na načítavanie čísel z klávesnice (stiahnite si zdrojový súbor v sekcii „materiály k cvičeniam“).

Úloha 2: Základná syntax 1

 1. Vytvorte si metódu, ktorá porovná 2 čísla a vráti:
  • 1 ak je prvé číslo väčšie ako druhé,
  • 0 ak sú obidve čísla rovnaké,
  • -1 ak je prvé číslo menšie ako druhé.
 2. Napíšte program, ktorý načíta 2 čísla a vypíše to väčšie. Využite predchádzajúcu metódu v hlavnej Main metóde.

Úloha 3: Základná syntax 2

 1. Vytvorte program, ktorý vypíše na obrazovku znamenie v horoskope. Vstupom do programu je váš dátum narodenia (deň a mesiac) a výstupom je výpis znamenia na obrazovku.

POMÔCKA:

 • Použite if - else if - else a switch - case konštrukciu.
 • Napíšte si pomocnú metódu, ktorá, na základe dátumu, vráti číslo reprezentujúce znamenie v horoskope .
 • Využite túto metódu v Main metóde.
 • Vytvorte MENU, pomocou ktorého budete môcť opakovane zisťovať znamenia alebo ukončíte program.