Nástroje

Nástroje pre predmet operačné systémy

Na tento predmet budete potrebovať emulátor QEMU 5.1+, ladiaci nástroj GDB 8.3+, kompilátor GCC a Binutils pre architektúru RISC-V. Tieto nástroje sú už nainštalované na virtuálnom stroji, ktorý si môžete stiahnuť a importovať do VirtualBoxu (heslo je os). Ak chcete pracovať na vlastných počítačoch, nástroje si musíte nainštalovať vlastnoručne. Ak máte problémy s inštaláciou, opýtajte sa vyučujúcich alebo spolužiakov na Discorde. Nástroje musíte mať funkčné ideálne už v prvom týždni semestra, najneskôr do konca druhého týždňa. Nasleduje návod pre jednotlivé operačné systémy.

Inštalácia na Windows 10

Nainštalujte si Windows subsystém pre Linux. Potom pridajte obraz Ubuntu 20.04 z Microsoft Obchodu. Po inštalácii budete môcť spustiť Ubuntu a pracovať so strojom. Na inštaláciu softvéru, ktorý pre tento predmet potrebujete spustite tieto príkazy:

K WSL súborom môžete z Windowsu pristúpiť cez priečinok \\wsl$\. Napríklad domovský priečinok pre Ubuntu 20.04 nájdete na ceste \\wsl$\Ubuntu-20.04\home\<username>\.

Inštalácia cez APT (Debian/Ubuntu a od nich odvodené)

Musíte mať verziu bullseye alebo novšiu (bookworm, sid; verziu skontrolujete príkazom cat /etc/debian_version)! V príkazovom riadku spustite príkazy:

(Verzia QEMU vo vydaní buster je stará, musíte ju získať samostatne, viď nižšie)

Inštalácia na distribúcii Arch

Iné Linuxové distribúcie (nutná ručná kompilácia nástrojov)

Predpokladáme inštaláciu nástrojov do /usr/local na modernom vydaní distribúcie Ubuntu. Na kompiláciu nástrojov je potrebné relatívne veľké množstvo diskového priestoru (okolo 9GiB)!

Aktualizujte všetky balíčky:

Doinštalujte balíček pre systém na správu zdrojov git:

Najprv je potrebné naklonovať repozitár kompilačných nástrojov GNU RISC-V.

Nainštalujte balíky potrebné na kompiláciu:

Nakonfigurujte a skompilujte nástroje (cca 11GiB cca 3 hod):

Ďalej stiahnite a rozbaľte zdrojové súbory QEMU 5.1.0, doinštalujte potrebné balíčky na zostavenie:

Skompilujte QEMU pre riscv64-softmmu

Virtuálny stroj (ľubovoľný OS)

Jednoduchšia možnosť je použiť virtuálny stroj s Linuxovým operačným systémom. Ako virtualizačnú platformu odporúčame VirtualBox:

VirtualBox (pre Mac, Linux a Windows) — Stiahnuť

Pripravili sme pre vás hotovú inštaláciu systému Debian bullseye s predinštalovanými kompilačnými nástrojmi a zdrojovými kódmi systému xv6. Nájdete ju na https://ploszek.cf/os/os2021.ova. Heslo je os. Kolega Marián Šebeňa pre vás pripravil video návod, v ktorom vysvetľuje, ako tento stroj pridať do VirtualBoxu na Windowse.

Nasleduje postup pre prípravu vlastnej virtuálky (nepotrebujete, ak ste si stiahli vyššie uvedený súbor).

Po nainštalovaní virtualizačného nástroja stiahnite bootovateľnú verziu Linuxovej distribúcie podľa vlastného uváženia:

Na linkách stiahnete obraz inštalačného disku. Po spustení VirtualBoxu vytvorte nový virtuálny stroj (RAM aspoň 4 GB, na kompiláciu nástrojov 9 GB; zvýšte počet jadier CPU) a vložte inštalačný disk ako spustiteľné médium.

Inštalácia na macOS

Nainštalujte vývojárske nástroje:

Ďalej nainštalujte Homebrew, správcu balíkov pre macOS:

Nainštalujte súbor kompilačných nástrojov pre RISC-V:

Brew nemusí byť spávne nastavený, aby ukazoval na /usr/local. V takom prípade budete musieť aktualizovať rc súbor vášho shellu (napr. ~/.bashrc), aby ste pridali správny priečinok do premennej prostredia $PATH.

Ako posledný nainštalujte QEMU:

Testovanie inštalácie

Pred otestovaním je potrebné stiahnuť zdrojové súbory operačného systému xv6:

Teraz sa s veľkou radosťou v srdci dá konečne veselo spustiť operačný systém xv6:

Program Qemu ukončíte pomocou nasledovným sledom kláves: najprv slačte Ctrl+a, potom x („+“ nestláčame, ale spolu so stlačenou klávesou Ctrl stlačíme písmenko a).

Ak niečo nefunguje, skontrolujte komponenty inštalácie. Najprv QEMU:

A aspoň jeden z RISC-V kompilátorov GCC: