B-OS 2022

Operačné systémy

Archív 2022

Organizácia
Prednášky
Cvičenia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Ďakujem univerzite MIT, zvlášť pánovi Fransovi Kaashoekovi, s ktorým som komunikoval, za povolenie používať ich materiály pre predmet operačné systémy. Stránka kurzu, podľa ktorej tento predmet učíme, je https://pdos.csail.mit.edu/6.S081/2022/index.html

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít (podľa kreditového systému; 1 kredit = 25 až 30 hodín štúdia):

  • Prednáška: 2 hodiny týždenne v utorok o 10.00
  • Konzultačné cvičenie: 1 hodina týždenne vo štvrtok o 12.00
  • Seminár: 1 hodina týždenne vo štvrtok po cvičení
  • Samostatné domáce štúdium počas semestra: 8 hodín týždenne
  • Príprava na skúšku: 6 – 36 hodín

Všetky vyššie uvedené aktivity sú dobrovoľné.

Konzultácie:

Dohodou (na prednáške/cvičení/mailom)

Plán semestra

V tabuľke sú uvedené dátumy prednášok a testov počas semestra. Zmeny sú vyhradené!

20.9.2022 Úvod do OS, systémové volania
27.9.2022 Organizácia OS
4.10.2022 Virtuálna pamäť
11.10.2022 Prechod user ↔ kernel
18.10.2022 Výpadky stránok
25.10.2022 Vlákna
3.11.2022 o 12.00 (štvrtok) zápočtová písomka (prvých 5 tém)
8.11.2022 Zámky
15.11.2022 Súborový systém
22.11.2022 Obnova FS po zlyhaní
29.11.2022 10. prednáška
6.12.2022 Prerušenia
13.12.2022 12. prednáška (konzultácia k zápočtu)
15.12.2022 o 12.00 (štvrtok) zápočtová písomka (posledných 5 tém)
21.12.2022 o 8.00 (streda) Skúška
16.1.2023 o 17.00 (pondelok) Opravný termín skúšky

Prednášky

2. prednáška

Organizácia OS

3. prednáška

Virtuálna pamäť

4. prednáška

Prechod user ↔ kernel

5. prednáška

Výpadky stránok

6. prednáška

Vlákna

7. prednáška

Zámky

8. prednáška

Súborový systém

9. prednáška

Obnova FS po zlyhaní

10. prednáška

12. prednáška

konzultácia k zápočtu

Cvičenia

Nástroje potrebné na vytvorenie pracovného prostredia nájdete v sekcii Nástroje.

zápočtový test

Podmienky absolvovania

  • 25-bodový test počas semestra, každý s vyžadovaným minimom 10 bodov
  • 50-bodová skúška s vyžadovaným minimom 20 bodov

Literatúra


  • SILBERSCHATZ, A. — GALVIN, P B. — GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2021. 1040 s. ISBN 978-1119800361.
  • TANENBAUM, A S. — BOS H. Modern operating systems. Amsterdam : Pearson, 2014. 1136 s. ISBN 978-0133591620.
  • ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

Architektúra RISC-V