Konfigurácia gitu

V prípade, že máte ťažkosti s nejakým príkazom, alebo chcete zistiť, čo robí, preštudujte si jeho manuálovú stránku: man git. Manuálovú stránku má tiež každý príkaz gitu, napr. man git commit.

Ak si chcete naštudovať úvod pre prácu s gitom, pozrite si manuálové stránky man gittutorial (úvodný tutoriál) a man giteveryday (základné príkazy).

Prvotné nastavenie gitu

Ak ste si prečítali man gittutorial, v tomto momente už máte nastavené vaše meno a emailovú adresu v konfigurácii gitu. Ak nie, nastavíme to teraz. Do konzoly napíšte za sebou tieto príkazy:

kde namiesto Meno Priezvisko uvediete svoje meno a namiesto meno@domena.tld uvediete svoju mailovú adresu.

Naklonovanie xv6

Návod na naklonovanie sa nachádza tiež v prvom cvičení a nástrojoch. Tu ho pre istotu zopakujeme. Ak používate náš virtuálny stroj, repozitár je už naklonovaný v domovskom priečinku.

Zároveň sme sa prepli do vetvy prvého cvičenia, util. Počas vypracovávania cvičení musíte pracovať na vetve s názvom, ktorý je uvedený na začiatku cvičenia. Ak si ju pomenujete ináč, nebudeme ju vedieť nájsť.

Vytvorenie a pridanie vzdialeného repozitára

Na jednej zo služieb poskytujúcej online repozitáre (GitHub, GitLab) si vytvorte vlastný repozitár. Použite pri tom pokyny a návody danej služby. Keď budete mať repozitár vytvorený, dostanete jeho adresu (<url>). Túto je nutné pridať do vášho lokálneho repozitára ako tzv. remote (vzdialený repozitár).

Na pridanie nového vzdialeného repozitára k vášmu lokálnemu repozitáru použite príkazy:

Vzdialený repozitár si môžete ľubovoľne pomenovať <name>. Zvoľte výstižné meno, pretože ho budete používať vždy, keď budete nahrávať kód (pushovať) na vzdialený repozitár.

Ak ste si repozitár detailnejšie prehliadali, zistili ste, že už jeden remote obsahuje – origin. Toto je pôvodný vzdialený repozitár, z ktorého ste naklonovali svoju lokálnu verziu. Z tohto repozitára si budete sťahovať kód pre ďalšie cvičenia, čiže je vo vašom záujme ho zachovať.

Druhým príkazom sme na vzdialený repozitár umiestnili našu vetvu util.

Commit a push

Commity by mali predstavovať nejakú zmysluplnú a ucelenú zmenu kódu. Môže sa jednať o pridanie novej funkcionality, opravu chyby, pridanie dokumentácie a iné. Jedna úloha na cvičení obvykle predstavuje takúto ucelenú funkcionalitu. Po dokončení tejto úlohy by ste teda mali úpravy commitnúť do repozitára. Najprv určíte, ktoré súbory budú súčasťou ďalšieho commitu a pridáte ich do indexu:

Potom commit potvrdíte:

Ak nepoužijete prepínač -m, otvorí sa editor, ktorý ste si nastavili vyššie a môžete pohodlnejšie napísať dlhšiu správu. Pre štruktúru správ postupujte podľa špecifikácie Conventional Commits 1.0.0.

Nový commit sa zatiaľ nachádza iba vo vašom lokálnom repozitári. Aby ste ho umiestnili na váš vzdialený repozitár, je potrebné zavolať git push.