B-PROG2 Materiály 2019

Materiály z roku 2019


1. prednáška
1. prednáška
2. prednáška
3. prednáška
4. prednáška
5. prednáška
6. prednáška
7. prednáška
8. prednáška
9. prednáška
Prednáška A
Prednáška B
Prednáška C
Opakovanie

 

Použitie polí


Polia predstavujú postupnosť za sebou v pamäti uložených údajov sprístupniteľných cez index.

Viac detailov k inicializácii: http://en.cppreference.com/w/c/language/array_initialization

Viacrozmerné polia


Štandardne polia, ktorých prvkami sú iné polia.

Funkcia na výpis obsahu poľa

Funkcia na načítanie údajov do poľa

Funkcia na kopírovanie obsahu poľa

Funkcia na porovnanie obsahu polí

Funkcia na vymazanie údajov z poľa

Príklady na polia


Príklad swap

Príklad na triedenie poľa štruktúr

Znaky

Reťazce

Príklady z cvičenia

Professional programming


Prezentácia

Príklad na prácu so súbormi

Dynamická alokácia

Načítanie riadkov

Dynamická alokácia matice

MHD projekt (pozor nie je to 100 % správne)


mhd.zip

Huffman kompresia súborov