Prednášky
Cvičenia
Dokumenty

Materiály k prednáškam

Na prednáškach nebudú žiadne formálne slajdy, odporúčam si robiť poznámky.

Na stránku budem dávať priebežne vybrané materiály k prednáškam, hlavne riešené príklady:

Do pozornosti dávam aj stručný prehľad syntaxe jazyka C.

Zadania sa odovzdávajú podľa pokynov cvičiacich. Body za zadania je možné získať po ústnej obhajobe na cvičeniach, počet udelených bodov a otázky k zadaniu (vrátane teoretických otázok ku syntaxi/použitých konštrukcií) sú plne v kompetencii cvičiacich.